Gå til sidens hovedinnhold

- Ikke meningen

Leder av småbåtutvalget, Erik S. Wilvang (H), sier det ikke var noen bevisst strategi å holde de myke trafikantene på sjøen utenfor.

Wilvang leder også arbeidsgruppen som har levert innstillingen til byrådet om "Tilrettelegging for småbåter i Oslo". Her sitter flere representanter for båtforeningene. Utvalget er politisk oppnevnt av byrådet.
- Dette er en grovskisse med hensyn til hva kommunen disponerer langs sjøen og hvilke muligheter man har for å utvikle nye båtplasser. Bestumkilen er en del av dette. Det er ikke meningen å holde kajakk- eller roklubbene utenfor. Nå er det opp til byråden å følge opp saken.
- I innstillingen blir ikke padlernes og roernes interesser nevnt med et ord når man ser på vurderingen og utvikling av havner/båtplasser. Burde ikke disse interessene være representert i og med at de kanskje har flere medlemmer enn båtforeningene i Bestumkilen til sammen.
- Vi er likevel klare på at i det videre arbeidet skal disse interessene være representert. Det kan jeg garantere, sier Wilvang.
- Utvalget går inn for forenklete byggemeldinger i forbindelse med etablering av nye båtplasser. Det vil for eksempel gjøre det lettere for Maritim båtforening å etablere den planlagte skøytebryggen utenfor Bestumkilen roklubb og Oslo kajakklubb.
- Maritim har sagt at de er i tett dialog med padlerne og roerne. Vi vil reagere sterkt om Maritim skulle bygge ut en brygge som ikke gjør det levelig for padlere og roere. Her er det snakk om helhetlig forvaltning og ikke bygging etter eget forgodtbefinnende, sier Wilvang.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren