Hydro kutter i Årdal

Hydro Aluminium planlegger å drive produksjonen basert på den såkalte Søderberg-teknologien i Årdal frem til strengere utslippstillatelser i 2006, og så stenge. Det rammer 210 ansatte

19.05.08 01:07

Produksjonslinjen med åpne Søderbergceller i Årdal må utfases i henhold til utslippstillatelsene fra Statens Forurensingstilsyn, SFT, innen utgangen av 2006.- Nedstengning av Søderberganlegget betyr en reduksjon i metallproduksjonen på ca 50000 tonn og vil berøre direkte mer enn 210 arbeidsplasser ved Hydro Aluminum Årdal, heter det i en pressemelding i dag.- Hydro Aluminium vil delta aktivt i lokal omstilling og næringsutvikling i en avgrenset periode, med sikte på å motvirke negative følger av den reduksjon i antall arbeidsplasser som vil følge av en utfasing av Søderberg-anleggene, heter det.- Med de nåværende markeds- og kostnadsforhold vil det totalt sett være best for Norsk Hydro, de ansatte og for lokalsamfunnene at Søderberg-anleggene drives så lenge det er anledning til det i henhold til utslippstillatelsene, heter det videre.- Vi tar sikte på å vise at vi kan sikre lønnsomhet i de gjenværende anleggene i Årdal også etter at Søderberganleggene må stenges. Men dette vil kreve et omfattende forbedringsarbeid i hele vårt produksjonssystem, fremgår det i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.