Hvordan påvirker Utøya valget?

Foto: Cornelius Poppe (SCANPIX) (Cornelius Poppe)

Ekspertene mente at bombingen i Oslo og massakren på Utøya ville påvirke valgresultatet. Vi har sett på tallene.

31.08.11 08:58

Etter tragediene på Utøya og i regjeringskvartalet oppfordret både statsminister Jens Stoltenberg og medlemmer av de andre norske partiene at nordmenn burde benytte seg av den demokratiske rettigheten man har ved å avgi stemme på valg.

Vi har sett på kommunene hvor de omkomne bodde for å se om disse har blitt spesielt påvirket i bruken av de demokratiske retter, og om det har skjedd noe med valg av partier i disse kommunene.

I flere kommuner viser lokale målinger at Arbeiderpartiet går svært mye fram, det samme gjør Høyre.

Det er de mindre partiene, nasjonalt sett, som taper mest. Mest av alt taper lokale bygdelister.

- Ap vinner på tragedien
Valgforsker og professor ved Universitet i Bergen (UiB), Frank Aarebrot, sier det er vanskelig å spå om Utøya-effekten.

- Hvor stor effekten vil være, er vanskelig å si. Men det er helt klart at Arbeiderpartiet (Ap) får en positiv effekt av de tragiske hendelsene, sier Aarebrot til Nettavisen.

- Men effekten ville vært mye større ved et stortingsvalg, skyter han inn.

Og - det er ikke bare Ap som får et byks. De ordførere som stiller til gjenvalg, vil oppleve noe av det samme:

- Ordførere som tar gjenvalg, får gjerne også et visst løft. Det betyr at eksempelvis Frp i Os vil gå frem som følge av hendelsen, fordi ordfører Terje Søviknes stiller til gjenvalg. Men aldri en regel uten unntak: I Stranda har Frp-ordføreren sørget for en så høy gjeldsgrad, at partiet mister sin oppslutning.

- Hvordan forklarer du denne «ordførereffekten»?

- Det skyldes at de i måneden med «unntaktstilstand» har hatt en seremoniell rolle - og sånn sett vært de eneste politikerne som har vært disponible. Det vinner de aller fleste av dem på, tror Aarebrot.

- Effekten vil ikke vare
Ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik sier følgende om hvordan han tror Oslo-bombingen og massakren på Utøya har påvirket:

- I den grad virkningen er at velgerne sympatiserer med verdiene Ap står for, er dette positivt. Hvis det skyldes sympati fordi vi har det tøft, vil ikke dette vare ved, sier Iddberg (Ap) til Oppland Arbeiderblad.

Basert på tall fra svarprosent hos folk som har bestemt seg for parti så ser det ikke ut til at valgdeltagelsen ved valget i år blir høyere enn i 2007.

Kommuner med ferske målinger:

Vestby
Vestby er en kommune i Akershus i regionen Follo. Vestby har i underkant av 15 000 innbyggere. Ved kommunevalget i 2007 var det 6 831 som stemte av 10 208 stemmeberettigede, en valgdeltagelse på 66,9 prosent. Arbeiderpartiet var det største partiet med 31 prosent av stemmene, Høyre fikk 25,6 og FrP 17,6 prosent. Høyre har ordføreren.

Den siste lokalmålingen fra Vestby kom 25. august i Vestby Avis. Den viste at det ikke ville være noen stor forandring i mandatfordelingen i kommunestyret. FrP beholder sine 6 mandater, selv med en liten tilbakegang i forhold til sist valg. Høyre og AP får ett nytt, på bekostning av SV og Venstre. Ser man likevel på en beregning gjort av pollofpolls.no basert på nasjonale og lokale målinger kan det skje enda større forandringer: Høyre kan få tre nye mandater. Mandatene vil komme fra FrP, V og SP.

Den siste målingen viste en framgang for Arbeiderpartiet på 4,5 prosent i forhold til lokalvalget i 2007. Høyre hadde på målingen en framgang på 2,5 prosent, mens FrP gikk 1,5 prosent tilbake. Størst tilbakegang hadde SV med 3,5 prosent.

Levanger
Levanger er en by og kommune i Nord-Trøndelag. Innbyggertallet er på rett under 19 000. Ved sist valg stemte 60,9 prosent av de med stemmerett. Det største partiet var Arbeiderpartiet med 38,2 prosent av stemmene. Det nest største partiet er Senterpartiet med 15,5 prosent. Arbeiderpartiet har ordføreren.

