Statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at 85 prosent av tidligfødslene finner sted i Asia.

70 millioner asiatiske barn fødes årlig for tidlig, det vil si før det har gått 37 uker av svangerskapet, viser tall fra WHO.

Aller høyest andel tidligfødsler finner likevel sted i Afrika, der 12 prosent eller over 40 millioner barn årlig fødes for tidlig. Sør for Sahara er andelen hele 17,5 prosent.

I Nord-Amerika er andelen 10,6 prosent, mens den er 9,1 prosent i Latin-Amerika og Karibia og 6,2 prosent i Europa.

Mange fortidligfødte i Asia og Afrika får ikke tilgang til nødvendig pleie, slår dr. Lale Say i WHO fast.

Barn som fødes 32 uker ut i svangerskapet har derfor små sjanser for å overleve i disse delene av verden, mens de i rike land har like høy sjanse for å vokse opp som andre barn.

I USA overlever rundt halvparten av barn som fødes bare 22-25 uker ute i svangerskapet, og halvparten av de som vokser opp har heller ingen helseproblemer når de nærmer seg toårsalderen, konstaterer WHO.

(©NTB)