- Det er jo en brutal virkelighet med fem overfallsvoldtekter på tre dager, men det er ingen grunn til panikk, sier leder Hanne Kristin Rohde ved Vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

De siste dagene har det vært en bølge av overfallsvoldtekter i Oslo. I helgen var det fire voldtekter i løpet av bare fem timer, og natt til tirsdag var det nok en overfallsvoldtekt i hovedstaden.

Les: Ny overfallsvoldtekt i Oslo
Les: Fire overfallsvoldtekter på fem timer

- De er ikke friske
Gjerningspersonene etter voldtektene i helgen, er fortsatt på frifot, mens politiet i den siste saken har pågrepet og siktet en 47 år gammel mann av afrikansk opprinnelse.

- Det er klart at det er en utfordring i forhold til at vi gjør alt vi kan for å få tatt gjerningspersonene. For vi ønsker ikke at det skal gå løs personer med disse tilbøyelighetene, sier Rohde.

Hun beskriver personene som står bak overfallsvoldtektene som syke.

- De fleste personene som overfallsvoldtar er jo ikke friske. Bare i kraft av handlingen må man vel kunne konstatere det, sier Rohde.

I fjor ble det anmeldt 28 overfallsvoldtekter, fullbyrdede voldtekter og voldtektsforsøk, i Oslo. I 2009 ble det anmeldt 21 slike saker, mens det i 2008 var 13 anmeldelser.

Ifølge statistikken er majoriteten av overfallsvoldtektene begått av menn med ikke-vestlig bakgrunn.

- På høy tid å snakke om mannen
De harde fakta viser dessuten at det omtrent bare er menn som voldtar, noe Rohde mener vi fokuserer altfor lite på.

- Det er jo på høy tid å snakke om mannen, hvordan vi skal få menn til å slutte å voldta, sier hun.

Rohde mener det blir helt feil å bare snakke om hva kvinner bør gjøre for å unngå å bli voldtatt.

- Det er jo mannen som voldtar, så hvorfor skal vi hele tiden ha fokus på at kvinner skal endre atferd. Dette er et enormt samfunnsproblem som vi som samfunn må begynne å ha fokus på, sier hun, og påpeker samtidig at politiet ikke kan løse dette alene.

- Ethvert individ har krav på å gå i fred uansett på døgnet og hvor vedkommende går. Men det er i et ideelt samfunn, og dit tror jeg ikke vi kommer. Da må vi fokusere på sårbarhetsfaktorer og ha et større fokus på menn, fordi det er menn som voldtar, sier Rohde.

- Mørketallene er enorme
- Du sier at vi må snakke om menn generelt som voldtar, men tallene viser jo at det omtrent bare er ikke-vestlige menn som står bak overfallsvoldtektene?

- Men vi ønsker ikke bare å snakke om disse ikke-vestlige som overfallsvoldtar. Vi ønsker også å snakke om hvordan vi skal få ektemannen som voldtar kona til å se seg selv i speilet og erkjenne at han er en voldtektsforbryter, sier hun.

Rohde viser til at de hvert år i gjennomsnitt mottar 200 voldtektsanmeldelser i Oslo, mens antallet anmeldelser for overfallsvoldtekter er rundt 20.

- Mørketallene er dessuten enorme. Voldtektsutvalget, som kom med sin rapport i 2008, mener det er belegg for å si at det årlig er mellom 8000 og 16.000 som opplever å bli voldtatt i Norge, sier hun.

I mørketallene finner vi først og fremst relasjonsvoldtekter, mener politiet, det vil si voldtekter i samboerforhold, ekteskap og voldtekter mellom venner og bekjente.

- La oss si at ungdom har en fest, og en jente drikker for mye og sovner. Så har hun flørtet med en person tidligere på kvelden, og han kler av henne og gjennomfører et samleie med henne. Hvordan skal vi få han til å forstå at han begår en voldtekt? spør Rohde.

- Har du svar på hvordan man skal få menn til å slutte å voldta?

- Nei, jeg har ikke det, sier hun.

- Planlegg hvor du går
- Har kvinner i Oslo grunn til å være bekymret etter alle voldtektene de siste dagene?

- Når det ligger på førstesidene på alle mediene om at det har vært fire voldtekter i helga, så er det et sterkt budskap i seg selv. Utover det ønsker vi ikke å skape en bølge av frykt, sier Rohde.

Hun oppfordrer kvinner til å planlegge hjemturen og hvor de går, og til å ha et bevisst forhold til alkoholinntak.

- Men kvinner er aldri er skyld i voldtekt. Vi prøver bare å drive en folkeopplysning om sårbarhetsfaktorer, og så får kvinner vurdere om de innretter seg etter det. Lenger vil ikke vi gå, sier hun.

Rohde vil ikke advare kvinner mot å styre unna visse områder eller gater i Oslo sentrum.

- Vi vil ikke gå ut med slike typer advarsler. Kvinner skal fortsatt ha både rettigheter og muligheter til å gå hvor de vil, når de vil. Vi har kun pekt på sårbarhetsfaktorene. Vi vil ikke som politietat råde kvinner til å endre atferd fordi menn voldtar, sier Rohde.

- Ingenting med årstidene å gjøre
De fleste overfallsvoldtektene skjer mellom klokken 23 på kvelden og 06 om morgenen.

- Det skjer ofte der det ikke er så godt lys eller er øde. Mange av ofrene har også drukket alkohol, men det i seg selv er jo ikke forbudt, sier Rohde.

Hun tror det er tilfeldig at det har skjedd så mange overfallsvoldtekter akkurat nå.

- Jeg har ikke svaret annet enn at det går i bølger. Det er tilfeldigheter som styrer denne typen kriminalitet. Men det har ingenting med årstiden å gjøre. Sist gang vi hadde en voldtektsbølge var på vinteren, mens nå er det april. Så vår forebyggende folkeopplysning gjelder hele året, sier Rohde.