- Vi vet at asylsøkere står bak mange voldtekter. Det er kriminalitet vi kunne vært foruten om vi hadde hatt lukkede asylmottak, uttalte Frp-leder Siv Jensen i forrige uke om de rekordmange overfallsvoldtektene i Oslo.

Samme uke sa hovedstadens ordfører, Fabian Stang (H), at han ikke vil la alle asylsøkere lenger gå fritt i byen.

- Vi skal ikke sette folk i fengsel før de har gjort noe galt, heller ikke ulike grupper asylsøkere. Og lukkede mottak vil jo innebære det. Men i en så ekstrem situasjon som vi opplever nå, må vi kunne diskutere om vi må fire litt på prinsippene for å beskytte jentene våre, sier Stang til Aftenposten.

- Ikke belegg for å si
Men leder for vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, mener det er skivebom å stemple asylsøkere som overfallsvoldtektsmenn.

- Det er det ikke belegg for å si noe om. Det som er riktig er det faktrum, ut fra kvinnenes beskrivelser av overfallsvoldtektene, at gjerningsmannen har en ikke-vestlig bakgrunn.

- Men man kan ikke sette likhetstrekk ved det og at vedkommende er asylsøker, sier Rohde bestemt.

Voldsforsker: - De har kyniske holdninger til kvinner

- Det er helt feilslått
Rohde advarer mot å gjøre asylsøker til et skjellsord.

- Det er veldig viktig å opprettholde et positivt fokus på asylinstituttet. Asylinstituttet skal være hellig i den forstand at det er mennesker som trenger beskyttelse. Så man må ikke gjøre asylsøker til et skjellsord og sette likhetstrekk mellom asylsøker og kriminell, sier hun, og legger til:

- Det er helt feilslått.

Hun påpeker samtidig at det er en stor gruppe som søker asyl i det de blir pågrepet for en kriminell handling.

- Dermed misbruker de asylinstituttet, og den gruppen er det grunn til å se på. Men det er altså ikke mange av de vi har identifisert i gruppen for overfallsvoldtekter som er asylsøkere, sier Rohde.

- Vi vet ikke noe
Av de som er blitt dømt for overfallsvoldtekter de siste årene, har samtlige en ikke-vestlig bakgrunn.

Også alle som er blitt pågrepet for overfallsvoldtekter i Oslo i år, har den samme bakgrunnen. Totalt har sju personer blitt pågrepet i de 49 voldtektssakene.

- Fordi det er så få vi har pågrepet er det bare kvinnenes beskrivelser vi har. Så det er nå en veldig stor gruppe vi ikke vet noe om. Vi må holde oss til det, at de er ikke-vestlige, sier Rohde.

- En krevende situasjon
Den siste uken har ikke politiet mottatt nye anmeldelser på overfallsvoldtekter, men det er i helgene slike voldtekter skjer - og nå går vi inn i en ny helg.

- Frykter dere at det skal skje flere overfallsvoldtekter i helgen?

- Jeg vil ikke bruke ordet frykt, men vi må jo alltid være forberedt på at det skjer kriminalitet i hovedstaden, sier Rohde, og fortsetter:

- Dette er jo en veldig krevende situasjon, for frykten eskalerer voldsomt ute i Oslos gater, også fordi medietrøkket er så stort, sier hun.

Voldtektsoffer: - Han smilte med øynene sine

- Skal bevege seg fritt
Hun står fast ved at politiet ikke ønsker å råde hovedstadens kvinner til å holde seg hjemme.

- Vi i Oslo politidistrikt ønsker at kvinner skal fortsette å oppføre seg og leve fritt slik de ønsker, og ikke bli tvunget til å være inne. Det er også viktig å gjenta at det er tusenvis av kvinner som hver eneste dag går alene ute i Oslos gater, og det går bra. Vi må ikke miste fokuset på at det stort sett går bra, sier Rohde.

Les flere råd fra politiet: - Mellom klokken 23 og 06 bør man ikke være overstadig beruset

Hun mener det også er vitktig å se nærmere på årsakene til den store økningen i antall anmeldte overfallsvoldtekter.

- Det er viktig å undersøke om det vi nå ser er en reel økning eller om det er flere som anmelder, sier Rohde.