Gå til sidens hovedinnhold

I gang med brua

Arbeidet med det som til slutt skal bli en gangforbindelse over E6 er i full gang.

Ellingsrudåsen: 20-millioners prosjektet gangbro over E6 på Furuset skrider frem. Etter endel forsinkelse går byggearbeidene nå på skinner. Det hugges skog, sprenges fjell og graves ut en trasee til det som utgjør fase 1, gangveien.

Vi startet arbeidene for et par uker siden. Denne delen av prosjektet er ferdig i februar 2008. Grøntarealer og asfaltlegging er klart i juni. På grunn av stor høydeforskjell i terrenget må vi legge traseen i to store svinger. Veien slynger seg nedover til Karihaugveien, forteller byggeleder i Samferdselsetaten, Arne Harstad.

Ferdig om ett år

Mest spenning knytter det seg naturlig nok til fase 2, gangbroene. To forskjellige broer skal på plass. Arbeidet med disse tar til i april neste år.

Vi starter så fort frosten er vekk. Broen over Karihaugveien går i halvsirkel og er laget av betongelementer. Over E6 får vi en såkalt skråstagsbro. Broen bæres av et tårn som forankres i fjellet, forteller Harstad.

Navnekonkurranse

Selv om vi snakker om en hengebro, blir det ikke vaklende grunn under føttene.

Den er like trygg som alle andre broer, forsikrer Harstad.

Kommunen har forespurt Alna bydelsutvalg om de kan sparke igang en navnekonkurranse for å få navnsatt broen.

Det har vært mye blest om broen i media, og synes vi det er positivt med en navnekonkurranse. Mange i nærmiljøet har kjempet en årelang kamp for broen. Det blir en fin markering av det lokale engasjementet som har vært, sier BU-leder Knut Røli.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua