Gå til sidens hovedinnhold

- Ikke unnskyld at du er syk

Jens talte for de syke hos NHO, men får på pukkelen av Høyre og Frp.

Sykedebatten går som en het potet om dagen - med sosialmedisinere som fornekter at fraværet er høyt, mens politikere forfekter at vi skulker unna.

Les også: - Alt for mange skulker jobben

Statsminister Jens Stoltenberg presiserte følgende under NHOs årskonferanse torsdag:

- Ingen skal ha dårlig samvittighet for å være syk. Heldigvis har vi det slik i Norge at folk er sikret inntekter selv om de er syke. Det er et stort kvalitetstegn ved samfunnet vårt, og en av grunnene til at vi regner oss som et velferdssamfunn og et godt land å bo i, sa Stoltenberg.

Sjekk programmet på konferansen her.

Stikk i strid med intensjonen
Statsministeren er likevel bekymret for at Norge har et høyt sykefravær sammenliknet med land vi pleier å sammenlikne oss med.

- Selv om vi skal gjøre alt vi kan for å få sykefraværet ned, er det ingen grunn til at folk som har rett på sykepenger skal unnskylde seg for det. Disse ordningene er en viktig grunn til at Norge kan kalle seg et velferdssamfunn, sa Stoltenberg.

Utviklingen viser at IA-avtalen ikke har vært noen suksess:

- Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) hadde som mål å redusere sykefraværet med 20 prosent, men vi ligger nå klart over startpunktet i 2001. I 3. kvartal 2009 utgjorde det samlede sykefraværet 7,7 prosent av alle avtalte dagsverk, sa regjeringssjefen.

Borte hver 13. dag
Fra 3. kvartal i 2008 til 3. kvartal i 2009 økte det samlede sykefraværet med 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) - og det bekymrer Stoltenberg.

- Når sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal i 2008 til 3. kvartal i 2009, så er det alvorlig. Men det betyr ikke at norske arbeidstakere plutselig har fått 11 prosent dårligere arbeidsmoral, sa Stoltenberg.

- Å redusere sykefraværet handler ikke om å svekke sykelønnsordningen eller å angripe arbeidstakeres moral, presiserer han.

I snitt er vi borte fra jobben på grunn av sykdom hver 13. arbeidsdag, noe som utgjør 160.000 tapte årsverk.

En ny IA-avtale skal være på plass om under to måneder, og innen 1. februar skal en ekspertgruppe vurdere ulike administrative forslag.

Høyre: - Helseskadelig å ikke jobbe
Leder i Helse- og omsorgskomiteen, Bent Høie (H), fulgte talen nøye - og mener Stoltenberg undervurderer konsekvensen av at folk er sykmeldt lenge:

- Det er greit at vi har en høy yrkesdeltagelse, men vi må erkjenne at det er problem når 700.000 i arbeidsfør alder, er utenfor arbeidslivet. Det kunne vi unngått hvis de sykmeldte fikk bedre oppfølging tidligere, sier Høie til Nettavisen.

Høie mener også at sykefraværet har med holdninger å gjøre:

- Det er selvfølgelig greit at de som er syke, ikke skal ha dårlig samvittighet. Men det er mange som føler seg litt dårlige, som fint kan gå på jobb. Når du møter motgang i livet - som ved skilsmisser eller lignende – bør ikke det føre til sykmelding. Da har vi et problem, sier komitélederen.

- Det er helseskadelig å ikke jobbe, understreker Høie.

Frp: - Vekk med gratispassasjerene
Leder i Arbeids- og sosiakomitéen, Robert Eriksson (Frp), mener vi må tørre å ha to tanker i hodet samtidig.

- Alle er enige om at vi vil ha en god sykelønnsordning, men vi samtidig kunne ha en debatt om den norske arbeidsmoralen, noe jeg registrerer at Stoltenberg ikke er interessert i, sier Eriksson til Nettavisen

Han mener det er helt berettiget å ta tak i «skulkerne»:

- Når «Kari» har festet hele helgen og lar være å komme på jobb mandag, er det på sin plass å stille spørsmål ved det, mener han.

Eriksson refererer til en Iris-rapport fra i fjor høst:

- Det er faretruende at én million dagsverk forsvinner som følge av korttidsfravær og at en tredel av dette skyldes alkoholmisbruk, sier han.

- Dette må vi få bukt med. Jeg vil imidlertid advare regjeringen på det sterkeste mot å gi arbeidsgiver en stadig større del av regningen for de langtidssykemeldte. Da får vi et ekskluderende - ikke inkluderende - arbeidsliv, sier Eriksson.

KrF: - Klok tale
Finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen, synes innspillet til Stoltenberg er klokt:

- Det er et gode at vi har en så god sykelønnsordning, men det krever at vi følger opp den enkelte bedre enn vi gjør i dag: Det gjelder både legen som skriver ut sykemeldingen, NAV og arbeidsgiver i forhold til den aktuelle arbeidstaker, sier Syversen til Nettavisen.

- Kritikken fra sosialmedisinere om at dere politikere hausser opp fraværet - hva synes du om den?

- Å snakke om Norge som en nasjon med unnasluntrere, stemmer ikke. Men vi er stadig friskere - samtidig som sykefraværet øker, så kritikken fra den fronten lar jeg ikke gå inn på meg, sier Syversen til Nettavisen.

Reklame

Dette er klærne kjendisene bruker i 71 grader nord

Kommentarer til denne saken