Trønder-avisa hadde en måling for Levanger 25. august. Den viste en fremgang for AP på 4,6 prosent, og 4,4 for Høyre. FrP beholdt sine 11,9 prosent i forhold til den målingen, mens KrF og SV begge tapte 2,5 prosent, Venstre 1,7 og SP 2,4. Beregninger viser at AP kan ta ett mandat fra SV og Høyre ett fra SP i kommunen.

Bergen
By i Hordaland. 261 000 innbyggere. Ved sist valg stemte 62,6 prosent av de 189 264 stemmeberettigede. Det største partiet er Høyre med 26,3 prosent, nummer to er Arbeiderpartiet med 23,9 mens FrP fikk 20,2 prosent ved sist valg. Byrådslederen er fra Høyre, mens ordføreren er fra FrP.

Den siste lokale målingen, fra Bergensavisen den 28. august, viser en stor framgang for Høyre. Partiet vil gå fram med 11,5 prosent fra valget i 2007 og øke antall representanter fra 18 til 26. Arbeiderpartiet vil få en ny representant, og har en framgang på 1,7 prosent i forhold til 2007. Den store taperen er FrP med 7,1 prosent (mister 5 av 14 representanter), men også KrF og SV går sterkt tilbake.

Nes
Nes i Akershus er en kommune som grenser til Eidsvoll i nord. Kommunen har 19 000 innbyggere. 58,2 prosent stemte ved sist valg. Største parti var Arbeiderpartiet med 40,8 prosent. Nest størst var FrP med 24,6 prosent. AP har ordføreren.

Den siste lokale målingen for Nes fra 26. august i år (Romerikes Blad), viser at AP går tilbake med 2 prosent, og mister 3 mandater. Samtidig får Høyre 3 nye mandater, og en framgang på 7,4 prosent. FrP mister to mandater etter en tilbakegang på 1,2 prosent. Antall mandater er redusert i kommunen, noe som også får utslag for Senterpartiet, som mister to. KrF mister også ett. Venstre beholder sitt ene. Hvis dette hadde vært valgresultatet ville AP og SV hatt 15, mens FrP, KrF, Høyre og Venstre ville hatt 17. Senterpartiet gir dermed flertall for rødgrønt med 18. Det er altså et meget jevnt valg også i Nes.

Oslo 13
Norges hovedstad. 605 000 innbyggere. 61,8 prosent stemte ved sist valg. Det største partiet var Arbeiderpartiet med 29,9 prosent. Nest størst var Høyre med 25,2 og FrP fikk 14,3 prosent. SV hadde 10,6 og Venstre 8,7. Høyre har ordfører og byrådsleder,

Det kan gå mot et spennende valg i Oslo. Dagens byråd har følgende mandatfordeling: AP 18, Høyre 16, Frp 9, SV 6, KrF 2, Venstre 5 og Rødt 3. Den siste lokale målingen tilsier en vekst for AP på 2 mandater, til 20, mens Høyre får 3 nye (19), FrP mister 3 og får 6, mens SV mister 2 (4). KrF beholder sine 2, mens Venstre mister 1. Det vil si at AP+SV+Rødt får totalt 27 mandater, mens H+FrP+V+KrF får 31. Beregninger fra pollofpolls.no viser dog at Høyre kan gjøre et enda bedre valg enn det de siste målingene viser. Uansett er det fortsatt relativt åpent i Oslo.

Fredrikstad 2
By i Østfold. 75 000 innbyggere. Ordfører fra FrP. Partiet fikk 31,1 prosent ved sist valg og var nest største parti. Størst var AP med 32,8 prosent. Valgdeltagelsen var på 61 prosent.

Den siste lokale målingen for Fredrikstad ble offentliggjort i Fredriksstad Blad den 13. august. Den viste at Arbeiderpartiet ville økt fra 18 til 23 mandater, mens Høyre ville gått fram med 3 til 13. Taperne ville være Venstre, som ville mistet begge sine mandater, FrP som ville mistet fem (fra 17 til 12). Et valgresultat basert på den målingen ville gitt borgerlig flertall med 27 mot 26 stemmer, og Peter Kuran (Høyre) ville blitt ordfører.

Kristiansand
By i Vest-Agder. 83 000 innbyggere. Valgdeltagelsen sist var på 60,2 prosent. De fleste stemte på Høyre med 21,1 prosent. Nest størst var AP med 19,8 mens KrF fikk 18,7 prosent. Ordføreren er fra Høyre.

Den siste målingen kom i Fædrelandsvennen 19. august, og ville gitt AP en framgang på nesten ti prosent i forhold til 2007. Antall mandater ville økt fra 11 til 16. Samtidig ville Høyre gått opp fra 11 til 13, mens også FrP ville økt (9 til 10). Taperen er Krf, som ville mistet 3 mandater. Det kan uansett gå mot et jevnt valg i Kristiansand.

Eigersund
Kommune i Rogaland med 14 000 innbyggere. Sist var valgdeltagelsen på 60,8 prosent. Størst var Høyre med 27,8 prosent mens AP fikk 25,8 prosent. Høyre har ordføreren.

Den lokale målingen fra 24. august viser at Arbeiderpartiet vil ligge omtrent på valgresultatet fra 2007, mens Høyre går tilbake. FrP ville økt med noen prosent, uten utslag på mandater. Det er nå 31 mandater i Eigersund, mot 35 nå. KrF ville vært vinneren i Eigersund, med en framgang på 2,8 prosent til 17,5 (ett nytt mandat).

Askøy 2
Kommune i Hordaland. 26 000 innbyggere. 64,2 prosent stemte ved sist valg. Største parti er FrP med 31,6 prosent. AP fikk 26,3 og Høyre 20,4. FrP har ordføreren.

Den 19. august viste målingen fra Askøyværingen at AP ville fått 3 nye mandater, og gått fram til 13 (prosentvis 9,4 prosent fram). Også Høyre ville fått nye mandater (9 mot 7). Taperen er FrP (7 mot 11 mandater, og 12,2 prosent tilbake). Ellers viste målingen at SV ville mistet ett mandat, og Venstre tatt ett (fra 1 til 2). KrF ville beholdt sine to.

Trondheim 4
By i Sør-Trøndelag. 174 000 innbyggere. 61,5 prosent stemte sist. AP fikk 43,9 prosent og Høyre 15 prosent. FrP fikk 14,7 prosent. AP har ordføreren.

Den siste lokale målingen, fra Adresseavisen den 26. august, viste at AP ville gå tilbake med 4,6 prosent og miste 11 mandater. Høyre ville fått 5 nye mandater, med en framgang på 11,2 prosent. SV ville mistet 3, FrP 4, KrF ett mens Venstre ville fått to nye. Valget i Trondheim er spennende, og det kan gå mot ordførerskifte om målingen stemmer. Det er nesten helt likt mellom de to blokkene i byen.

Haugesund
By i Rogaland. 35 000 innbyggere. 57,9 prosent stemte ved sist valg. Høyre fikk 39,9 prosent mens Arbeiderpartiet fikk 20,5 prosent. Høyre har ordføreren.

Den siste lokale målingen fra Haugesunds Avis den 19. august viser at Høyre ville gått fram i forhold til valget i 2007 og fått ett nytt mandat. Mest fram ville dog AP gått med 7,2 prosent og 3 nye mandater. Tilbake for Venstre, FrP og SV.

Hamar
By i Hedmark. 29 000 innbyggere. 63,7 prosent stemte ved sist valg. By-og bygdelista fikk 42 prosent foran AP med 25,2. By-og bygdelista har ordføreren.

Den siste lokale målingen, fra Hamar Arbeiderblad den 13. august, viser at By-og bygdelista er den store taperen (kan miste 9 av 17 mandater). Dette stort sett på bekostning av AP, som vil få en framgang på 15,3 prosent om det blir valgresultatet (16 mandater, mot dagens 10).

Namsos
By i Nord-Trøndelag med 13 000 innbyggere. 59,8 prosent stemte sist. Største parti er AP med 27,9 foran SV med 25,7. FrP fikk 16,1. AP har ordføreren.

Siste lokale måling er fra 29. august. Den viste at AP vil få to nye mandater, det samme vil FrP få. SV mister to, KrF det ett og Venstre ett. Høyre beholder sine fire. I Namsos har Venstre ordføreren i koallisjon med Arbeiderpartiet, Høyre og KrF. Det vil nok bety at denne koalisjonen også styrer etter valget, basert på målingen.

Lyngdal
By i Vest-Agder med 7 800 innbyggere. 67,8 prosent stemte sist. Største parti er Høyre med 26,8 prosent. 25,4 prosent stemte KrF og 20,9 prosent FrP. AP fikk 7,8 prosent. Høyre har ordføreren.

Den lokale målingen fra 19. august for Farsunds Avis viste at Høyre ser ut til å gå fram med 14,2 prosent til 41 prosent. Det betyr at de får 11 mandater, opp fra 8. AP står på stedet hvil fra 2007 (7,8 prosent og 2 mandater). KrF mister ett mandat (6), mens FrP mister to (4).

Bærum
Kommune i Akershus med 113 000 innbyggere. Høyre har ordføreren. Sist stemte 67,2 prosent. Største parti er Høyre med 40,4 prosent. AP fikk 19,5.

Den siste lokale målingen for Bærum fra 24. august (Budstikka) viser en sterk framgang for AP (8,1 prosent). SV går 2,9 prosent tilbake, mens det er Venstre som vil ha størst tilbakegang (7,1 prosent). SP går fram (2,9 prosent). Høyre mister to mandater. Det er fortsatt flertall for FrP og Høyre i Bærum.

Gjøvik
Kommune og by i Oppland med 29 000 innbyggere. 56,8 prosent stemte sist. AP størst med 41,6 prosent foran FrP med 13,8 og Høyre med 12,7. AP har ordføreren.

Den siste målingen for Gjøvik er fra 24. august. Den viser at AP og Høyre vil styrke seg i forhold til valget i 2007. AP får to nye mandater, mens Høyre får fire. Tilbake går Frp; SV, SP og KrF. Også Venstre får nytt mandat. Senterpartiet avgjør hvem som får ordføreren i byen, etter denne målingen.

Stavanger
By i Rogaland med 126 000 innbyggere. Ordfører fra Høyre, som fikk 34,5 prosent av stemmene sist. AP fikk 21,8 og FrP 15.5. 60,2 prosent stemte.

Den siste lokale målingen for Stavanger kom i Stavanger Aftenblad 27. august. Høyre er helt likt som valget i 2007, mens AP går fram med 7,5 prosent. Det betyr fem nye mandater for AP, som tar disse fra Frp (1), SV (1, KrF (1) og Pensjonistpartiet (1). Det er et spennende valg i Stavanger, men mest av alt for hvilken koallisjon som gir Høyre-ordfører, om vi skal tro kommentarene fra politiske reportere i byen.

Drammen 2
By i Buskerud med 64 000 innbyggere. 59,4 prosent stemte sist. Høyre størst med 35,8 prosent. AP fikk 30,1. Høyre har ordføreren.

Den siste lokale målingen for Drammen kom 30.august, den viser at AP går opp til 36,9 prosent, mens Høyre ender på samme nivå som ved valget i 2007. Partiet som går mest tilbake er FrP med 1,9.

Kommuner med målinger tatt opp før 22. juli:

Sund
Sund er en kommune på Sotra i Hordaland med litt over 6 000 innbygere. Ved sist valg stemte 63,5 prosent av befolkningen. Det største partiet er Høyre med 38,2 prosent ved sist valg. Nest størst var Arbeiderpartiet med 21,7 prosent. Høyre har ordføreren.

I Sund ser det til å gå mot et valgskred for Høyre, som også er det største partiet i kommunen. Den siste målingen gjort i kommunen ble gjort for Fremskrittspartiet i juni, og den viste at Høyre kunne få 46,6 prosent (fram 8,4 prosent). Kommunens store taper er Senterpartiet, både på den siste målingen og beregninger gjort av pollofpolls.no. AP viser en liten framgang på både måling og beregning. FrP gikk fram på målingen, men beregninger viser at de går tilbake.

Sarpsborg (2)
Sarpsborg er en kommune og by i Østfold. Rett i underkant av 53 000 mennesker bor i byen. Ved kommunevalget i 2007 stemte 55,3 prosent av de stemmeberettigede. Det største partiet var Arbeiderpartiet med 48,7 prosent av stemmene. Fremskritsspartiet var det nest største med 19,5 prosent. Arbeiderpartiet har ordføreren.

Det er ikke offentliggjort noen meningsmåling for Sarpsborg siden april i år. På den målingen hadde Arbeiderpartiet 44 prosent av stemmene, og en tilbakegang på 4,7 prosent. Vinneren på den målingen var Høyre, med en framgang på 7,7 prosent. Dette er dog en gammel måling med tanke på den utviklingen som har skjedd i det siste, og en beregning av pollofpolls.no som tar hensyn til utviklingen i andre kommuner viser at AP kan gå mot rent flertall i Sarpsborg. Partiet kan få 23 av 43 mandater om beregningen holder, en tilbakegang på 1 for Arbeiderpartiet. Dette skyldes at Sarpsborg har færre plasser i kommunestyret fra 2011 (43 mot 49). Beregningen viser at det kun vil være Høyre som får flere mandater enn ved sist valg (7 mot 6).

Bodø
By i Nordland. 48 000 innbyggere. Arbeiderpartiet var størst ved sist valg med 38 prosent av stemmene, mens FrP var nest størst med 24,4 prosent. 58,7 prosent stemte ved sist valg. Arbeiderpartiet har ordføreren.

Den siste lokale målingen for Bodø er fra 19. februar, og er altså relativt gammel. Den målingen viste at både FrP og Høyre gikk fram, mens AP gikk tilbake. Hadde målingen blitt valgresultat kunne et borgerlig samarbeid i byen ført til ordførerskifte. Beregninger gjort av pollofpolls.no basert på fylkesmålinger og trender viser dog at AP kan gå fram i forhold til valget sist (16 mot 15 mandater), mens FrP mister to til Høyre. Det vil da sannsynligvis bety fortsatt AP-ordfører.

Rana
Rana er en kommune i Nordland. Innbyggertallet er 25 565. Ved sist valg stemte 57,8 prosent. Største parti er Arbeiderpartiet med 29,2 prosent mens det nest største er SV med 20,8 prosent. Arbeiderpartiet har ordføreren.

Den siste målingen for Rana kom 20. juni. Den viste stor framgang for Høyre (fra 8.1 til 27.3 prosent). Det er spesielt den lokale listen som går sterkt tilbake på målingen (Miljølista Rana, som fikk fire representanter ved sist valg). Selv om beregninger gjort av pollofpolls.no peker på en noe mindre oppslutning om Høyre i Rana er det et svært åpent valg i kommunen.

Meråker
Kommune i Nord-Trøndelag. 2 500 innbyggere. Ved sist valg stemte 60,7 prosent av 1967 stemmeberettigede. Størst er Arbeiderpartiet med 50,8 prosent av stemmene. Nest størst er Senterpartiet med 12,6 prosent. Arbeiderpartiet har ordføreren.

Den siste lokale målingen i Meråker er ett år gammel (fra september i fjor). Den viste at AP ville gå relativt sterkt tilbake med SV, Frp og Høyre som vinnerne. Dog sier beregninger gjort basert på andre trender fra pollofpolls.no at det kan gå mot rent flertall for AP i kommunen. Det er altså et spennende valg også i denne kommunen.

Tønsberg
By i Vestfold. 40 000 innbyggere. 57,7 prosent stemte ved sist valg. Største parti var FrP med 28,9 prosent. AP var nest størst med 24,7 prosent, mens Høyre hadde 20,6 prosent. Høyre har ordføreren.

Den siste lokale målingen for Tønsberg kom 24. juni. Den viste en massiv framgang for Høyre (18,8 prosent), som ville doblet sine mandater om det var valgresultatet (fra 8 til 16). Samtidig ville FrP blitt halvert (fra 12 til 6). AP ville fått ett ekstra mandat (fra 10 til 11). Beregninger gjort av pollofpolls.no viser dog at det muligens ikke blir så store utslag, men at Høyre vil være valgvinneren i Tønsberg.

Østre Toten
Kommune i Oppland. 14 657 innbyggere. Ved sist valg stemte 58,4 prosent. Arbeiderpartiet er størst med 32,3 prosent. Nest størst er Senterpartiet med 30,9 mens FrP er det tredje største partiet med 12,8 prosent. Senterpartiet har ordføreren.

Den siste lokale målingen for Østre Toten kom den 29. juni. Den viste at AP ville miste 2 av 12, Høyre ville fått 4 (mot 2 nå) som de tok fra FrP (3 mot 5), mens Senterpartiet ville mistet hele 4 av 12. Kommunen har redusert antall representanter fra 37 til 29. Det vil si at 15 mandater gir flertall. AP får støtte fra SV i kommunen, og ville da hatt 11 mandater mot det som på Østre Toten er det borgerlige flertallet (SP, H, KrF, V) med 18. Beregninger fra pollofpolls.no, som tar hensyn til utviklingen generelt i landet og fylket ellers, viser det samme borgerlige flertallet. Selv med en framgang på 1,7 prosent beregnet i forhold til 2007 vil AP miste 2 av 12, og vil ikke få flertall sammen med SV.

Halden
By i Østfold. 29 000 innbyggere. Ap er størst med 43,6 prosent. Frp nest størst med 15,9 prosent. Ved sist valg var valgdeltagelsen 58,9 prosent. AP har ordføreren.

Den 29. juni kom en lokal måling for Halden som viste en enorm tilbakegang for Arbeiderpartiet. Hadde det blitt valgresultatet hadde partiet mistet 8 av 21 mandater. Samtidig hadde Høyre fått 9 nye mandater, og gått opp til 14. Beregninger viser dog at det kan bli mindre forandringer i forhold til valget i 2007, men det er uansett et spennende valg å følge. Hvis målingen fra juni hadde blitt valgresultatet ville det blitt ordførerskifte i Halden.

