Da Thorbjørn Jagland kunngjorde at årets fredspris skulle gå til EU, lot ikke kritikken vente på seg. Denne gang også fra partier med regjeringsmakt. Det har fått Unge Venstre-leder, og EU tilhenger Sveinung Rotevatn til å reagere.

- Det framstår som veldig spesielt for meg å gå ut og boikotte en tildeling som tross alt er avgjort av en komité utnevnt av Stortinget. Dersom EU-kunne beskyldes for krigføring eller lignende, hadde jeg sett poenget, men her snakker vi om en union som har skapt fred mellom tidligere fiender i det området i verden som historisk har skapt mest krig av alle, sier Rotevatn, som tirsdag har vært gjesteredaktør i Nettavisen.

Lederen i Unge Venstre svarte på spørsmål fra leserne.

- Ikke konsekvente nok
Senterpartiet har varslet at de vil boikotte utdelingen 10. desember.

- Dette er ingen god fredssak, så vi skal markere det skikkelig ved at Senterpartiets ledelse og stortingsgruppe ikke deltar, sa parlamentarisk leder i Senterpartiet, Lars Peder Brekk, etter at tildelingen var et faktum.

Rotevatn har forståelse for at man diskuterer eurosamarbeidet og om Norge er tjent med å melde seg inn, men mener altså at norske politikere ikke er konsekvente nok i sin holdning til tildelingen.

Linselus
Han undrer seg over hvor de samme kritiske røstene var da Obama vant den samme prisen i 2009.

- Obama har drevet en ganske blodig krigføring med droner i Pakistan og Afghanistan. Nå støtter han Israels bombing av Gaza. I 2009 var fremtidig landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum altfor opptatt av å være linselus, og det var ikke antydning til protest, sier Unge Venstre-lederen.

- Den gangen var det en undrende verden som ikke forsto hvordan en Obama, som akkurat var blitt president, kunne få prisen. Her i Norge syntes det helt supert, politikerne syntes det var kjempegøy å få treffe Obama og sto i kø og smilte og gliste, fortsetter han.

- Burde fått prisen i 2004
Rotevatn mener det er helt annerledes i dag, og synes det er rart at norske politikere plutselig har blitt veldig kritiske, når resten av verdens forskere og akademikere mener at årets pris var vel fortjent.

- Jeg tror det har med å gjøre at norske politikere ikke klarer å skille mellom norsk medlemskap og EU som fredsskapende prosjekt. Det er nok også grunnen til at EU ikke har fått fredsprisen før. De fleste ville vel si at det hadde vært naturlig å gi EU prisen allerede i 2004, da man utvidet til østblokken, og tok med tidligere kommunistland inn i den demokratiske varmen i vest. Det fikk de ikke, da ga man heller prisen til en skogplanter i Afrika (Wangari Maathai, journ.anm)

Unge-Venstre-lederen er også overbevist om at nei-siden er redde for at det skal bli etablert som en sannhet at EU er et fredsprosjekt. Han sier at nei-siden har mye å lære av Gunnar Stålsett, som sitter i Nobelkomiteen. Han er motstander av norsk EU-medlemskap, men så ingen problemer med å anerkjenne at unionen likevel fortjente fredsprisen.