Gå til sidens hovedinnhold

I full pelskrig

Mens Julie Voldberg (H) snakker om dobbeltmoral, sier Gunhild Stordalen: «Ja takk, begge deler!»

«Det blir dobbeltmoralsk å stille i bomullstøy mens mans protesterer mot pels,» sier Høyres kvinnepolitiske talskvinne, Julie Voldberg, til Dagbladet.

Det gjør Gunhild Stordalen engasjert.

På bloggen til sin mann Petter, skriver hun at:

- Heldigvis er det ikke sånn at man bare kan han en fanesak. Verden er kompleks og problemstillinger sammensatte. Det er ingen motsetninger mellom å kjempe for dyrevelferd i Norge og utfordringer med arbeidsvilkår og miljø i bomullsproduksjon andre steder i verden. Tvert i mot. Vi kan aldri unnskylde en urett med en annen som er større. Vi må stå sammen for de gode sakene. Det er flott at Voldberg fokuserer på bomullsproduksjon. Jeg sier: Ja takk, begge deler!

- Viktig debatt
Gunhild Stordalen har lenge ivret for dyrevelferd og hilser debatten velkommen:

- Debatten om pels er viktig. Av flere grunner. Det er viktig å diskutere hvorvidt vi som stat skal subsidiere en næring der ville dyr frarøves retten til et akseptabelt liv. År etter år rapporter Mattilsynet og dyrevernsorganisasjonene om uholdbare forhold.

Hun viser til generalsekretær i Veterinærforeningen, Hans Petter Bugge, som sier at:

«Dagens pelsdyrhold er basert på å ha rovdyr i små nettingbur, noe som betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt sine naturlige adverdsbehov i tilstrekkelig grad.»

- Avvikl næringen
Gunhild Stordalen roser Voldbergs kollega:

- Med unntak av Senterpartiet, går de andre partiene inn for å kutte statlige subsidier. Spesielt imponerende er det at Vollbergs kollega og Høyres næringspolitiske talsmann, Svein Flåtten, nå går mot Høyres partiprogram og revurderer sitt standpunkt etter de siste avsløringene. Tiden er moden for å avvikle pelsdyrnæringen i Norge, skriver hun.

Flåtten har uttalt seg slik:

«Høyre mener at dyretragedier er helt uakseptabelt. Pelsdyroppdrettere som ikke overholder dyrevelferdsloven og vanskjøtter sine dyr, skal ikke kunne fortsette driften, sier stortingsrepresentant Svein Flåtten.»

- Kommer helt an på
Slik klargjør fru Stordalen sitt standpunkt:

- Å holde ville dyr i trange nettingbur på størrelsen med en handlevogn for å fremskaffe helt unødvendige luksus-produkter, er uakseptabelt. Men å bruke skinn og pels fra ville dyr, som er jaktet med humane fangstmetoder og der bestandene er bærekraftige, er jeg for.

Hun mener dette handler om bærekraftig beskatning og fornuftig utnyttelse av ressurser.

- Det samme gjelder skinn fra husdyr som for eksempel sau og geit, som er temmet gjennom tusenvis av år og som forskning viser at kan ha god velferd i fangenskap. Jeg bruker også fuskepels. Nei til pelsdyroppdrett er ikke et nei til varme eller kule klær. Det er et ja takk til dyrevelferd, skriver hun.

62 prosent mot pelsdyropprett
En ny landsomfattende spørreundersøkelse, gjennomført av Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge, viser at nordmenn er motstandere av pelsdyroppdrett.

Hele 62 prosent av de spurte svarte at de var mot å holde rev og mink i bur for å produsere pels. 15 prosent av de spurte var positive til pelsdyroppdrett.

71 prosent av kvinnene er mot, mens 53 prosent av mennene er det.

- Tallene understreker den brede motstanden mot pelsdyroppdrett som finnes i befolkningen, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo i Dyrebeskyttelsen Norge.

Kommentarer til denne saken