Gå til sidens hovedinnhold

– Ikke stikk hodet i sanden

Naboer frykter utbygging av Rønningen folkehøgskole vil få store konsekvenser for nærmiljøet.

KJELSÅS: Onsdag kom bystyrets byutviklingskomité og byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) på befaring til Rønningen Folkehøgskole.

Forslagsstiller Rønningen Folkehøgskole, vil selge tomt, og finansiere egen utbygging. I planene og byrådets innstilling er blant annet påbygg på skolens hovedbygning, ny flerbrukshall, oppføring av administrasjons- og boligblokk og nytt internat til skolen.

I tillegg ønskes en boligutvikling i nord på utskilt tomt – med rundt 35 nye rekkehus. Her kan du lese hele innstillingen.

Sti kan bli adkomstvei

I nord – mot de eventuelle nye rekkehusene – er det foreslått å legge adkomsten via Lachmannsvei og inn Langsetveien. I dag er det en sti fra enden av Langsetveien og inn på skoleområdet.

Beboernes representanter har i et notat til byutviklingskomiteen påpekt at det finnes en alternativ atkomstmulighet over folkehøgskolens egen eiendom, som har vært foreslått tidligere. De er kritiske til at dette forslaget ikke vurderes denne gang.

– For oss er det veldig viktig at dere bystyrepolitikere også blir klar over annet adkomstalternativ, i tillegg til at dere behandler dette forslaget som en ekspropriasjonssak, for det er det den er, sa blant annet den «nordlige» aksjonslederen, Dag Wang til politikerne under befaringen.

Etaten svarer

Plan- og bygningsetaten påpeker i sitt brev til byrådet at den alternative adkomsten ville medføre et kraftig inngrep i fjellskrenten på østsiden av skolen, i tillegg til å ligge svært tett på eksisterende bygninger på tomten.

Etaten skriver også at den del av Lachmanns vei som er foreslått brukt til ny adkomstvei allerede i 1968 ble regulert sammen med Langsetveien til offentlig vei med snuplass i forbindelse med Rønningen folkehøyskole.

– Annet alternativ

Dag Wang fortalte under befaringen at det allerede i dag er store utfordringer med hensyn til trafikken i området.

– Lachmannsvei og Langsetveien, og med veldig populære friområdet Langsetløkka rett her borte, er ikke dimensjonert til å ta imot enda mer trafikk, sa Wang, med støtte fra Kjelsås Langrenn.

– Et under at ingen barn har blitt skadet eller drept på strekningen til og fra Langsetløkka, særlig vinterstid. Allerede i dag er det veldig mye trafikk i dette området, i tillegg til at Lachmannsvei er bratt, uoversiktlig og uten fortau, sa Svein Olav Bø.

Byråden viste på sin side til at det er lagt opp til at Lachmannsvei opp til Solemskogenkrysset skal utbedres, og at veierklæringer fra berørte Lachmannsvei-naboer er på plass.

Gangvei eller ei?

I innstillingen fra byråden til komiteen, står også Plan- og bygningsetaten fast på at Lachmanns vei vestover fra Langsetveien, mot Oset vannrenseanlegg, er regulert til gangevi og «forutsettes ikke benyttet til kjørevei i foreliggende plansak.»

Avisen har også vært i kontakt med etaten.

– Forutsetter i denne sammenheng betyr – som i andre reguleringer – at reguleringen må/skal følges, ifølge Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i etaten.

Folk som bor i området har nok en annen oppfatning av nederste del av Lachmannsvei, som etter det avisen kjenner til er privat. Denne strekningen blir brukt like mye som bilvei som øvre del av Lachmannsvei.

– Men det skal den ikke. Dette er en gangvei, gjentar byråden under befaringen.

Komitémedlem Hermann Kopp (H), foreslo også under befaringen, at gangveien da burde eventuelt skiltes, eller på annen måte stenges for trafikk foruten til de eiendommene som ligger langs den nederste delen av Lachmannsvei.

– Hva som eventuelt skal skje eller ikke skje med nederste del av Lachmannsvei, er ikke av stor betydning for den planlagte utbyggingen her ved Rønningen, sa arkitekt og representant for utbygger, Liv Zimmermann, Arcasa Arkitekter.

– Trafikkanalysen gir ikke reelt bilde

Beboerne sør for Rønningen folkehøgskole frykter også mye mer trafikk ved utbygging av skolen, også i forbindelse med den nye planlagte idrettshallen på plassen.

De hevdet på befaringen at trafikkanalysen som ble gjort er misvisende. Den er ifølge naboene gjort i periode Kjelsås skole var stengt, og dermed benyttet ikke barna den skoleveien på stiene i området som de pleier å bruke.

Etter i underkant av en halvtime, pakket politikerne sammen, og avsluttet med å kjøre ned nederste del av Lachmannsveien, «gangveidelen», og som da ikke er "kjørevei"».

– Nå må ikke bystyrepolitikerne stikke hodet i sanden, men sette seg godt inn i saken og se de store konsekvensene denne utbyggingen får for nærmiljøet, oppfordrer Dag Wang på vegne av naboene.

Se kart fra området her (zoom ut for å se omliggende veier):

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud