Undersjøiske kabler er ikke noe som vanligvis får mye oppmerksomhet, men den planlagte strømkabelen Northconnect mellom Norge og Skottland har blitt et av de heteste politiske temaene i Norge.

Vestland fylkeskommune har nettopp sagt nei til at kabelen skal bygges, mens selve avgjørelsen til slutt tas på Stortinget. Der har Rødt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp sagt at de er mot.

Les også: Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet

Mens det normalt er Statnett som bygger ut strømnettet i Norge, er det spesielle med Northconnect at det er en fire strømselskaper som ønsker å bygge en forbindelse mellom Norge og Skottland: Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og svenske Vattenfall.

Kabelen skal i all hovedsak brukes til å sende norsk strøm fra Vestlandet over til Skottland, men kan sende strøm begge veier.

Derfor er det motstand

Årsaken til at denne kabelen har blitt så omstridt er at den vil gi dyrere strøm i Norge. Hadde den ikke gjort strømmen dyrere, ville den ikke blitt bygget.

Storbritannia har omtrent dobbelt så dyr strøm som Norge. Denne uken er prisen nesten tre ganger så høy, andre dager er den bare litt dyrere. Ved å eksportere mer strøm til Storbritannia, reduseres tilbudet i Norge.

- Kabelen kan gi økt strømregning på fire milliarder kroner i året i 40 år fremover. Det er industripolitisk galematias å bare sende strømmen ut som en råvare. En burde heller eksportere strømmen som industriprodukter, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Nettavisen.

Norge er et land med få naturlige konkurransefortrinn. Kaldt klima og høye fjell er som oftest noe som gjør ting dyrere. God tilgang på strøm og lave priser er en av de få fordelene vi har. Det har gitt både miljøvennlig oppvarming av hus med strøm - og ikke minst har kraftkrevende industri valgt å etablere seg i Norge.

Ved å få likere priser med andre land, reduseres en av Norges naturlige konkurransefortrinn. NVEs analyse er at kabelen vil gjøre strømmen 1-3 øre dyrere per kWh. Økningen kommer i tillegg til effekten av den andre strømkabelen som for tiden bygges til England.

Basert på Norges strømproduksjon, vil strømmen bli 1,5-4,5 milliarder kroner dyrere i året. Dette gjør at industrien i Norge er harde motstandere av kabelen.

Les også: Manifest: Skrinlegg NorthConnect

For vanlige husholdninger antar man at strømmen vil bli 400-600 kroner dyrere i året.

Eierskapet er også utrolig politisk betent. Det har vært stor skepsis til å la kommersielle aktører styre nettutbyggingen i Norge, med de store ringvirkningene endringene i nettet kan få. Det er mye av den samme skepsisen som har vært mot EUs energibyå Acer.

Kommersielle aktører kan ha andre interesser enn samfunnet som helhet. Northconnect vil for eksempel gi statlige Statnett reduserte inntekter. Det tapet føres direkte over til kundene gjennom høyere nettleie, i tillegg til dyrere strøm.

Saken fortsetter under avstemningen.

Derfor vil de bygge kabelen

Tilhengerne har også tunge argumenter for hvorfor Northconnect bør bygges.

For det første viser NVEs analyse at dette er et av veldig få samfunnsøkonomisk lønnsomme klimaprosjekter. De mener Norge som samfunn vil tjene 8,5 milliarder kroner på kabelen over en periode på 40 år - eller rundt 210 millioner kroner i året.

Årsaken er at strømprodusentene vil kunne selge opp til 10 TWh strøm i året til Storbritannia. Det vil gi økte eksportinntekter.

Det er inntekter som vil komme godt med når Norge i årene fremover skal gjennomføre en lang rekke ulønnsomme klimatiltak.

Les også: Regjeringen har vedtatt klimapolitikk uten å vite noe om kostnaden: - Har ikke noe valg

At strømmen blir dyrere betyr samtidig at verdien av norsk vannkraft stiger gjennom kraftutveksling. Det gir mer skatteinntekter, og mange av produsentene er offentlig eid.

To millioner tonn CO2

Det er også analyser som viser at denne krafteksporten vil kunne kutte to millioner tonn CO2-utslipp. Utregningene på dette er svært komplekse, og baseres på mange ukjente faktorer som endrer seg over tid. NVE har ikke vurdert om disse utregningene er riktige.

Kuttene vil skje innenfor det som kalles kvotepliktig sektor. Det betyr at kuttet ikke kan bokføres i klimaregnskapet til verken Norge eller Storbritannia. Det vil derfor være helt uavhengig av regjeringens mål om å halvere norske utslipp.

- Det er dumt å si nei til et tiltak som årlig vil kutte utslippene med om lag 2 millioner tonn CO2, samtidig som samfunnet tjener 8,5 milliarder kroner på å gjøre det, sier Lars Nermoen i Northconnect til Nettavisen.

De viser også til at vestlandet, i strømmarkedet omtalt som «prisområde NO5», har langt mer strømproduksjon enn forbruk.

Et prisområde er et område med begrenset overføringkapasitet til omverdenen. I verste fall kan det bety at man ikke får produsert all strømmen som man kan, fordi man ikke får sendt strømmen ut. Northconnect er den eneste utenlandskabelen som er planlagt koblet til dette området, og vi fjerne denne risikoen.

Kan få billig strøm fra Skottland

Det som er mindre omtalt når Northconnect diskuteres, er at dette er en kabel som løser et gigantisk og veldig dyrt problem for Skottland.

Storbritannia jobber som mange andre land med å bygge mer fornybar kraftproduksjon, Skottland har svært gode forutsetninger for vindkraft.

Som Nettavisen tidligere har skrevet om, har vindkraft en fundamental svakhet i at man ikke kan kontrollere når det produseres mye og lite strøm. Det betyr at det kan være vindstille når behovet for strøm er stort, og masse vind når man ikke har behov for mye strøm.

Les også: Fornybar strøm har et enormt og kjempedyrt problem de færreste tenker på

For strømnettet er det helt nødvendig at det alltid produseres like mye strøm som det forbrukes. Dette gir et dobbelt problem:

  • Hva skal man gjøre når man ikke har nok strømproduksjon?
  • Hva skal man gjøre når man har for mye strømproduksjon?

Løsningene er dyre

Når Skottland nå bygger ut mer vindkraft, må de vedlikehold alternative kraftverk, ganske enkelt fordi de må ha en backup når det ikke blåser. Folk godtar selvsagt ikke at strømmen kommer og går med hvor mye det blåser ute.

Samtidig får de et stadig større problem med at de må kaste strøm i overskuddsperioder.

Begge deler kan løses med forskjellige former for strømlagring, men dette er svært dyrt. Northconnect er derimot langt på vei snarveien for Skottland: De kan få hjelp fra norsk vannkraft når de har for lite vind, og de kan sende overskuddsproduksjonen til Norge.

- I 2019 stengte de ned om lag 2 TWh, og dette volumet kommer til å øke etter hvert som de bygger mer vindkraft. Dette er kraft som bokstavelig talt blåser bort og som NorthConnect fra dag én vil importere til Norge til svært lave priser, sier Nermoen i Northconnect.

Det er i praksis dette som menes når enkelte snakker om å bruke Norge som et «grønt batteri» for Europa.

Måten strømmarkedet fungerer på vil riktignok ikke gjøre at du vil få superbillig strøm av den grunn. Gevinsten går til Northconnect, som bruker pengene på å nedbetale kabelen. Overskuddsstrøm vil likevel i perioder gi økt tilgang på strøm i Norge, som kan være med på å redusere strømprisene.