*Nettavisen* Nyheter.

Hvordan takle et samlivsbrudd

Mange blir berørt på en eller annen måte av samlivsbrudd. Det kan være deg selv det gjelder, eller en i din familie, en venn eller en nabo.

10.11.04 08:20

Omorganisering av familielivet
Det å skilles representerer i dag en måte å omorganisere familielivet på. Våre tanker om skilsmisse, fremstilles og føles ofte som slutten på familielivet - i stedet for en omorganisering av måten å være sammen på.

Skilsmissen kan være en like stor omstilling for barna som for foreldrene, og de fleste blir stresset i en eller annen form i forbindelse med at foreldrene flytter fra hverandre.

Vil ikke leve sammen
Hvis Stine og Kristian flytter hver for seg fordi de ikke lenger vil leve sammen som ektefeller, kaller vi det et samlivsbrudd. Det gjelder både når begge ønsker å bryte samlivet, og når for eksempel Stine reiser mot Kristians ønske fordi hun ikke lenger vil fortsette samlivet. Samlivet er ikke brutt om Brit må reise bort for eksempel på grunn av arbeid eller studier, så lenge de ønsker å fortsette ekteskapet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Søknad om separasjon
Hvis Kristian eller Stine eller begge ønsker å separeres, kan de søke om separasjon på et søknadsskjema som de får hos fylkesmannen. Søknaden sendes fylkesmannen i det fylket der de sist bodde sammen. Har begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til fylkesmannen i fylket der en av dem nå bor.

I loven står det at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. Dersom Kristian eller Stine ikke ønsker fortsatt å være gift, kan de kreve separasjon. De trenger ikke gi noen begrunnelse ut over dette for å ha krav på separasjon.

Separasjonstiden
I separasjonstiden er Kristian og Stine fortsatt formelt gift. De kan derfor ikke gifte seg på nytt. Hvis barna skal bo hos Kristian etter separasjonen, får han rett til barnebidrag og utvidet barnetrygd. I enkelte tilfeller kan Kristian også få rett til stønad til enslig forsørger etter folketrygdloven.

Underholdningsbidrag
Når det gjelder forholdet til barna, underholdsbidrag til ektefelle og/eller barn, deling av formuen, arv og enkelte andre spørsmål, gjelder de samme reglene under separasjonen som etter skilsmissen. Ved separasjonen opphører Kristian og Stines felles ansvar for underhold av familien.

Skilsmisse
Kristian eller Stine kan kreve skilsmisse ved bevilling av fylkesmannen når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling. Det er ikke nødvendig at de er enige om å skilles. Ønsker bare Stine skilsmisse, har hun krav på å bli skilt, selv om Kristian ikke ønsker dette.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foreldreansvar
Barneloven åpner for at foreldrene kan ha foreldreansvaret sammen selv om de lever hver for seg. Er dette ikke mulig, for eksempel fordi foreldrene ikke kan samarbeide, kan det bestemmes at bare den ene skal ha foreldreansvaret. Der foreldrene ikke lever sammen, må det også bestemmes hvem barna skal bo fast hos.

Barn og unges erfaringer med samlivsbrudd
Barn og unge i alderen 8 til 16 år delte sine erfaringer med samlivsbrudd i en høring i Lillesand.

Hva forteller barn og unge om bruddet, om å bli sett og hørt, hva som er bra eller dumt etter skilsmissen m.m?

www.barneombudet.no

Hvor skal du bo?
Hva sier loven om dine rettigheter?

Loven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener. Da skal du få kunne si din mening før det tas avgjørelse om dine personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene du skal bo hos hvis de lever hver for seg. Også en offentlig myndighet, som regel en domstol, som skal avgjøre en sak som gjelder deg, skal høre din mening før de avgjør saken. Det skal legges stor vekt på hva du mener (Barnelovens § 31 ). Jo eldre du blir, jo sterkere grunner skal til før det kan bestemme at du skal bo hos en annen av foreldrene enn du selv ønsker.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foreldrene må til mekling
Blir foreldrene ikke enig i disse viktige spørsmålene, må myndighetene, vanligvis en domstol, ta avgjørelsen. Er barna under 16 år, skal mekling mellom foreldrene være forsøkt før sak kan reises for retten. Dommeren skal snakke med barnet eller den unge før saken avgjøres. Avgjørelsen skal alltid rette seg etter det som er best for barnet eller den unge. Det er bare foreldrene som kan reise sak for retten. Den unge selv har ikke denne adgangen.

Snakk med noen
Når man er berørt av samlivsbrudd, kan mange spørsmål dukke opp. Det er ikke alltid lett å vite hvem man kan snakke med eller hvor man kan ta kontakt.

¿ Snakk med venninner eller en voksen du stoler på, kanskje moren til en venn, en tante eller en lærer?
¿ Snakk med helsesøster ved skolen, på unghelse.no finner du en oversikt over alle helsestasjoner for ungdom.
¿ Du kan også kontakte Barneombudet på telefonnummer 22 99 39 50 mellom 08:00 og 15:45 alle hverdager.
¿ Ring Røde Kors-telefonen for barn og unge. Dit kan du ringe alle hverdager mellom klokken 14 og 20. Tel: 80 03 33 21
¿ Er du bare ute etter litt generell informasjon om skilsmisse, rettigheter eller høre andres erfaringer kan du kikke på www.skilsmisse.net.

Klikk på bildet for å forstørre.

Du kan søke om pengestøtte
Er du er elev ved en videregående skole? Da finnes det en rekke støtteordninger du kan benytte deg av.

Foreldre har plikt til å forsørge barna sine fram til de er 18 år. Er du over 18 år, bor for deg selv og går på videregående skole, kan du søke om barnebidrag til deg selv.

¿ Hvis foreldrene dine er skilt, og du bor hos en av foreldrene dine, kan du søke om barnebidrag fra den av foreldrene du ikke bor sammen med.

¿ Hvis du bor alene, kan du søke om barnebidrag fra begge foreldrene.

Les mer på ung.no

Statistikk - skilsmisse
Stadig flere ektepar skiller seg. Omtrent 10 800 ekteskap ble oppløst ved skilsmisse i 2003.

De fire siste åra har skilsmisser, sett i forhold til antall gifte og separerte, økt. I 2003 var tallet høyere enn noen gang med 12,3 per 1000 gifte og separerte. Talet på separasjoner har gått ned med 200 til 12 800 i 2003.

Statistisk sentralbyrå har mer.

Aktuelle lover
Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap
Lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre
Lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd
Lov 17. februar 1989 nr 2 om forskuttering av underholdsbidrag til barn

Andre saker på ung.no
Aldersgrenser
Flytte hjemmefra
Konfliktløsning

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.