Av Frode Jacobsen, gruppeleder og leder for Oslo Arbeiderparti

Nettavisens kommentator Kjell Magne Rystad presenterer i sitt innlegg 3. september en rekke påstander som er så oppsiktsvekkende og feilaktige om Arbeiderpartiet og byrådets politikk at det ikke kan stå uimotsagt.

En ting er at Rystad er uenig i den nye retningen byens innbyggere har valgt, men en viss redelighet må det være lov å forvente.

Under kan du lese Kjell-Magne Rystads kommentar:

Skolen rustes opp

Etter at vi tok over i 2015 har vi satt en stopper for Høyres skolekutt, og styrket Osloskolen med 400 millioner kroner, og da inkluderer jeg ikke statlige penger til lærernormen.

Arbeiderpartiet har hatt en massiv satsing på aktivitetsskolen som gjør at alle 1. klassinger nå i høst får gratis aktivitetsskole i Oslo.

Vi har økt de frie midlene til alle skoler, gjennomført en lærersatsing og gitt ekstra ressurser til skoler i utsatte områder. Lærertettheten er nå den høyeste siden 1990-tallet. Bare i høst ansetter vi 100 nye lærere - i hovedsak på skoler i vest.

Noe har skjedd i Osloskolen. Ikke bare er det flere lærere, tettere oppfølging og gratis aktivitetsskole hver ettermiddag. Elevene leser og regner bedre. Snittresultatet på nasjonale prøver i Oslo var gode da vi overtok, men er enda bedre nå. Snittkarakteren for elever som går ut av 10. klasse er bedre i dag enn da vi tok over i 2015.

Vi har kommet langt, men vi er ikke ferdig med å utvikle Osloskolen.

Vi vet at ulike elever lærer på ulikt vis. Derfor vil Arbeiderpartiet gjøre Osloskolen mer praktisk og mer variert. Flere elever lærer bedre når teori og praksis kombineres. Elevene som trenger nye utfordringer skal få mer å strekke seg etter. Elevene som trenger ekstra hjelp skal få tettere oppfølging.

Så vet vi at god næring gir god læring.

Høyre-regjeringen fjernet gratis skolefrukt fra alle klasserom. Arbeiderpartiet har snudd regjeringens kutt og sørget for at 18.000 ungdomsskoleelever over hele Oslo har fått skolefrukten tilbake. Men fremdeles går mange elever sultne gjennom skoledagen. Det gir ukonsentrerte elever og uro i klasserommene. Norge henger etter.

Nå vil Arbeiderpartiet i Oslo går foran og sørge for at alle elever i Osloskolen får et gratis skolemåltid hver dag, fordi mette elever lærer mer.

Barnehagekøene er borte

I 2015 hadde Oslo en av landets lengste barnehagekøer. Derfor gikk vi til valg på minst 3000 nye barnehageplasser i Oslo. Dette løftet har nå blitt virkelighet, og det gjør hverdagen enklere for småbarnsforeldre over hele Oslo.

Det er riktig at vi opphevet høyresidens forbud mot å bygge kommunale barnehager, og at vi har vært tydelige på at vi vil prioritere flere kommunale og flere ideelle (private) barnehager. Hvorfor Høyres forbud mot kommunale barnehage er mindre dogmatisk enn å prioritere kommunale og private ideelle barnehager er mildt sagt uklart.

Vi har også gått foran i arbeidet med å følge opp at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Vi har satt i gang økonomiske tilsyn i private barnehager for å sikre at kommunale tilskudd går til ungene og de ansatte - ikke til utbytte.

Det var ikke det forrige Høyre-byrådet overhodet opptatt av. Oslo er blant de første kommunene i Norge som igangsatte utvidet økonomisk tilsyn av utvalgte private barnehager. Så langt har kommunen krevd tilbakebetaling av 4,5 millioner kroner som vi mener er brukt i strid med barnehageloven.

Nå vil vi fortsette jobben og sørge for at det blir enda flere godt kvalifiserte ansatte for de minste. Halvparten av alle ansatte i Oslobarnehagen skal være barnehagelærere i løpet av de neste årene, slik at alle barn får lære mer før skolestart.

Eldreomsorg med større frihet

Eldreomsorgen var for dårlig i 2015. Derfor gikk vi til valg på å ansette 500 flere i de hjemmebaserte tjenestene. Så flere eldre kan bo trygt hjemme lenger, så lenge hjemme er best. Også dette løftet blir nå virkelighet. Det betyr en økning i bemanninga på 25 prosent på fire år.

Det gir medarbeiderne som skal gi hjelp og omsorg tid til omsorg og aktivitet. De eldre skal føle trygghet og stole på at de kjenner dem som kommer fra hjemmetjenesten.

Da vi overtok ansvaret for eldreomsorgen for fire år siden var mange av Oslos sykehjem gamle og nedslitte. Det var ikke verdige hjem for byens eldre.

Arbeiderpartiet vil sørge for at sykehjemsplassen står klar når den trengs, med koselige enerom, kjente fjes med nok tid, og eget kjøkken på sykehjemmet med god og næringsrik mat. Derfor pusser vi nå opp mange av Oslos sykehjem og hever kvaliteten.

De neste årene skal vi åpne i snitt ett nytt sykehjemsrom hver dag.

Kommuneøkonomi med trippel A-rating

Økonomien til Oslo kommune har blitt bedre etter fire år med Arbeiderpartiet.

Gjeldsgraden har gått ned, og kommunen får de beste skussmål fra det internasjonale finansbyrået Standard and Poors - det som kalles trippel A.

Arbeiderpartiet er garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk. De siste fire årene har vi redusert kommunens gjeld, samtidig som vi har gjennomført store velferdsløft. Det har vi tenkt å fortsette med.

Jeg er lei av denne typen tendensiøse kommentarer. De ødelegger for et opplyst ordskifte. De villeder og leserne fortjener bedre.

Men heldigvis er ikke dette opp til Rystad.

På mandag avgjør velgerne om dagens byråd blir gjenvalgt slik at Oslo kan fortsette å gå foran i klimaarbeidet og vi bygger ut velferden.