Klokka 12 i dag får Baneheia-dømte Viggo Kristiansen svar på om Gjenopptakelseskommisjonen mener at det fortsatt ikke er grunn til å gjenåpne straffesaken. En time senere blir utfallet offentliggjort.

Følg sendingen direkte fra klokka 13.00.

Les også: Var Viggo her, da drapene skjedde?

Kommisjonen meddeler først avgjørelsen til Kristiansen og påtalemyndigheten – før utfallet blir offentliggjort én time senere.

Dette er hans femte begjæring om gjenopptakelse.

I 2000

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand sammen med Jan Helge Andersen 19. mai 2000.

Mens den medtiltalte ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden, sitter Viggo Kristiansen fortsatt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Advokat Arvid Sjødin, som på vegne av Kristiansen har forberedt den langdryge saken inn for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, vet ikke om han tør håpe på medhold.

– Jeg tror det har vært vondt å avsløre at de har tatt feil. Kan de avvise saken på nytt – det vil jo bli et ramaskrik. Mange venter nå på at det blir en ny prøving av bevisene mot Viggo Kristiansen, sa Sjødin til NTB nylig.

Mobilbevis

Advokaten viser til det han omtaler som utelukkelsesbevis: Innslagene fra Kristiansens mobiltelefon på basestasjoner utenfor området i Baneheia og mangelfulle DNA-spor som ikke skulle ha blitt brukt som bevis for at Kristiansen var på åstedet.

Påtalemyndigheten mener saken ikke bør prøves på nytt i retten.

– Jeg kan bekrefte at statsadvokatene i Agder har fått forelagt begjæringen om gjenåpning fra Viggo Kristiansen og at vi har avgitt uttalelse i saken. I vår uttalelse har vi lagt til grunn at det ikke er grunnlag for gjenåpning av saken, har førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder statsadvokatembeter sagt til NTB.

Dersom Kristiansen får medhold i kravet om gjenopptakelse, vil Høyesterett peke ut en lagmannsrett som skal behandle saken på nytt. Det kan ikke være Agder lagmannsrett, som avsa den fellende dommen i 2002.

(©NTB)


Baneheia-saken

  • Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet.
  • Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.
  • Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom.
  • Kristiansen har siden han fikk dommen hevdet at han er uskyldig. Han har siden november 2017 ventet på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle hans femte søknad. Behandlingen startet mot slutten av 2019. Avgjø­relsen kommer 18. februar klokken 12.
  • Siden dommen har flere trukket fram svakheter ved bevisene som feller Viggo Kristiansen. Spesielt er funn og analysen av delvise DNA-spor og innslag fra Kristiansens mobiltelefon på en basestasjon som ikke hadde dekning på åstedet der drapene skjedde blitt forklart som utelukkelsesbevis.