Gå til sidens hovedinnhold

- Hvorfor skal vi bruke 60 milliarder på en ny vei som er dårligere enn den vi har?

- Riktig at bilistene er med på å betale, sier samferdselsministeren om gigantprosjektet.

17 kilometer motorvei mellom kommunegrensen i Oslo og Asker har lenge vært en gordisk knute for alt som har med samferdsel i Oslo-regionen.

13 lokale forhandlingsmøter er gjennomført uten resultater. Motstanden mot prosjektet har vært stor. Regjeringen truet med å droppe et gigantisk kollektivprosjekt hvis de ikke blir enige.

I mange år har man trodd at prisen på veien i verste fall skulle bli 40 milliarder kroner. Nå er totalprisen antatt å bli hele 60 milliarder.

Etter at Arbeiderpartiet på Stortinget har valgt å overkjører Arbeiderpartiet i Oslo, ser det ut til at kampene er over: Første del av gigantprosjektet mellom Lysaker og Ramstadsletta vil bli bygget.

Les også: Aps stortingsgruppe sier ja til E18-utbygging

Kapasiteten skal bli dårligere enn i dag

For å komme til enighet har man derimot gjort endringer. Det var planer om bygge en egen bussvei ved siden av motorveien, men disse planene er nå skrot for å spare en milliard. I stedet vil man dedikere to felter til busser.

Ifølge Samferdselsdepartementet vil de nye planene føre til at man får en lavere totalkapasitet enn dagens vei. Pengene man sparer skal i stedet brukes på en ny kollektivterminal på Lysaker.

Dermed har prosjektet gått fra å være noe motstanderne har stemplet som en «monstermotorvei», til å strupe kapasiteten.

Les også: Elon Musk-selskap viser interesse for Fornebubanen

Hvorfor bruke så mye penger på noe som er dårligere?

Utviklingen i saken får tidligere motorjournalist Atle Gulbrandsen til å rynke på nesen. Han sliter med å forstå hvorfor man skal bruke milliarder av kroner på en vei som er dårligere enn hva man har i dag.

- Jeg er mer enn gjennomsnittet opptatt av veier fordi jeg kjører mye bil, både i Norge og utlandet, og da legger man merke til hvor smale, langsomme og trafikkfarlige veier det er i Norge sammenliknet med andre land. Det har alltid forundret meg hvordan Norge, som er så gode på nesten alle samfunnsområder, har sviktet totalt når det kommer til veibygging. Da World Economic Forum rangerte veikvalitet i alle verdens land for noen år siden, var Norge blant de dårligste i den vestlige verden. Selv om vi skal kutte klimagassutslippene, så kan vi ikke slutte å bygge gode veier. Vi kommer fortsatt til å kjøre rundt i utslippsfrie biler i fremtiden, sier Gulbransen til Nettavisen.

Likevel stusser han nå på E18-prosjektet:

- Selv om jeg er over snittet opptatt av veibygging, så har jeg alltid vært tvilende til om ny E18 inn mot Oslo er en god idé. Veien er tross alt en firefelts motorvei allerede, og jeg ser problematikken med å sluse enda flere biler inn i Oslo. Men i motsetning til de partiene som kun ønsker å droppe denne veiutbyggingen, så mener jeg vi heller skulle ha brukt pengene på å bygge gode veier rundt Oslo. Fullføre motorvei til Hønefoss og videre til Gardermoen, Oslofjordforbindelsen og en ny motorvei langs Øyeren øst for Oslo, sier han.

- At det nå ligger an til at man skal bruke mange år og mange milliarder på å bygge en ny vei med mindre kapasitet enn dagens høres lite fornuftig ut, sier Gulbrandsen.

All trafikk sluses inn til Oslo

En av de store utfordringene til Oslo er at det finnes veldig få gode omkjøringsveier. All trafikk sluses effektivt gjennom bykjernen fordi Oslofjorden sperrer i sør, og Nordmarka sperrer i nord.

Oslofjordtunnelen er knapt nok raskere om man skal følge E18. En ny ytre ringvei (Ring4) som i stor grad går i tunnel nord i Oslo har av mange blitt fremhevet som et godt alternativ, men har aldri blitt skikkelig utredet.

- Poenget er at hvis politikerne ikke ønsker større veier inn mot Oslo og flere biler i byen, så må det bygges gode alternativer for å kjøre rundt byen. Det finnes ikke i dag, og alle som skal forbi Oslo må derfor kjøre gjennom byen, sier Gulbransen.

- Befolkningen øker, og det er etter min mening urealistisk å tro at færre vil kjøre bil. Men vi kommer til å kjøre utslippsfritt, og da fortjener også vi nordmenn gode veier å kjøre på. Da må det bygges nye veier, og helst rundt de store byene, slik det gjøres i andre land. Ikke gjennom byen som i Oslo, sier Gulbrandsen.

- Mer enn bare en vei

Det var Aps stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Akershus som overbeviste Arbeiderpartiet om å gå mot ønskene til Ap-byrådet i Oslo, som er motstandere av veien.

- Dette er en av landets, om ikke landets mest trafikkerte vei, og det er staten og Stortinget som bestemmer. Vi hadde ønsket at det ble en enighet med Oslo og Viken, det hadde vært det aller beste, men de hadde 13 forhandlingsmøter uten å bli enige, og hele Oslopakke 3-forhandlingene ble hindret av at man ikke ble enige om E18, sier Myrli til Nettavisen.

Han mener det ikke er et problem at veien ikke vil få bedre kapasitet enn den som er der i dag.

- Dette handler om mye mer enn å bygge en vei fra Lysaker til Ramstadsletta. Dette er vei, det er kollektiv, det er sykkel og det er byutvikling i ett. Jeg møter ikke så mange som mener at det var feil å bygge tunnel under Bjørvika og under Økern, og det er det samme vi ønsker å få til her. E18 ligger der i dag som en barriere med lokale problemer og betydelige fremkommelighetsproblemer, sier han.

- Men det blir vel ikke mindre fremkommelighetsproblemer med en ny vei med lavere kapasitet?

- Alle prognoser viser at vi får et helt annet trafikkmønster, med en annen tilkobling til Fornebu og bygging av Gjønnestunnelen. Men selvsagt må folk reise kollektivt - vi må få opp kollektivtilbudet - og da er det bra at det kommer en kollektivterminal på Lysaker, sier han.

Terminalen vil koble sammen tog, buss og den nye T-banen Fornebubanen som skal bygges mellom Majorstua og Fornebu.

Hareide: - Spørsmålene du nå stiller gjør at den kritikken faller død til jorden

Samferdselsminister Knut Arild Haride (KrF) er klar på at det er riktig å bygge veien, og at man langt på vei er bundet av tidligere valg.

- Hovedpoenget er at vi nå får en topp moderne vei som i stor grad ligger under jorda. Det var derfor vi bygde under Bjørvika til en langt høyere kostnad enn det som var vanlig: Det var primært et byutviklingsprosjekt, sier Hareide til Nettavisen.

- Paradokset er at kritikken mot prosjektet har vært at dette er «monstervei», og spørsmålene du nå stiller gjør jo at den kritikken faller død til jorden. Dette er et kollektiv- og byutviklingsprosjekt, til og med sykkel og gang, som gjør at vi får en bedre dimensjonering internt i Bærum. Skulle man bygget den største mulige veien, så hadde man gjort noe annet, sier han.

- Hvorfor skal bilistene betale for et byutviklingsprosjekt?

- Det er fordi det også er en riksvei som vi er nødt til å gjøre noe med uansett. Det finnes utfordringer med veien slik den er i dag, og man må se helheten i prosjektet. Prosjektet gir bedre internkommunikasjon i Bærum og tilkobling til Fornebu. Jeg er ærlig på at å se på dette som et motorveiprosjekt ikke er riktig, hvis dagens planer blir vedtatt. Jeg mener at det er riktig at bilistene blir med å betaler, sier han.

Han understreker at det å bygge veien, sikrer fremdriften for Fornebubanen.

Les også: 30.000 jobber og 5500 boliger er i spill: - Regjeringen må skjære gjennom

Om resten av veien frem til Asker skal bygges, er foreløpig uklart.

- Det er en Nasjonal Transportplan-jobb foran oss. Vi kommer til Ramstadsletta denne gangen, men alle ser behovene til blant annet Sandvika. Mange vil nok reagere om man ikke gjør noe med det, sier Hareide.

- Kunne man ikke løst mye ved å sørge for bedre alternative veier?

- Det finnes flere konsepter rundt dette, men på E18 er vel ikke problemet at man ikke har ventet lenge nok, sier Hareide, med henvisning til at man i lang tid allerede har hatt en egen bomstasjon på veien som skulle gå til å finansiere utbygging av veien.

- Jeg er redd for at om vi hadde begynt å se på Ring4-konseptet, hadde vi begynt på en ny ørkenvandring der ingenting skjer. Det er mange som har ventet i tiår på dette, og som bor «innestengt» som følge av veien, sier Hareide.

Viken-topp: - Mye mer enn en motorvei

Tidligere Akershus-ordfører og nåværende gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Viken, Anette Solli, har vært en av de fremste tilhengerne av den nye veien. Hun er fornøyd med resultatet.

- Selve veianlegget har samme antall felt som i dag, tre inn til Oslo og tre ut av byen. For selve motorveien ligger gevinsten i at man nå bygger en moderne vei med lange av- og påkjøringsramper slik at trafikken vil flyte mye bedre enn i dag. Dagens vei er altfor smal og har av- og påkjøringsfelt som er korte og farlige. Det er på disse punktene køen først og fremst danner seg fordi trafikken ikke kommer seg greit på og av. Bærum får i tillegg en lokalvei gjennom kommunen langs E-18 som vil skille ut de trafikantene som reiser lokalt.

- Prosjektet er ikke minst en stor kollektivsatsning som kobler sammen Bekkestua med E18 og videre ut til Fornebu, slik at flere kan komme raskt frem med buss i området. Dette gjøres med egen to-felts tunnel i hver retning mellom Bekkestua og E18 med videre ny adkomst til Fornebu. I denne Gjønnes-tunnelen blir det ett felt for bussen og ett for bil. Ny kollektivterminal på Skøyen blir det også. I tillegg kommer egen sykkelvei og gangvei langs E18. Til slutt flyttes mange tusen mennesker fra rød sone for støy og forurensning til grønn når E18 i så stor grad legges i tunnel.

- Kort sagt er E18-utbyggingen utrolig mye mer enn ny motorvei og at vi er nødt til å legge til rette for gode kollektivløsninger i dette området, mener Høyre-toppen.

Kommentarer til denne saken