Gå til sidens hovedinnhold

Hvert barn sin egen målestokk

Marit Spurkland har vært medforfatter av boken. Hun har som fokus at hvert barn må være sin egen målestokk for utvikling.

NORDSTRAND: Marit Spurkland, er 1.lektor ved Høgskolen i Oslo og bosatt på Nordstrand. Hun har vært med på å utvikle en metode for språkstimulering først og fremst basert på bruk av litteratur og samtale.

De har utviklet et kartlegggingsverktøy som skal være redskap, hjelpe pedagogen til å både vurdere eget arbeid med språk og skaffe seg oversikt over det enkelte barnets språkutvikling. Boken skal hjelpe barnehagepersonell til å vurdere om de metodene de bruker faktisk bidrar til at barnas språk blir bedre.

Stortingsmeldingen "Kvalitet i barnehagen" anbefaler språktesting av alle treåringer i barnehagen.

Skeptisk til testing

- Vi deler den skepsisen til standardisert språktesting av barn i småbarnsalder som har vært uttrykt fra mange hold. Tester sier ofte lite om barnets reelle språkferdigheter og kommunikasjonsferdigheter, sier Spurkland.

- Vi er mer opptatt av å få dokumentert hva barna faktisk mestrer, og å bygge på det, enn å lete etter hva de ikke helt mestrer ennå, fortsetter Spurkland.

Hun mener det er meningsløst å observere at barna i en barnhage ikke mestrer alle preposisjoner ennå, for så å begynne å terpe på slike. Hun mener preposisjonene faller på sin riktige plass gjennom mye og god lek og samtale .

I boka har forfatterne vært opptatt av å formidle at hvert enkelt lite barn skal være sin egen målestokk. Barn, som ellers er sammen om de fleste aktiviteter i barnehagen, skal også være sammen når barnehagen gjennomfører mer tilrettelagt språkarbeid. De minoritetsspråklige barna skal ikke skilles ut i en egen krok for å øve språk, dette kan virke mot sin hensikt.

- Det er i det virkelige samlivet mellom barn, enten de er minoritetsspråklig eller ikke, at språket utfolder og utvikler seg - for alle barn,slår hun fast.

Spurkland mener den nye boken kan være til inspirasjon også for småbarnsforeldre. Den fokuserer på viktigheten av å lese for barn. Og å snakke med dem. Hun mener sommerferien byr på fantastiske muligheter.

- Gå på biblioteket eller i bokhandelen. Få tak i noen gode barnebøker, gjerne noen av de nye. Og prat med barna om det dere leser! Det er like viktig hjemme som i barnehagen å ta barnet på alvor som samtalepartner. Det er mye viktigere enn å terpe på ord og begreper!

Egen favoritt

Marit Spurklands personlige favoritt er "Til huttetuenes land" av Maurice Sendak. En bok som tilsynelatende har en enkel historie men som rommer uendelig mye mer.

- Tenk kvalitet! Det mest bevisstløse er å ta en bok du likte da du var barn. Det er mye bra der. Men vi har en flora av nye bildebøker som kan virke fremmed både i bildeuttrykk og i innhold men som har utrolig mye å gi barn, sier Spurkland.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant