Gå til sidens hovedinnhold

Ikke spredning fra deponiet

Analyser av sjøbunnen viser at det ikke skjer spredning av kvikksølv og PCB fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

MALMØYKALVEN: Dette fremgår av en pressemelding fra Statens forurensingstilsyn (SFT).

Det er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som på oppdrag fra SFT har tatt prøver av sedimentkjerner fra området rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Litt påvirkning

Analyser av disse prøvene viser at det ikke er omfattende spredning av kvikksølv og PCB fra deponiet.

Resultatene viser at det ikke skjer noen omfattende spredning av kvikksølv og PCB fra dypvannsdeponiet. Undersøkelsen tyder på litt påvirkning fra deponeringen av forurenset sjøbunn cirka 500 meter sør for deponiet og cirka 500 meter nord for deponiet, heter det i pressemeldingen.

Prøvene ble tatt i desember 2007 etter at deponeringen av forurenset sjøbunn hadde pågått i nesten to år. NIVA tok også prøver av sedimentkjerner i det samme området i mars 2006, omtrent samtidig med at deponiet ble tatt i bruk.

Ikke mer forurensning

NIVA konkluderer med at sjøbunnen utenfor deponiet ikke er mer forurenset etter at deponeringen i dypvannsdeponiet startet.

Etter NIVAs vurdering er økningen på de to stasjonene så liten at den ikke tilsier at miljørisikoen i området er økt.

Når deponeringen er ferdig skal dypvannsdeponiet ved Malmøykalven tildekkes med rene masser.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller