Ikke like positiv til markedet

Storbanken SEB har den siste tiden vært knallpositiv til aksjemarkedet, men er nå blitt mer lunken. Her ser du hvorfor

19.05.08 00:52

- Etter et år preget av innhenting i verdensøkonomien og rekyl på børsene, ser nå både økonomien og markedene ut til å være på vei inn i en ny fase. Vårt markedssyn er fremdeles positivt, men vi signaliserer nå et mer balansert syn på muligheter og risiko i aksjemarkedet, skriver SEB i sitt siste månedsbrev til norske kunder.- På den ene siden kan man male et lyst bilde, og dette tror vi vil veie tyngst på sikt. Verdenskonjunkturene fortsetter å bedre seg og vekstprognosene de nærmeste årene er gode. I den senere tid er også vekstforventningene til Japan og USA justert opp. Resultatfremleggelser fra bedriftene fortsetter å overraske markedet positivt, som de har gjort gjennom det siste året. Prognosene i USA for resultatforbedringer har da også steget fra 13 til 20 prosent i løpet av 1. kvartal, og for året som helhet ventes nå vekst i resultater på minst 14 prosent. Bildet for Europa er i store trekk det samme. Ved uendret prising burde aksjemarkedet teoretisk sett stige like mye, skriver SEB.- Legger man til en direkteavkastning på 2-3 prosent fremstår det på lengre sikt ikke som opportunt å kjøpe rentebærende produkter fremfor aksjer. Dobbelt feil kan det dessuten bli om rentene stiger, for da faller obligasjonene i verdi. Ei heller taler nå børsens kapitaliserte verdi mot aksjemarkedet, så lenge USA handles under P/E 18 og ligger an til P/E 16 neste år, heter det videre.Det som taler i negativ retning er primært at flere indikatorer peker mot at amerikanske renter vil bli satt opp, og at Euroland snart vil følge etter, mener SEB- Stigende renter pleier - men dog ikke alltid - å bli oppfattet som negativt for børsen. På tross av økende underliggende lønnsomhet og allmen god konjunkturutvikling kan da børsen likevel "skli sidelengs" eller falle, heter det.- Kapitalmarkedene har brukt tiden i april og begynnelsen av mai på å forberede seg på rentestigninger, og er blitt vesentlig mer defensive. Det har også vært sterk fokus på overoppheting i den kinesiske økonomien. Kina har strammet pengepolitikken ved kredittreguleringer for å dempe investeringsveksten - rentenivået er foreløpig uendret for fortsatt å stimulere privatforbruket. Situasjonen på kort sikt er dermed mer sårbar enn ved starten på året, konkluderer banken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.