Flybussene på Gardermoen frakter reisende fra land utenfor EØS og Schengenområdet rett til karantenehotell. Der må de bo i ti dager. Sier man nei til dette hotelloppholdet, bryter man hotellkarantenen. Det fører til sanksjoner i form av forelegg.

ICJ-Norge mener folk ikke bør vedta disse foreleggene for brudd på hotellkarantene.

Det var rett24.no som først omtalte saken.

– Folk bør absolutt ikke vedta foreleggene. Dette fremstår ikke som et lovlig inngrep. Det vi ser så langt, er at de foreleggene som ikke blir vedtatt, de blir henlagt, sier advokat Helge Morset til rett24.no.

Morset leder ICJ-Norges ad-hoc utvalg for koronalovgivning.

Les også: Mann nektet å dra på karantenehotell og stille i avhør – saken ble henlagt

Han sier til rett24.no at de som blir ilagt et slik forelegg for brudd på hotellkarantene bør nekte å vedta forelegget, og heller prøve saken for retten. Så langt han har klart å finne ut, er alle forelegg som ikke er vedtatt blitt henlagt av politiet.

Moset stiller seg blant annet kritisk til at myndighetene gjør store inngrep i borgernes rettigheter og frihet, uten at det blir lagt frem grundige og samvittighetsfulle vurderinger.

– Det mangler gode redegjørelser som viser tiltakets effekt, hva som gjør tiltaket nødvendig og hva som gjør tiltaket forholdsmessig. At «regjeringen mener» at et tiltak er forholdsmessig, slik det fremgår av deres skinnvurdering av tiltaket, er selvfølgelig ikke nok når det gjøres så alvorlige inngrep i grunnleggende rettigheter, sier sier Moset til rett24.no.

Les mer om bakgrunnen for lovforslaget på regjeringens sider her.

Les også: Alle reisende fra land utenfor EØS og Schengen må på karantenehotell