Helse- og omsorgsdepartementet sier de er bekymret over bruken av alkohol og andre rusmidler blant ansatte i helsesektoren.

- Vi ønsker derfor et forbud mot å drikke alkohol åtte timer før arbeidstiden starter, uttaler helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

66 tatt i fjor
Forslaget, som nå skal ut på høring, kommer etter at Statens helsetilsyn har uttrykt bekymring fordi stadig flere ansatte i helsesektoren får trukket tilbake autorisasjonen sin på grunn av rusmisbruk.

Bare i 2009 mistet 66 ansatte i helsevesenet autorisasjonen sin på grunn av rusmisbruk. Av disse var 38 sykepleiere og ti leger.

- Vi er opptatt av at pasientene skal være trygge på at de får best mulig oppfølging når de kontakter helsevesenet. Da sier det seg selv at vi ikke kan risikere feilbehandling fordi ansatte er påvirket av rusmidler, sier Strøm-Erichsen.

- Krenkende
Forslaget innebærer også at man kan pålegge tester ved mistanke om rusmisbruk, og fremstilling for testing hos politiet dersom helsepersonell nekter å avlegge prøver.

- Jeg ser at enkelte ansatte kan oppleve et slikt krav som krenkende, men her må pasientsikkerheten komme først. Det skulle bare mangle at de samme reglene som gjelder for ansatte i andre sektorer som flytrafikk og jernbane, skal gjelde for personer som skal kunne redde liv, sier helse- og omsorgsministeren.

Høringsfristen går ut den 15. september.