Gå til sidens hovedinnhold

Imran Saber får besøksforbud etter angrep med jernkuler

Bilbrann og angrep med jernkuler er bare to av mange hendelser som eiendominvestoren har opplevd siden han kom i konflikt med Imran Saber.

I en nylig kjennelse har Oslo tingrett forlenget besøksforbudet som den kjente kriminelle Imran Saber (43) har overfor eiendomsinvestor Morten Gottschalk (68) og hans familie.

Nettavisen har tidligere skrevet om konflikten mellom Saber og Gottschalk. Saber puttet penger i et eiendomsprosjekt som Gottschalk planla i Bærum. Problemer oppsto og prosjektet ble forsinket. Dermed krevde Saber tilbake penger.

Les egen sak fra februar 2020: Kjendis-kriminell investerte i eiendom med millioner i kontanter. Så gikk det galt

21 straffbare forhold

Gottschalk hevder at han og hans familie blir forfulgt av Imran Saber. Fra høsten 2019 til høsten 2020 ble det opprettet i alt 21 saker på straffbare forhold mot de personene som besøksforbudet nå skal beskytte.

Dette har vært alt fra hærverk og skadeverk på boliger og biler og brudd på tidligere besøksforbud. En bil ble totalskadd i en bilbrann, og det skal ha vært «angrep med jernkuler, med fare for skade på både voksne og barn» skriver tingretten i kjennelsen.

Bruddene på besøksforbud høsten 2020 har medført forelegg, som Saber ikke har vedtatt. Alle de 21 sakene er henlagt.

Les også hvordan Gottschalk i 2020 ble anmeldt etter å ha blitt tatt opp på lydbånd: Anmeldt: Investor snakket om å «ta» Imran Saber med torpedoer

Alle saker er henlagt

- Saber har ikke erkjent noen form for straffskyld i disse sakene, sier Sabers Ketil Magnus Berg til Nettavisen og legger til:

- Samtlige 21 saker er etterforsket og henlagt av Oslo politidistrikt. Disse henleggelsen er senere opprettholdt av Oslo statsadvokatembeter.

Fra 2019: Imran Saber frifunnet for grovt heleri

Nettopp derfor mente Sabers forsvarer at besøksforbudet ikke kan opprettholdes. Det var retten uenig i.

- Henleggelsene er ikke avgjørende for vurderingen av besøksforbudet, skriver Oslo tingrett og peker på at det er lavere bevisterskel i straffesaker enn i en kjennelse om besøksforbud.

Retten avslo Sabers krav

- Retten er ikke enig med forsvarer om at uskyldspresumsjonen sperrer for en kjennelse om besøksforbud, skriver tingretten.

Tingretten mener at de nevnte hendelser, samt hyppigheten av kontakt mellom Saber og Gottshalk og hans familie, gjør at sjansen for nye lovbrudd er stor.

Les også: «Onkel Skrue» rasende i retten: - Jeg er drittlei pisset deres

- Med grunnlag i den pågående pengekonflikten, de alvorlige hendelsene Gottschalk, og (andre familiemedlemmer) har blitt utsatt for, (annet familiemedlem) forklaring om fravær av konflikter med noen andre, omfanget av kontakten som er tatt med Gottschalk, (andre i hans omgangskrets), hyppigheten av hendelsene og bruddene på besøksforbud er det grunn til å tro at Saber vil begå nye straffbare handlinger eller krenke freden til Gottschalk og (andre familiemedlemmer), skriver tingretten.

Det var Estate Nyheter som først omtalte besøksforbudet.