OSLO (Nettavisen): Etter at den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel av Borgarting lagmannsrett fredag, ble han fraktet til Kongsvinger fengsel.

Dette opplyser kilder til Nettavisen.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, men ble knapt trodd på noen deler av sin forklaring om anklager om grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet i en årrekke. Dommen ble anket til Høyesterett.

Retten vil løslate Jensen

Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling og møtte i de samme klærne som han hadde på seg i retten fredag. Men samboer Ragna Lise Vikre hadde med seg en bag med nye klær.

Oslo tingrett besluttet at Jensen skulle løslates, men Spesialenheten valgte å anke avgjørelsen og ba om såkalt oppsettende virkning.

Dette betyr at de ønsker at Jensen holdes varetektsfengslet inntil Borgarting lagmannsrett har behandlet anken mandag eller tirsdag.

Etter at domsslutningen (konklusjonen) var klar ble Jensen pågrepet av Spesialenheten i første pause inne i rettssalen. Han er nå varetektsfengslet i påvente av å sone fengselsdommen.

Det er likevel retten som skal stilling til om han kan holdes i fengsel og lørdag formiddag ble han derfor fremstilt i et fengslingsmøte i Oslo tingrett. Jensen begjærte seg løslatt, mens Spesialenheten altså ønsker å holde ham fengslet.

Les også: Elden: - Eirik Jensen vet ikke hva han er dømt for

Aktor og nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten sa dette til Nettavisen fredag:

- Jensen er pågrepet etter en beslutning av meg. På bakgrunn av den domsslutningen vi har hørt lest opp, mener Spesialenheten det er grunnlag for pågripelse og at allmennhetens rettsfølelse vil bli støtt av at Jensen er på frifot fram til rettskraftig dom.

- Det at vi nå har fått en endelig avgjørelse av skyldspørsmålet og en domfellelse på 21 år gjør at vi mener det er grunnlag for pågripelse etter reglene om rettsanvendelsesarrest, og Jensen vil bli fremstilt for varetektsfengsling så snart det er mulig.

Hun ønsker ikke å gi noen opplysninger om hvor Jensen sitter fengslet eller kommentere andre spørsmål som går generelle vurderinger om hvor dømte politifolk plasseres i fengsel.

- Har flydd rundt i seks år

Jensen har vært på frifot siden han ble løslatt fra varetektsfengsling i mai 2014. Jensen mener det ikke er støtende at han er å frifot selv om han er dømt til lang fengselsstraff.

- Jeg har flydd rundt i seks år, etter dommen i tingretten. Jeg vet ikke hvor støtende det er. Jeg har holdt meg til mine prinsipper og nøter i retten når jeg skal, og forholder meg til min plikt som siktet, sa Jensen i retten lørdag.

- Jeg skjønner at dette er et tema, men ikke noe mer enn det.

Spesialenheten, ved aktor Liv Øyen, argumenterte med at Jensen var dømt for alvorlige straffbare forhold og at det er velkjent for samfunnet hva han er dømt for. Hun prosederte også på at skyldspørsmålet er endelig avgjort.

- Jensens handlinger har undergravd politiets samfunnsoppdrag. Det er et grovt tillitsbrudd. Vi mener det er nødvendig at han fengsles for å unngå at allmenhente føler en svekkelse i tilliten til rettssystemet, sa Øyen.

Jensen-forsvarer John Christian Elden argumenterte mot at saken er endelig avgjort og anførte at dommen skal ankes til Høyresterett. Han mente også at Jensen hadde kunnet stukket av til «langtvekkistan» for lenge siden, og etter at han fikk tingrettsdommen på 21 års fengsel.

Elden poengterte også at det etter hans inntrykk ikke var en forventning fra samfunnet eller allmennheten om at Jensen burde sittet i fengsel etter dommen i lagmannsretten.

- Hvis noen treffer Jensen på Super'n er det ingen som føler at denne mannen skulle sittet inne selv om han ikke får fått endelig dom, sa Elden i retten.

Jensen møtte i fengslingsmøtet med de samme klærne som han hadde på seg i retten fredag, i en lyseblå skjorte, mørkeblå jeans og brune sko. Hans samboer, Ragna Lise Vikre, møtte også i retten for å støtte Jensen og hadde med seg bagen hans med nye klær.

Les også: Eirik Jensen rett før dommen faller: - Har ikke tenkt så mye på soning

Høysikkerhetsfengsel

Det er usikkert hvor lenge Jensen skal sitte i Kongsvinger fengsel ettersom han de siste årene har bodd i Hønefoss på Ringerike. Personer med kjennskap til vurderingene som er gjort for plassering av Jensen forteller til Nettavisen at man normalt skal sone i fengselskretsen man bor.

I så måte ville det mest naturlige være at Jensen sonet i Ringerike fengsel. Nettavisen får fortalt at Jensens historikk som politileder og frontfigur som utad kjempet mot gjeng- og narkotikakriminalitet gjør at han foreløpig ikke kan plasseres i Ringerike grunnet fangesammensetningene i de ulike avdelingene der.

Les også: Nervøs Jensen-samboer: - Vi er forberedt på alt, absolutt alt

I Ringerike sitter voldsforbrytere, kjente drapsmenn i profilerte saker og narkotikasmuglere.

Kongsvinger fengsel er et høysikkerhetsfengsel. Det var også her Jensen satt varetektsfengslet i 111 dager i varetekt fra han ble pågrepet i slutten av februar 2014. I hovedsak er det utlendinger som senere skal transporteres ut av Norge som sitter her.

Kjente straffedømte som Krekar har også sonet ved dette fengselet.

«Kriminalomsorgen Innlandet avdeling høy sikkerhet utenlandske innsatte ligger i Kongsvinger kommune. Fengselet er lokalisert på Vardåsen og har 69 plasser for menn. Fengselet har også en lokasjon i Kongsvinger sentrum med 20 plasser for kvinner», skriver Kriminalomsorgen på egne hjemmesider.

Jan Korsvold er leder for Kriminalomsorgen Innlandet, hvor avdelingen Kongsvinger er underlagt. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.