Gå til sidens hovedinnhold

- Ikke for lukrativt

Ap-politiker mener arbeidsinnvandrere har krav på gode trygdeordninger.

Nettavisen skrev mandag at hver tiende registrerte arbeidsledige kommer fra Polen eller Baltikum.

Ved utgangen av mars var det registrert 74.200 helt ledige hos NAV. Det 5.600 færre enn for ett år siden - men for noen land peker pilen helt feil vei: Den stiger den med henholdsvis 47 prosent og 29 prosent fra mars i fjor til mars i år for arbeidssøkende fra Litauen og Latvia.

Les Stavrums kommentar: Usosial dumping

- Slik vil vi ha det
Ap-politiker Anette Trettebergstuen, som sitter i Stortingets Arbeids- og sosialkomité, er klinkende klar:

- Alle som kommer til Norge og jobber hvitt opparbeider seg trygderettigheter på lik linje med nordmenn, og det skal selvsagt være slik at alle skal behandles likt uavhengig av nasjonalitet. Slik vil vi ha det, sier Trettebergstuen til Nettavisen.

Hun sier at Norge er avhengig av - og ønsker - arbeidsinnvandring.

- De som jobber i Norge, skal jobbe på norske lønninger og ha norske trygderettigheter. Vi vil verken dumpe lønningene våre eller trygdene fordi de er dårligere i andre land, sier Trettebergstuen til Nettavisen.

- Holder hjulene i gang
- Vi trenger det for å holde hjulene i gang og sikre en høy verdiskapning. Mange av de bransjer polske og østeuropeiske fagarbeidere har hatt jobb i, vil forholdsvis raskt trenge mer arbeidskraft, påpeker hun.

Politikeren sier det er lys i tunnelen for ledige arbeidsinnvandrere:

- Flere av de som går ledige nå, kan derfor ha godt håp om snarlig arbeid igjen. I Norge gjelder ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning, noe som gjør at de sist innkomne mister jobben først. Det er en av grunnene til at østeuropeerne ofte er overrepresentert:

- Dette gjør at folk uten norsk fagbrev er de som står i fare for å miste jobben først i nedgangstider når etterspørselen er mindre, understreker hun.

- De skal ha norske trygderettigheter
Trettebergstuen gjør oppmerksom på at reglene for midlertidige ansettelser er ikke innskjerpet under denne regjeringen.

- Det er mange nok midlertidig ansatte i Norge i dag. Slik usikkerhet i økonomi skaper uttrygghet for den enkelte og mindre mulighet til å kvalifisere seg som arbeiderstaker, og vi vil derfor ikke gjøre det lettere å ansette midlertidig.

- Hva synes du om at Norge gir incitamenter til å være trygdeflyktning?

- Vi skjerper arbeidet mot trygdemisbruk i inn og utland. Men det må være slik at arbeidere som har kommet til Norge og har rett på ytelser skal beholde de på de vilkår vi setter, deriblant at de oppholder seg i Norge og aktivt søker arbeid.

Les Stavrums kommentar: Usosial dumping

- Må moderniseres
- Hva med dagens regelverk bør endres?

- Det at vi har et globalt arbeidsliv og globale trygdede, gjør at vi nå gjennomgår regelverket bredt. Brocmann-utvalget er snart ferdige med sitt arbeid, og vi får grundige forslag til endringer i begynnelsen av mai.

Hun ser det kan være behov for endringer:

- Stadig flere innretter seg annerledes enn tidligere. Mange av oss verken arbeider eller bor i Norge hele livet. Da må vi også modernisere regelverket slik at dette ikke blir statisk, avslutter Ap-politikeren.

Frp: - Noe må gjøres
Nettavisen skrev tirsdag om leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp), som mener noe må gjøres.

Les også: - Uføre fra utlandet kan få 300.000 i året

- Frp mener det er både uheldig og uønskelig at våre trygdeordninger stimulerer til økt velferdsimmigrasjon, sier Eriksson - og presiserer at Frp ikke ønsker å svekke norske velferdsordninger.

- Vi ønsker å utvikle velferdssamfunnet til å i møtekomme fremtidens behov. Men mitt poeng er at vi ikke kan være så naive at vi ikke tror at folk fra enkelte land finner det svært fristende å komme til Norge, og få tilgang på våre trygdeordninger. Disse ordningene er meget lukrative.

Han nevner Bulgaria som eksempel:

- Kan få 299.000 norske kroner i uførestønad
- I Bulgaria er en gjennomsnittlig årslønn på mellom 18.000 og 19.000 norske kroner. Kommer du til Norge som arbeidsinnvandrer, blir ledig, for deretter å bli uføretrygdet der man får minsteytelsen i uførepensjon. Det offentlige utvalget som har lagt frem forslag til ny uførestønad, har foreslått at man med kort botid i Norge kan oppnå 299.000 norske kroner i uførestønad. Dette er penger man kan ta med seg til hjemlandet.

Det gjør Eriksson oppgitt:

- Alle skjønner at du kan leve et godt liv i Bulgaria for 299 000 kroner. Slike ordninger må vi få satt ned foten for når vi skal behandle ny uførestønad. Dette er ordninger som er med på å undergrave folk flest sin legitimitet til våre velferdsordninger.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken