FAKTASJEKK: Selv om bompenger er høstens store valgkampsak, brukes det mange motstridende tall på hvor mye bompengegjeld det er i Norge.

I forrige uke publiserte NTB nyhetssaken «Total bompengegjeld: 43 milliarder kroner», hvor de henviste til et skriftlig svar fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Stortinget. Saken ble bredt distribuert til norske medier.

Stemmer tallet?

Dette tallet er 15 milliarder kroner lavere enn hva Nettavisen tidligere i år omtalte, og 57 milliarder mindre enn tallene Frp har snakket om.

Både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet fortalte tidligere i år at bompengegjelden var kommet opp i 58 milliarder kroner:

«Bompengeselskapenes totale lånegjeld per 31.12.2018 var 58 milliarder kroner. Dette er en økning på om lag 2 milliarder kroner sammenlignet med året før, hvor total lånegjeld var på 55,9 milliarder kroner ved årsslutt», skriver Vegvesenet i en rapport.

Frp har sagt at de vil bruke 100 milliarder fra oljefondet for å nedbetale bompengegjelden. Dette er vesentlig mer enn begge de to andre tallene.

Hvilket tall er det som egentlig stemmer?

På spørsmål fra Nettavisen om hvilket tall som stemmer, og om bompengegjelden er redusert med 15 milliarder kroner på noen måneder, forteller Samferdselsdepartementet at tallene ikke er sammenlignbare:

- Bompengeselskapenes totale lånegjeld per 31. desember 2018 var på ca. 58 milliarder, jamfør rapport om foreløpige tall for bompengeinnkreving 2018, skriver departementets fagavdeling i en e-post til Nettavisen.

Tallet NTB har regnet seg frem til, basert på samferdselsministerens svar til Stortinget, er ifølge departementet ikke den totale bompengegjelden:

- Vedlegg én i svaret til Stortinget omfatter kun prosjekter hvor bompengeinnkrevingen har startet opp. Man kan dermed ikke regne seg frem til total lånegjeld ut fra opplysningene i vedlegg én til Stortinget, opplyser departementet.

Planer om mye mer

Fremskrittspartiet har i mediene operert med et tall på 100 milliarder kroner. Dette tallet er ikke tallfestet i selve landsmøtevedtaket fra tidligere i år. Det lyder som følger:

«Når Oljefondet i første kvartal vokste med 738 milliarder kroner er den økonomiske situasjon radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør blant annet benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte prosjekter.»

Fremskrittspartiet sentralt opplyser til Nettavisen at tallet på 100 milliarder først ble brukt av Carl I. Hagen, og senere gjentatt av andre. Det er et tommelfingeranslag om hva som må til for å nedbetale dagens bompengegjeld, samt fremtidige forpliktelser.

Tallet er verken helt riktig eller helt galt. Det handler i stor grad om hvor langt frem i tid man ser, og hva som inkluderes.

Å fjerne gjelden til for eksempel Fjellinjen i Oslo og Akershus, vil i seg selv ikke være nok til å fjerne bomstasjonene. Den store majoriteten av bompengene går ikke til nedbetaling av gjeld, men blant annet kollektiv- og sykkelsatsinger. Å nedbetale Fjellinjens eksisterende gjeld vil dermed ikke betale for fremtidig T-baneutbygging, som bompengene også går til.

Ikke et klart tall

I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 ligger det inne kostnadsoverslag om bompengefinansiering på 95 milliarder over 12 år.

På toppen av dette er det behov for ytterligere 37 milliarder etter 2029 for å fullføre prosjektene som påbegynnes, men ikke sluttføres i denne perioden. Totalen anslås til nesten 132 milliarder.

Fordi NTP-perioden allerede er godt igang, er deler av disse 132 milliardene allerede en del av dagens totalgjeld på 58 milliarder. En kan dermed ikke legge sammen dagens totale gjeld og NTP-tallene.

Det er også betydelig usikkerhet på kostnadsoverslagene på en del av prosjektene, og det foreligger ikke vedtak om bompenger fra Stortinget på majoriteten av prosjektene. Det er dermed ikke alt dette som er faktiske forpliktelser, og låneopptaket kan både kan bli høyere og lavere enn det som ligger i NTP.

Oppsummert

  • 43 milliarder: Gjeld i prosjekter der innkreving er startet opp
  • 58 milliarder: Den totale bompengegjelden ved nyttår
  • 95 milliarder: Planlagt låneopptak i NTPs 12-årsperiode (mange prosjekter mangler endelig vedtak)
  • 100 milliarder: Frps tommelfingeranslag på dagens totale gjeld og fremtidige forpliktelser
  • 132 milliarder: Antatt bompengeopptak nødvendig for alle prosjektene i NTP (mange prosjekter mangler endelig vedtak)

PS!

Finansminister Siv Jensen sier tirsdag morgen at regjeringen er nær ved å legge frem en enighet om bompengenivå og bypakker. Innholdet er foreløpig ukjent, men vil potensielt kunne endre disse tallene.