Influensalignende sykdom synker i alle Norges regioner i uke 49. Tallene viser nå at influensaaktiviteten er på nivå med vanlig sesonginfluensa, avslører pandemi.no i fersk rapport. I uke 48 var det 5,1 prosent av de som oppsøkte lege eller legevakt som fikk påvist influensalignende sykdom. I uke 49 hadde tallet sunket til 3,5 prosent. Men antall smittede totalt er umulig å si, da mange syke ikke kontakter lege.

27 døde

Pandemi.no skriver at beregninger gjort med en rekke forbehold og anslag, antyder at om lag 850.000 personer kan ha blitt syke med ny influensa A(H1N1) i Norge til nå. Per 9. desember 2009 har 27 personer som er bekreftet smittet av H1N1 ( svineinfluensa) dødd i Norge. Derfor oppfordrer helsedirektør Bjørn-Inge Larsen fremdeles folk å ta vaksinen.

- Vi vet ikke om og når det kommer en ny bølge av pandemien, men det er viktig å være forberedt på at den kan komme. Jo større andel av befolkningen som er vaksinert og immune, jo større er sjansen for at vi kan stoppe en ny bølge, sier han til pandemi.no

Vaksine til jul

Innen jul skal alle kommuner og bydeler ha fått vaksiner til minst 57 prosent av innbyggerne. 2,9 millioner doser var distribuert til kommuner og helseforetak innen utgangen av uke 50. Det planlegges å sendes ut 200.000 flere doser i løpet av uke 51.

- Målet må være at flest mulig er vaksinert før jul, slik at vi står bedre rustet hvis vi får en ny influensabølge på nyåret. Men kommunene bør samtidig opprettholde et tilbud om vaksinasjon et godt stykke ut over vinteren, fordi det alltid vil komme noen etternølere. Kommuner med større utdanningsinstitusjoner bør også planlegge hvordan de best kan tilby studentene vaksine, sier Larsen til pandemi.no.