IMF ber Norge heve renten - og øke eiendomsskatten

Den Internasjonale Pengefondet, IMF, kom tirsdag med flere anbefalinger til den norske staten. Her er de viktigste

19.05.08 00:35

En delegasjon fra det internasjonale pengefondet (IMF) avsluttet i dag sin årlige eksaminasjon av norsk økonomi. IMF tegner et positivt bilde av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk.I rapporten skriver pengefondet at det er utsikter til vekst i den norske økonomien i 2005 og 2006, og at den ekspansive pengepolitikken (les: de lave rentene) har bidratt til omslag i økonomien. Men de skriver også at veksttakten ser ut til å bli noe lavere fremover.- Nedgang i verdensøkonomien eller oljeprisen representerer en potensiell nedsiderisiko, skriver IMF i rapporten som iMarkedet.no har fått tilgang til.Men de skriver videre at det vil være nødvendig med pengepolitiske tilstramninger i løpet av inneværende år. Med andre ord: Meldingen fra IMF til sentralbanken er at renten må opp.IMF skriver videre at inflasjonsmålet som instrument for å stabilisere økonomien har vist seg å være en suksess, og at den mellomlange forventningen til inflasjonen ligger fast ankret på 2,5 prosent, som er inflasjonsmålet Norges Bank jobber etter.Men pengefondet advarer mot at Norges Banks handlingsrom i pengepolitikken ikke må forhinders av ensidig vektleggelse av utviklingen av kronekursen.De oppfordrer også den norske staten til å holde seg i ørene hva gjelder bruk av oljepengene, og at fravikelse av de fastsatte prinsippene i handlingsregelen vil kunne føre til en sterkere krone.IMF oppfordrer også Norge til å se nærmere på skattesystemet. – De varslede skatereformene er velkomne, skriver IMF, men de vektlegger at det fort kan dukke opp en 'skeifordeling' i skattlegelsen i fordel for hus og eiendom.- Styresmaktene bør tenke igjennom å redusere skattefradrag for huslån og øke eiendomsskatten i fremtidige skattereformer, skriver IMF i gjennomgangen av den norske økonomien.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.