10 personer er meldt døde av influensa i Norge i vinter, skriver Aftenposten.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som for første gang har tall på hvor mange som har dødd av influensa på intensivavdelinger. Alder på de døde er ikke kjent, men det er hovedsaklig eldre mennesker som dør av influensa, ofte i kombinasjon med en annen sykdom. Det kan likevel forekomme at friske mennesker dør av influensa.

LES OGSÅ: Influensa: - Symptomene kommer brått, med feber, muskelsmerter og hodepine

Denne sesongens influensavirus, A (H3N2), rammer særlig eldre mennesker.

– Derfor er det ekstra viktig å passe på hvis man er i risikogruppen og blir syk. Er man det, bør man vurdere å kontakte lege og få medisin som korter ned perioden med symptomer, sier Siri Hauge, avdelingsdirektør i FHI, til Aftenposten.

De ukentlige tallene for sykehusinnleggelser er i tillegg langt høyere enn forrige vinter. Så langt har det østlendingene vært hardest rammet, men det er nå meldt om en nedgang i influensatilfeller enkelte steder på Østlandet.

LES OGSÅ: Influensa: Menn blir sykere en damer