Inga Ragnhild Holst

Hvorfor stemmer journalistene Rødt?

SOSIALISME: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha demokratisk sosialisme, men vil samtidig planlegge forsvar mot dem som mot motformodning ikke er enig.  

SOSIALISME: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha demokratisk sosialisme, men vil samtidig planlegge forsvar mot dem som mot motformodning ikke er enig.   Foto: Rødt

Rødt ønsker å nasjonalisere sentral industri og lage kooperativer. Dette ønsker også en stor andel av norske journalister.

Hele 12 prosent av norske journalister vil stemme Rødt, kommer det fram i en undersøkelse som ble gjennomført under Nordiske mediedager.

Det er oppsiktsvekkende.

Rødts prinsipprogram inneholder flere elementer det er verdt å stille spørsmål ved. Hva media angår, så kommer det fram av Rødts prinsippgrogram at «borgerskapet» dominerer media.

Videre ønsker de å bygge arbeiderstyrte bedrifter med forhandlingsmodeller, kooperativer og planelementer. Mange journalister driver i dag små og store AS-er eller enkeltmannsforetak. Hva betyr dette for disse småbedriftene? At de etter en «folkelig og demokratisk maktovertakelse» skal drive kooperativer?

Sentrale selskaper må eies av samfunnet

Rent prinsipielt er Rødt motstander av eiendomsrett. De ser for seg at «bedrifter som er så store at de er sentrale for hele landets økonomi, må eies av samfunnet og underlegges demokratisk styring og kontroll. Eksempler på dette er store banker og finansinstitusjoner og store industriforetak knytta til utnyttelsen av norske energi- og naturressurser».

Men hva mener de med sentrale? Vil det si at for eksempel det svenske oljeselskapet Lundin skal overtas av staten eller drives som kooperativ med planelementer? Bioraffineriet Borregaard? Tine? Hvem skal bestemme hvilke selskaper som er sentrale? Hvordan skal overtakelsen skje? Ved ekspropriering? Kan man motsette seg en statlig overtakelse?

Venezuelas sosialistparti besøker Rødt

Rødt har invitert den internasjonale koordinatoren Jacobo Torres i sosialistpartiet i Venezuela til Norge. Torres står president Nicolás Maduro nær. Venezuela har testet ut konseptene fra Rødts program: kooperativer og nasjonalisering.

Kompetente geologer i oljeselskapene har blitt byttet ut med folk med partibok.

Den bolivarianske matproduksjonen er fullstendig mislykket og sulten er vel dokumentert. Millioner av mennesker har forlatt landet, og flyktningestrømmen har destabilisert hele regionen. Hva har Rødt og Norge å lære av Jacobo Torres?

Forsvare folkeviljen

«Rødt mener det er mange erfaringer som tilsier at motkreftene ikke vil akseptere en folkelig og demokratisk maktovertakelse, men vil bruke uakseptable midler for å stanse denne. Dette vil gjøre det nødvendig å forsvare folkeviljen».

Hva ligger det i dette?

De sier at arbeiderklassen vil være tryggest om den er velorganisert og har klare mål. Vil det si at det ikke er rom for opposisjon under og etter maktovertakelsen? Og hvor stort må den folkelige og demokratiske andelen egentlig være for at den regnes som et folkeflertall? Selv har jeg opplevd Cuba på nært hold, og sett hvordan opposisjonelle, som er mange, fratas jobb og basale goder som for eksempel telefon. Hvordan sosialistpartiets medlemmer kan stå og rope ukvemsord utenfor husene til opponenter. Jeg glemmer det aldri.

Rødt har fått forelagt disse banale spørsmålene på epost og telefon, men opplyser at de ikke kan eller vil prioritere å svare med det første.

Det er også et svar journalistene som stemmer Rødt bør merke seg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.