Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Branner i Malmö etter en koranbrenning, voldsutøvelse i Bergen etter at noen kalte Muhammed en falsk profet - og angrep på politiet i Trondheim fordi de skulle ivareta SIANs grunnleggende rett til å demonstrere.

Les også: Abid Raja: Antirasister ødelegger for folk med innvandringsbakgrunn

Man kan undres hvorfor noen muslimer velger å brenne dekk i Malmös gater og andre ty til vold i Bergen, Trondheim og Oslo, mens en annen gruppe muslimer kan nøye seg med å gå på jobb eller skole, og spise matpakken sin. Deres bekymringer strekker seg til om de rekker å hente i barnehagen eller om de klarer å bli ferdig med innleveringsoppgaven.

Les også: Fire personer pågrepet under Sian-markering i Oslo - politiet måtte avbryte

Disse muslimene bor i samme land som dem som brenner dekk og kaster stein mot politiet og SIAN. Skulle man følge logikken til enkelte progressive på venstresiden burde disse også la seg provosere over den såkalte uendelige urettferdigheten som finner sted når Muhammed kalles en falsk profet eller når Koranen brennes.

Men det skjer altså ikke, det er i stor grad muslimske menn og kvinner med manglende forståelse og respekt for grunnleggende rettigheter som tyr til vold. Dette er en slags ghetto-kultur fra den muslimske verden.

I de siste dager har enkelte gått så langt som å uttrykke at det foregår en pågående og vedvarende hundsing av muslimsk ungdom. Uansett hvor velment slike uttalelser er tenkt å være, er dette en slags teppebombing for å tildekke de faktiske voldshandlingene. Dersom muslimsk ungdom generelt blir forulempet, hvorfor er det da slik at kun én gruppe lar seg provosere. Er det et spørsmål om temperament, oppdragelse og kultur?

Les Erik Stephansens kommentar: SIAN-bråket: Nyttige idioter heies fram i mediene

Denne ukulturen som man tidligere fant i bakgater og ved bazarer i fjerne himmelstrøk har i ro og mak fått fotfeste i Vesten og Norge. Denne utviklingen skyldes i stor grad en aksept for at denne snevre forståelsen av ære, plikt og ansvar, er allmenngyldig for hele den muslimske befolkningen.

Det er verken fornuftig eller rettferdig at man skal være unnvikende i møte med denne typen opptreden. Man skal ikke tillates å unnskylde voldsbruk mot ytringer med etterpåklokskap som «dette var ikke planlagt, det ble bare slik».

Om jeg skal tillate meg å være frekk så vil jeg jo si at det er høyst uvanlig å ta med seg 18 egg, noen meter 1,5"x3" og noen kilo stein om man skal på demonstrasjon. Med mindre man er på vei hjem fra en handletur hos byggvarehandleren og matbutikken, og tilfeldig stopper for å se demonstrasjonen.

Les også: Sylvi Listhaug til angrep på Monica Mæland: - Dette handler om ytringsfriheten

Den samme trenden har man over flere tiår bevitnet i USA. Hvor en rekke negative kulturelle trekk ved den afroamerikanske kulturen har blitt unnskyldt og bortforklart som en slags reaksjon på slaveriet, som da har pågått flere generasjoner tidligere. En tilnærming som tilsier at vold, ære og overreaksjoner i dette århundre skal forstås i kontekst av noe som noen skal ha opplevd for et par århundrer siden. Hvorfor enkelte afroamerikanere ikke velger å leve annerledes reflekterer man ikke over.

Thomas Sowell skriver det er en aksept for denne typen oppførsel, og en aksept for den afroamerikanske ghetto-kulturen. En kultur som medfører store negative konsekvenser for den afroamerikanske befolkningene. Det kan med andre ord kalles de lave forventningers rasisme.

Disse handlingene utviser manglende respekt for grunnleggende vestlige friheter og rettigheter. De samme rettighetene og frihetene som er grunnlaget for at mange, men tydeligvis ikke alle, velger å pakke sekken og påbegynne ferden til nettopp Vesten.

Disse handlingene er en snever forståelse av ære og plikt, som man kan anse som en ghetto-kultur som har fått fotfeste blant muslimer i Vesten.