Av Aina Stenersen, 1. byrådskandidat for Oslo Frp

Byrådsleder Raymond Johansen og Aps politikk vil føre til større forskjeller, dårligere skoler og enda flere som faller utenom når de nå går til valg på å fjerne fritt skolevalg i Oslo.

Slik som han tar til orde for også som gjesteredaktør i Nettavisen i dag. Dette mens regjeringen går i motsatt retning, og vil innføre fritt skolevalg i hele landet. Fritt skolevalg betyr at elevene kan velge skoler fritt, uavhengig av bosted, kjønn og bakgrunn.

Raymond Johansen peker på at det er store ulikheter i resultater i Oslo-skolen, og at ulikhetene mellom bydelene er store. Aps løsning er å fjerne retten til fritt skolevalg, og tvinge elever til å gå på den skolen de bor nærmest. Hva slags sosial mobilitet blir det av det? Byrådets eget utvalg foreslår nå merkelig nok; loddtrekning, kvotering og å la elevene som har stått på for gode karakterer, å bli nedvurdert karaktermessig.

Det er typisk for Ap og byrådslederen at han legger all skylden på «markedstenkning», mens Johansen unngår å nevne at Oslo- skolen er blant landets beste med dagens inntakssystem for å utjevne sosiale forskjeller. Den beste måten å integrere barn av innvandrere er gjennom et godt skolesystem, hvor sosiale forskjeller kan utjevnes.

Oslo har flere eksempler på videregående skoler som har lykkes i å snu en negativ utvikling, og som har fått gode og populære studielinjer med mange søkere. Gode lærere som også fanger opp elevene er viktig i kombinasjon med et godt støttesystem.

Fritt skolevalg gir elevene mulighet til å bestemme skole for sin egen fremtid, og vi mener at elevene selv velger dette best. Vi ville aldri akseptert at voksne skulle få utdelt jobb etter loddtrekning, slik som en av modellene som byrådet foreslår.

Oslo har ført en offensiv og god skolepolitikk gjennom mange år, og skolene er blant de målbart beste i landet. Andre kommuner har mye å lære av Oslo-skolen og alle de gode, dedikerte lærerne og skolelederne vi finner der. Det er nettopp derfor klare krav og fritt skolevalg helt essensielt i Oslo.

Fritt skolevalg gir muligheter for alle elever til komme inn på en god skole, uansett hvilken status og bakgrunn foreldrene har. Fritt skolevalg er og blir modellen for fremtiden.

Vi vil at alle skal lykkes i Oslo- skolen.