Av beboeraksjonen på Ensjø

I Nettavisen 17. juni skrev Kristian Kolberg følgende på vegne av Kolberg Gruppen og Foreningen Ensjøbyen:

«Forøvrig kan tillegges at informasjonen om transformasjonshastighet generelt bør være godt kjent for alle som har kjøpt boliger i området, og at det også er årsak til at boliger på Ensjø er priset lavere enn om området hadde vært ferdig utviklet.»

For beboerne på Ensjø er dette helt ukjent. Vi har ikke klart å finne noen av de tusener nye innflyttede på Ensjø som kan bekrefte eller tallfeste denne påstanden.

Her kan du lese mer om Ensjøbyen.

Vi har også henvendt oss til utbyggerne, som er medlemmer i Foreningen Ensjøbyen som Kolberg er daglig leder av, for å få dette bekreftet.

Det er bare Skanska og Ferd som på vegne av seg og Selvaag som har svart på vår forespørsel.

Ingen av disse tre utbyggerne har bekreftet at de har solgt boligene på Ensjø billigere fordi parkene ikke etableres som bystyret vedtok i 2007.

Meglere vi har spurt benekter at boligprisene på Ensjø er lavere enn andre steder, og en sammenligning viser høyere priser for alminnelig boligstørrelse på Ensjø enn ellers for nye boliger i Oslo øst.

Hvordan dokumenterer Kolberg Gruppen og Foreningen Ensjøbyen at boligene på Ensjø «er priset lavere»?