Dette skriver Åge Christer Hausager på sin nettside.

For minnene fra barne- og ungdomsårene er så vonde og så mange at det hjelper å skrive dem ned. Kanskje kan de være til hjelp for andre? Det er målet hans, skriver Smaalenene.no.

Til tross for mangelfull skolegang, er han i ferd med å få livet på rett kjøl.

To kurs i regi av Delta har gitt ham selvtillit. Karaktene var svært bra. Nå vil han ta utdannelse for å hjelpe barn og unge i samme situasjon.

Startet i barnehagen

På nettsiden skriver han at det hele startet i barnehagen og fortsatte på både barne- og ungdomstrinnet. Ingen ville være sammen med ham i det hele tatt.

- Hvorfor? Hva var galt med meg? Hele skoletiden grublet jeg over dette. Det gikk igjen utover skolen, forteller han. På nettsiden skriver han:

«Tiden gikk. Jeg begynte å forstå mer. Jeg kunne se i øynene deres at de ikke likte meg.»

Men den lille gutten forsto ikke hvorfor. Ikke sa han noe galt og ikke gjorde han noe galt. Ikke på den tiden. Synet sviktet og han måtte ha ekstratimer og leksehjelp. Det utløste mer mobbing. De nødvendige, tykke brilleglassene ble lagt vekk i frykt for ytterligere mobbing. Det har bidratt til at han i dag har sterkt redusert syn.

- Men jeg har lært meg å leve med det. På samme måte som jeg som liten lærte meg å leve med å være utstøtt og mislikt, forteller han. To jenter forsøkte å hjelpe. Han husker det. Noen støtter ham på nettet nå. Det varmer. Men mobbingen bare fortsatte. Han gruet seg til skolen. Gledet seg til å komme hjem i trygge omgivelser.

- Min far var på den tiden fraværende, men min mor forsøkte å hjelpe meg. Hun hadde møter med ansatte på skolene, men problemene ble lagt vekk. De fleste anså meg som problemet. Men det var unntak, forteller Hausager og minnes spesielt en ansatt ved en skole som trodde på ham. Lyttet. Forsøkte å hjelpe.

Kom opp i bråk

Etter åtte års skolegang med daglig mobbing, begynte han å ta igjen. Ofte for hardt. Det angrer han på i dag. For det fikk ham opp i vanskelige situasjoner. Mobberne gikk gjerne fri, mens han ble stemplet som synderen. Det stemte også i mange tilfeller. Hadde han bare ikke tatt igjen. Skulket. Droppet ut av skolen. Mye burde vært gjort annerledes.

Som 26-åring har han lært. En betinget voldsdom har fått opp øynene hans. Det samme har to gode venner som dro ham ut av elendigheten.

- Siden de klarte det, ønsker jeg å hjelpe barn og unge i samme situasjon. Få dem til å gjøre noe før det er for sent. Ikke la det gå så langt som jeg gjorde. Ikke bruk vold, sier Hausager som ber foreldre og skolepersonell være mer til stede.

- For det jeg har opplevd, vil jeg slite med resten av livet, sier han.

Nettsiden hans finner du her!

Fakta om mobbing:

  • I en nordisk undersøkelse om mobbing svarte 15 prosent av de spurte foreldrene at barna ble mobbet. Tallene fra The European Public Health Association (EUPHA) omfatter 3000 barn mellom 2 og 17 år, og viser at det var like mye mobbing blant de yngste barna (2-6 år) som blant de litt eldre (7-12 år), og mindre mobbing blant de eldste. Det var like mye mobbing i byer som på landet, og litt mer mobbing når foreldrene hadde lav utdanning.
  • Det er vanskelig å finne en entydig og objektiv definisjon på hva mobbing er. Kanskje skyldes dette at mobbing i sin natur er en subjektiv opplevelse for den som utsettes for det. De objektive kriteriene som skiller mobbing fra andre negative opplevelser, er knyttet til gjentakelse og en viss varighet over tid samt en ubalanse i maktforholdet mellom utøver og offer.
  • Ifølge SSB opplever rundt 2 til 3 prosent at de er blir utsatt for plaging eller ubehagelig erting. Dette gjelder undersøkelser gjort i arbeidslivet, og tallet har holdt seg stabilt i perioden fra 1989 til 2006.
  • Tidligere forskning viser også at menn og kvinner rammes i like stor grad, mens eldre arbeidstakere gjennomgående føler seg mer mobbet enn yngre.