I juni engasjerte en elev ved Skien videregående Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard for å klage på to standpunktkarakterer på vitnemålet.

I begge klagene hevder eleven å ikke ha fått tilstrekkelig underveisvurdering i fagene, melder Telemarksavisa.

Det var advokat Johan Henrik Frøstrup som skrev de to klagene for eleven.

- Ja, det ble gjort på vegne av en klient. Jeg kan ikke kommentere realitetene i saken. Men det er ikke ofte jeg har slike saker, sier Frøstrup.

- Hvor mye måtte klienten betale?

- Det vil jeg ikke kommentere. Men det var ikke mye - en beskjeden regning. Det var et meget enkelt oppdrag.

- Mer poengtert
- Har du en kommentar til utfallet av saken?

- Nei. Jeg uttaler meg kun på generelt grunnlag. Det er kanskje ikke så vanlig i Telemark, men på landsbasis er det ikke uvanlig at elever ønsker bistand fra advokat når det gjelder klager på karakterer. Selv om noen skoler reagerer negativt på henvendelse fra advokat, så bidrar dette til å sakliggjøre tvisten. Klagen blir mer poengtert.

- Noen mener vel at en advokatklage kan forsterke konflikten?

- Noen skoler gjør dessverre det: At det liksom er ille å blande inn advokater. Men som sagt er det ofte en fordel, sier advokaten.

Fremmer klagen selv
Rektor ved skolen, Lill Harriet Koi, sier hun aldri har opplevd noe liknende tidligere.

- De fleste elever fremmer klagen selv. Og selv om en elev nok formulerer klagen litt annerledes, så er det ikke nødvendig å hyre advokat. Vår saksbehandling er den samme uansett, sier rektoren.