Eidsvoll
Kommune i Akershus. 21 000 innbyggere. 57,5 prosent av 15 034 stemte ved sist valg. AP var størst med 24,4 foran FrP med 20,3. Senterpartiet har ordføreren.

Den siste lokale målingen er fra 1. juli, og den viste en sterk framgang for Høyre (10 prosent), men også for FrP (5,5 prosent). Mest tilbake gikk SP og AP. Beregninger fra pollofpolls.no viser dog at det kan bli mye jevnere ved valget, selv om Høyre sannsynligvis gjør et meget godt valg.

Alta
By i Finnmark med 19 000 innbyggere. 7 291 av 13 114 stemte sist (55,6 prosent). Størst var AP med 39,6 foran FrP med 23,1. AP har ordføreren.

Den siste lokale målingen for Alta er fra 20. juni, og den viste sterk tilbakegang for AP og SV, med Høyre som den virkelig store vinneren. Partiet ville hatt en framgang på 15,2 prosent i forhold til valget i 2007 om det ble valgresultatet. Mye har skjedd siden 20.juni, og beregninger fra pollofpolls.no tilsier at Høyre ikke vil få den sterke framgangen. Dog er det et spennende valg også i Alta.

Hadsel
Kommune i Nordland med 7 900 innbyggere. 60,1 prosent stemte sist. Arbeiderpartiet fikk 28,2 prosent foran Hadsel fellesliste med 23,5 prosent. FrP har ordføreren.

Den siste lokale målingen for Hadsel var fra i fjor. Den målingen viste ingen sterke utslag i forhold til 2007 (med unntak av en framgang for FrP med to mandater), men beregninger fra pollofpolls.no viser at det kan bli jevnt i forhold til 2007.

Nøtterøy 2
Kommune i Vestfold med 21 000 innbyggere. 63,6 prosent stemte sist. Høyre størst med 30,9 prosent. FrP fikk 23,1 prosent. Arbeiderpartiet fikk 18,8. Høyre har ordføreren.

Den siste målingen for Nøtterøy er fra 31. mai (Tønsberg Blad). Den viste en stor framgang for Høyre, og en nesten like stor tilbakegang for FrP. Samtidig gikk AP godt fram i den målingen. Beregninger viser også at Høyre kan gjøre et svært godt valg i Nøtterøy.

Orkdal
Kommune i Sør-Trøndelag med 11 000 innbyggere. 58,6 prosent stemte sist. AP fikk 34,4 prosent ved sist valg, Orkdalslista fikk 21,1 prosent og har ordføreren.

Målingen fra april viste at Orkdalslista ville gått fram, og AP tilbake. På grunn av den lokale listen er det vanskelig å bruke nasjonale trender på Orkdal, men tall fra andre kommuner med lokale lister viser at Høyre og AP tar forholdsvis mye fra disse. Hvordan det slår ut i Orkdal er usikkert.

Rygge
Kommune i Østfold med 14 500 innbyggere. 62,1 prosent stemte sist. FrP størst med 31,1 prosent. Arbeiderpartiet fikk 28,6 og Høyre 18,1. AP har ordføreren.

I juni kom det måling fra Moss Avis som viste at Høyre gikk mest fram. Beregninger fra pollofpolls.no tilsier noe av det samme. I forhold til valget sist kan AP ta ett mandat fra SV, mens Høyre tar ett fra Frp og ett fra Pensjonistpartiet. I Rygge har FrP uttalt at de ikke nødvendigvis vil kreve ordføreren, og valget kan være spennende.

Våler i Østfold
Kommune i Østfold med 4 600 innbyggere. 60,6 prosent stemte sist. FrP størst med 26,6 prosent. SP med 21,1 prosent. AP fikk 17,9 prosent. SP har ordføreren.

En lokal måling fra 22.juni (Moss Avis) viste at Høyre ville få to nye mandater i forhold til 2007, FrP ville miste ett og AP ett. Beregninger med fylkestrender og landet ellers viser at AP kanskje heller kan styrke seg på bekostning av SV.

Stange
Kommune i Hedmark. 19 000 innbyggere. 61,2 prosent stemte. AP størst med 42,6 prosent. SP 13,4 og Frp 12,3.

Den siste lokale målingen for Stange kom i mai, og viste at AP beholdt antall mandater (14). Høyre ville hatt den største framgangen (9 prosent og 3 nye mandater). Taperne ville vært SP, SV og bygdelista. Det er dog en relativt gammel måling, og trendene ellers skulle tilsi at valgresultatet kan bety en framgang for AP med tilbakegang i mandater for SP, SV, KrF og bygdelista.

Kommuner uten målinger:

Vefsn
Vefsn er en komune på Helgeland i Nordland fylke. Rett over 13 000 mennesker bor i kommunen. Ved valget i 2007 stemte 56,9 prosent av de med stemmerett. Arbeiderpartiet var det største partiet med 45,4 prosent. Det nest største var FrP med 16,8 prosent. Arbeiderpartiet har ordføreren.

Det er ikke gjort noen lokale målinger for Vefsn, men kommunemålinger og trender viser at Arbeiderpartiet kan gå mot rent flertall i kommunestyret (18 av 35 representanter). Partiet har nå 16 representanter. Det er SV og FrP som mister til AP.

Sortland
Sortland er en komune og en by i Vesterålen i Nordland. Befolkningen er på rundt 9 900. Ved sist valg stemte 53,5 prosent. Det største partiet var Arbeiderpartiet med 32,9 prosent av stemmene. Høyre var nest størst med 21,2 prosent. Arbeiderpartiet har ordføreren.

Sortland har ikke hatt noen meningsmåling i år, men beregninger tilsier at kommunen vil få stor framgang for Høyre og en mindre for AP. De store taperne vil være FrP, SV og KrF. Den siste målingen, fra i fjor, viste dog at Høyre ville bli det største partiet så kommunen er nok svært åpen. Kommunen har også redusert antall representanter fra 35 til 27, som også kan påvirke maktbalansen i kommunen (basert på beregninger så vil AP miste 3 av 12, mens Høyre vil øke med 1 (fra 7 til 8) selv om begge partiene går fram.

Øvre Eiker 2
Øvre Eiker er en kommune i Buskerud. Innbyggertallet er på rett over 17 000. Ved sist valg stemte 58,5 prosent. Høyre er det største partiet med 37,4 prosent. Nest størst er Arbeiderpartiet med 30. Høyre har ordføreren.

Det er ikke gjort noen lokale målinger for Øvre Eiker, men beregninger basert på hvordan det går i andre kommuner og fylkesmålinger viser at Høyre vil få en sterk framgang (13,3 prosent). AP vil også gå noe fram. Taperne er FrP, SV og SP.

Hole
Kommune i Buskerud med 6 200 innbyggere. Ordføreren er fra Høyre som fikk 43,6 prosent ved sist valg. AP fikk 18,5 prosent. 65,1 prosent var valgdeltagelsen.

Det er ingen lokale målinger for Hole. Basert på nasjonale trender så kan Høyre få rent flertall i kommunen. Det er dog en liten kommune hvor det ikke er mange stemmer som avgis, så det er små ting som kan påvirke valgresultatet.

Ås
Kommunie i Follo i Akershus. Rett under 17 000 innbyggere. Ordføreren er fra Arbeiderpartiet, som fikk 31 prosent ved sist valg. Høyre er nest største parti med 15,6 prosent. Valgdeltagelsen var på 63,3 prosent.

Det er ingen lokale målinger for Ås, men basert på nasjonale trender så vil det ikke skje noe skifte i makten i Ås.

Osterøy
Kommune i Hordaland med 7 500 innbyggere. Ved sist valg var deltagelsen på 72,4 prosent. Største parti var FrP med 33 prosent. Nest størst var AP med 27,7. AP har ordføreren.

Det er heller ingen lokale målinger for Osterøy, men basert på nasjonale trender kan AP ta over som største parti i kommunen. Det kan derfor gå mot et jevnt valg.

Vadsø
Kommune i Finnmark. 6 100 innbyggere. 61,7 prosent valgdeltagelse ved sist valg. Arbeiderpartiet fikk 32 prosent, SV fikk 20,5 og Høyre fikk 27,4. AP har ordføreren.

Det er ingen lokale målinger for Vadsø, men fylkesmålinger og gjennomsnitt for landet tilsier at vinneren i kommunen blir Høyre som kan bli det største partiet. Den store taperen er SV, som har en beregnet tilbakegang på 5,8 prosent.

Bardu 2
Kommune i Troms med 3 900 innbyggere. Ved sist valg stemte 62,7 prosent. Største parti er Senterpartiet med 38,1 prosent. Arbeiderpartiet fikk 27 prosent. Senterpartiet har ordføreren.

Det er ingen lokale målinger for Bardu, som har relativt få stemmeberettigede. Beregninger tilsier likevel at det kun vil være små forandringer i kommunen (AP tar ett mandat fra SP), mens Høyre tar ett fra FrP. Om det påvirker ordførersituasjonen er dog mulig.

Stryn
Kommune i Sogn og Fjordane med 7 000 innbyggere. Største parti er Senterpartiet med 29,3 prosent. Arbeiderpartiet fikk 28,8 prosent ved sist valg. AP har ordføreren. 62,2 prosent stemte sist.

