Dagens fastrentetilbud ligger i mange banker godt under flytende rente. Forlokkende nok for mange kunder.

Forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen, Magne Gundersen, vil derimot advare mot å la seg friste. Tilbudet kan ha flere ulemper enn fordeler.

Les også:Renta skal over syv prosent
Les også:Frykter tyveri av selvangivelser

Se renteoversikt lenger nede i saken.

- Et veddemål mot proffene
- Det er slik med fastrente at den for tiden svinger mye mer enn den flytende. Akkurat nå vurderer mange å binde da fastrentetilbudet for tiden er lavere enn flytende rente, sier Gundersen til Nettavisen.

Det til tross, fraråder Gundersen kundene mot å falle for fristelsen.

- Jeg vil være forsiktig med å anbefale fastrente, da de fleste binder renta av helt feil grunner. Hvis en binder for å time bunnen, altså for at det skal lønne seg rent økonomisk, tror jeg mange vil bli skuffet. Det blir som å prøve å slå markedet, eller vedde mot proffene, og det tror jeg de færreste vil klare, forklarer han.

Det viktig å merke seg at fastrentetilbudet er såpass lavt på bakgrunn av forventningen om at den flytende renta skal videre ned, poengterer han.

- Jeg vil heller anbefale å ha is i magen og vente på rentekuttene. For rentekuttene kommer, sier Gundersen.

- Betaler for trygghet
Forbrukerøkonom i Postbanken Ellen Dokk Holm tror også mange vurderer å binde renta på «feil» grunnlag, men forstår forbrukeren godt.

- Vi har veldig mange henvendelser fra kunder som nå vurderer å benytte fastrentetilbudet. Ut ifra dagens situasjon er dette forståelig, men utgangspunktet for avgjørelsen blir i mange tilfeller feil. Det bør handle om trygghet, til fordel for å «nå en bunn», sier Holm til Nettavisen.

Holm gjennomførte tidligere i år en markedsundersøkelse blant sine kunder, hvor hele 30 prosent opplyste at de nå vurderer fastrente. I samme kundekrets svarte kun fem prosent det samme i fjor høst.

- Jeg pleier å si at om man i visse tider føler stram økonomi og syntes det var vanskelig å betale renteutgiftene i fjor høst, kan du vurdere å binde renten. Det er da viktig å merke seg at sannsynligheten for at dette vil gi økonomisk vinning over tid er liten, og at hvis vi går tilbake fem år i tid ligger flytende rente tradisjonelt 0,5 prosent lavere en fastrente, legger Holm til.

- Forutsigbarhet mot fleksibilitet
Også Gundersen deler oppfatningen om at beslutningen om å binde renta bør være ut ifra et ønske om forutsigbarhet og ikke økonomisk vinning.

- Skal man binde så skal man gjøre det ut ifra et ønske om forutsigbarhet. Det kan også være et tips til dem som ikke tåler høyere rente, men reelt tror jeg dette gjelder veldig få. Klarer du ikke å betjene høyere rente enn den som i dag tilbys bør det også ringe noen varselklokker, da dagens rente er kunstig lav, minner Gundersen om.

Personlig mener Gundersen at ulempene med å binde boliglånsrenta er dominerende, satt opp mot fordelene.

- For det første tar bundet rente fra deg veldig mye fleksibilitet, da det ikke bare renta du binder. Sett at det skjer endringer i jobben eller privat, må du huske på at du er bundet til å holde samme nedbetalingsplan, og du kan for eksempel ikke forlenge eller benytte avdragsfrihet i en periode.

Spesielt unge mennesker ønsker Gundersen å fraråde fastrente.

- Er en under utdanning, skal ut i arbeidslivet eller bytte jobb, er det dumt å ha låst seg til en fastrenteavtale.

- Vil ikke falle videre
Og er du en av dem som sitter på gjerdet og venter på enda lavere fastrentetilbud mot sommeren, vil du mest sannsynlig bli skuffet, mener Gundersen.

- Fastrenta er satt ut ifra den kunnskapen vi i dag har om renta fremover, og det er fordi flytende renta skal videre ned at tilbudet ligger der det ligger i dag. Samtidig er dette et tegn på at flytende rente vil holde seg lav lenge.

- De fleste var enige om at Norges Bank var rimelig pessimistisk ved forrige rentemøte. Dette er allerede innbakt i dagens tilbud. For at fastrenten skal falle ytterligere på Norges Bank vise enda større pessimisme i tiden fremover. Mitt tips er at fastrenta vil ligge fast i tiden fremover og at den flytende vil ligge lavt lenge, sier Gundersen.

- Kan binde noe
Holm minner avslutningsvis forbrukeren om at man ikke trenger å binde hele lånet.

- Velger man for eksempel å binde halve lånet, lever den ene delen sitt eget sikre liv, mens den andre vil flyte opp og ned sammen med den flytende renta.

For den som er usikker, har hun ett klart råd.

- Ta kontakt med banken og undersøk alternativene nøye. Bestemmer du deg for å binde er det også viktig å velge den banken som har det beste tilbudet, avslutter Holm.

Fastrentetilbud fra utvalgte banker akkurat nå

Periode

1 år

3 år

5 år

10 år

Leverandør

Husbanken (april)

Nominell rente

3,10% *

3,50% *

4,20% *

Fokus Bank

Nominell rente (effektiv rente)

3,80% (3,95%)

4,40% (4,57%)

5,08% (5,25%

Nordea

Nominell rente (effektiv rente)

3,60% (3,75%)

3,85% (4,01%)

4,45% (4,64%)

5,10% (5,31%)

Postbanken

Nominell rente (effektiv rente)

4,00% (4,14%)

4,50% (4,65%)

5,10% (5,28%)

DNB NOR

Nominell rente (effektiv rente)

3,55% (3,69%)

4,00% (4,15%)

4,50% (4,67%)

5,10% (5,30%)

(Beste fastrente, krav om sikkerhet varierer)

*Effektiv rente i Husbanken vil normalt være 0,1 - 0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår. I beregning av effektiv rente inngår for tiden etableringsgebyr kroner 600 og termingebyr kroner 30.

Beste tilbud flytende rente

Leverandør

Flytende rente

DNB NOR

3,60 %

Postbanken

3,60 %

Fokus Bank

3,60 %

Nordea

3,65 %

(Beste flytende rente, krav om sikkerhet varierer)