Ikke skremmebilder på snus

IRREVERSIBLE SKADER: Lungefunksjonene topper seg i midten av 20-årene. Og så går det nedover. Om man da fortsetter å røyke vil livskvaliteten ved 60-årene og oppover synke. Her sees tjære i svarte, oppskårede lunger.

IRREVERSIBLE SKADER: Lungefunksjonene topper seg i midten av 20-årene. Og så går det nedover. Om man da fortsetter å røyke vil livskvaliteten ved 60-årene og oppover synke. Her sees tjære i svarte, oppskårede lunger. Foto: Røykekuttkampanjen / SCANPIX (SCANPIX)

Snusboksene blir ikke tatt med når røykpakkene snart får bildeadvarsler. Organisasjonen Tobakksfritt får det dermed ikke som den vil.

11.08.09 18:33

Helsemyndighetene vil innføre skremmebilder på røykpakkene. Dette er bilder som viser konsekvenser røyking kan få for helsen.

Også snusboksene må få bildeadvarsler, mener organisasjonen Tobakksfritt, som er en samling av 10 organisasjoner som jobber for å redusere tobakksbruk.

Men skremmebilder på snus blir det ikke, opplyser statssekretær Ellen B. Pedersen (SV) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Nei, bilder på snusboksene kommer ikke nå. Det er ingen nye direktiver fra EU som tilsier at vi kan gjøre det, sier Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Få ned bruken
Pedersen mener imidlertid at bildeadvarsler også på snusboksene kan være en god ide.

– Vårt mål er å få ned bruken av snus og alle andre tobakksvarer. Vi har tidligere henvendt oss til EU og oppfordret til å endre direktivet. Dersom de gjør det, kan det bli aktuelt med bilder på snusboksen også, sier Pedersen.

Det var daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad som i fjor henvendte seg til EU med henstilling om å endre merkedirektivet. Bakgrunnen da var et ønske om å få gjeninnført kreftmerking på snusboksen.

Motstand
Tobakksfritts forslag bunner blant annet i en bekymring over at mange unge snuser.

– En «svakere» merking av snus enn av røyketobakk vil bidra til å ufarliggjøre snus, uttalte Tore Sanner, leder av Tobakksfritt, til ANB på tirsdag.

Forskningsleder Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sier imidlertid til Dagsavisen tirsdag at det ikke er grunnlag for å ha tilsvarende advarsler på snusboksene som på røykpakkene.

– Det vil være å desinformere å skremme befolkningen til å tro at snus er like farlig som røyk, sier Lund.

Nå kommer bilder på røyk
Snusboksen får altså ikke bilder. Men røykpakkene blir nå utstyrt med bildeadvarsler, i tillegg til tekstadvarslene som allerede finnes. Høringsfristen i saken har gått ut, og nær alle høringsinstansene er positive til forslaget.

- Ja, det er ingen tvil om at bildeadvarsler på røykpakkene kommer. Vi vet ikke eksakt når. Nå må vi først sette oss ned og se på høringsuttalelsene, sier Pedersen.

I dag har røykpakkene 14 ulike tekstadvarsler. Det finnes tre bilder, som EU har laget, til hver tekst. Helsedirektoratet er nå i sluttfasen med jobben med å velge ett av disse bildene til hver tekstadvarsel. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.