En beregning i Stryn viser framgang for AP og Høyre, mens SP går tilbake.

Nord-Odal
Kommune i Hedmark med 5 100 innbyggere. 64,5 prosent stemte ved sist valg. AP fikk 53,9 prosent og har ordføreren.

Det er ikke gjort noen lokale målinger i Nord-Odal, men beregninger viser at AP neppe mister sitt rene flertall.

Porsanger
Kommune i Finnmark. Litt under 4 000 innbyggere. 58,9 prosent stemte sist. AP størst med 34,5. FrP fikk 25 prosent og Høyre 22,1 prosent. AP har ordføreren.

Det er ingen lokale målinger for Porsanger, men fylkestrender og nasjonale trender tilsier at AP beholder sine 7 mandater, mens Høyre går mest fram.

Tokke
Kommune i Telemark med 2 300 innbyggere. 71,4 prosent stemte sist. Senterpartiet fikk 42,2 prosent og Arbeiderpartiet fikk 36,9 prosent. SP har ordføreren.

Det er heller ingen lokale målinger for Tokke, men følger kommunen de nasjonale trendene går SP tilbake med ett mandat, som tas av AP.

Sula
Kommune i Møre og Romsdal. 8 100 innbyggere. 62 prosent stemte sist. FrP fikk 36,1 prosent og var størst foran uavhengig liste med 19,4 prosent. AP fikk 17 prosent. FrP har ordføreren.

Sula har heller ingen lokale målinger, men følger kommunen de nasjonale trendene så viser beregninger at det ikke vil være store forskjeller fra dagens sammensetning av kommunestyret.

Ørsta
Kommune i Møre og Romsdal. 10 406 innbyggere. 62,8 prosent stemte sist. FrP størst med 29,9 prosent. AP fikk 22,9 og SP 20,2. AP har ordføreren.

Det er ingen lokale målinger for Ørsta, men tendenser fra fylke og land tilsier at det vil være små forandringer i forhold til 2007. AP vil relativt sett styrke seg med to mandater, SP vil miste ett, det samme gjør FrP. SV mister også ett, mens Høyre får ett nytt.

Mandal
Kommune i Vest-Agder med 15 000 innbyggere. 61,3 prosent stemte sist. FrP fikk 31,7 prosent ved sist valg og AP 24 prosent. FrP har ordføreren.

Det er ingen lokale målinger for Mandal, men det kan gå mot at FrP ikke blir det største partiet etter valget (forbigått av AP). Det er dog svært usikkert. Høyre ser ut til å gå mot et godt valg, mens Krf går noe tilbake (det samme vil da FrP gjøre).

Tinn
Kommune i Telemark. 6 000 innbyggere. 66,9 prosent stemte sist. 49,5 prosent stemte AP. 12,9 prosent stemte Høyre. AP har ordføreren.

Det er ingen lokale målinger for Tinn, men basert på tendenser fra landet ellers vil AP få rent flertall i kommunen. Høyre vil gå mest fram, men med APs 16 mandater av 29 så har de rent flertall (partiet har nå 14).

Lunner
Kommune i Oppland. 8 700 innbyggere. Høyre har ordføreren. 63,4 prosent stemte ved sist valg, 22,2 prosent stemte Høyre og 30,6 Arbeiderpartiet. 17,5 prosent stemte FrP.

Det er ingen lokale målinger for Lunner, men beregninger viser at Høyre kan få to nye mandater i kommunen - mistet av SV og KrF.

Nesodden 2
Kommune i Akershus med 17 500 innbyggere. 64,1 prosent stemte ved sist valg. Største parti var SV med 24,4 prosent. Høyre fikk 20,5 mens AP fikk 20 prosent. SV har ordføreren.

Heller ingen lokale målinger her, men følger SV trenden ellers fra landet og fylket vil de miste 2 av 7 mandater, og vil ikke lenger være kommunens største parti. Det vil sannsynligvis Høyre være. Høyre, Frp, KrF og Venstre vil da ha 14 mandater mens AP, Rødt og SV vil ha 13.

Salangen
Kommune i Troms med 2 200 innbyggere. 64,4 prosent stemte sist. Fire partier stilte liste sist. AP fikk 30,1, SV 5,5, SP 58,3 og H 6,1. SP har ordføreren.

Ingen lokale målinger for Salangen, men følger kommunen trenden ellers vil SP miste ett av sine mandater til Høyre. Det vil nok ikke påvirke hvem som har ordføreren.

Du finner flere tall på pollofpolls.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.