Det ble enormt med oppstyr da nettjenesten Iam.no ble lansert tidligere i høst. Tjenesten hentet informasjon fra Google-søk, sosiale nettverk, skattelister og katalogtjenester, og satt dette sammen på en måte som ingen andre tjenester hadde gjort før dem.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og personene bak tjenestene ble drapstruet mange ganger om dagen.

Les også: - Det utløses et ekstremt hat

Helautomatisk uten kvalitetssikring
Et av hovedproblemene, utover at tjenesten hentet ut bilder og presenterte en omfattende personlig profil til hele verden, var at de automatiske søkene var uten kvalitetssikring. Alle de uten unike navn risikerte å få navnet sitt koblet til saker om andre personer som hadde gjort uheldige ting som var omtalt på nettet.

I dagene og ukene etter lansering ble tjenesten endret betydelig i forhold til formatet tjenesten hadde ved lansering. Koblingen mot sosiale nettverk ble tonet ned, fødselsdato har blitt fjernet - og senest denne uken ble det innført en reservasjonsordning, og tjenesten skiller seg i dag i liten grad ut fra andre katalogtjenester.

Datatilsynet gransker tjenesten
Datatilsynet var fort på banen og sa at de ville granske tjenesten, og sendte blant annet en rekke spørsmål til selskapet.

Konklusjonen fra Datatilsynet er ennå ikke klar, men Post- og teletilsynet har vurdert en av de mest potente problemene rundt Iam, nemlig selskapet rettighet til bruk av nummeropplysningsdatabasen til EasyConnect.

Post- og teletilsynet har konkludert
I et brev datert 7. desember er tilsynet krystallklare på at de ikke kan se at Iam bryter loven på noen måte.

«Konkret i forhold til IAMs virksomhet, så kan denne etter vårt syn ikke anses som verdiøkende virksomhet i salg- og markedsføringsøyemed. Det dreier seg for øvrig om såkalte enkeltsøk som i prinsippet uansett ligger innenfor rammene av regelverket.»

Vider forklarer de dette på denne måten:

«På bakgrunn av den informasjon som kommer fram i det materiale som Post- og teletilsynet har mottatt, så tilbyr selskapet nummeropplysningstjenester i ekomforskriftens forstand. I utgangspunktet har den derfor rett til å inngå avtale med tilbydere av offentlig telefontjeneste. Om IAM velger selv å rette forespørsler til nummeropplysningsvirksomheten Easy Connect i stedet for å innhente opplysningene fra telefonitilbyderne og bygge opp egen database, vil være opp til virksomheten selv å avgjøre.»

Får likevel kritikk
Men Iam slipper på ingen måte unna tilsynets rapport uten en skrape i lakken. Tilsynet skjønner nemlig at mange ikke liker tjenesten, og har fått klare tilbakemeldinger om at mange reserverer seg mot nummeropplysningstjenester nettopp på grunn av Iam.

«Etter det som er opplyst til PT i annen sammenheng viser IAM til at sluttbrukere som ønsker det kan forhindre oppføring hos seg ved å reservere seg /bestille hemmelig nummer. En nummeropplysningsvirksomhet har i denne sammenheng henvendt seg til PT med informasjon om at et betydelig antall sluttbrukere har reservert seg mot utveksling til nummeropplysningsvirksomhet på bakgrunn av IAMs tjeneste.

Etter vårt syn er det prinsipielt uheldig dersom sluttbrukere skal føle seg tvunget til å reservere seg mot nummeropplysning fordi de ikke ønsker å være oppført hos IAM eller andre tjenester som tilbyr såkalte tilleggstjenester.»

Sistnevnte har altså Iam allerede fulgt opp, og mye tyder på at Datatilsynet trolig vil komme til samme konklusjon som Post- og teletilsynet når det gjelder Iam.nos nåværende form.

Datatilsynet sier til Nettavisen at konklusjonen kommer før jul, men de vil ikke gå ut med en konkret dato.