Til sammen var Thorkildsen byråd i Oslo i seks år, først som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, før hun ble utnevnt som til byråd for oppvekst og kunnskap. I et langt Facebook-innlegg forteller hun hvorfor hun går av nå. Thorkildsen skriver blant annet:

«Når jeg nå takker av, så er det i trygghet om at min etterfølger vil gjøre en kjempejobb. Sunniva Holmås Eidsvoll er dyktig, hardtarbeidende og engasjert, med lang erfaring både som gruppeleder og leder av Oslo SV. Hun kommer til å gjøre sitt aller beste for barn og unge i Oslo, deres foresatte og alle som jobber i skoler, barnehager, barnevern, på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. At hun overtar nå, er fordi vi var enige om å sette en fot i bakken etter valget. Når jeg er klar på at jeg uansett ikke skal være med veldig mye lenger, mens hun vil det, var dette et bra tidspunkt å foreta endring på.

Nå skal jeg rett og slett ta en time-out, tenke meg om og vurdere hva jeg vil videre. Så kjenner jeg meg sjøl såpass godt at jeg veit at jeg temmelig snart får lyst til å bruke alt engasjementet mitt på noe annet viktig.»

Glad for erstatteren

Nå ser byrådsleder Raymond Johansen fremover, og han har stor tro på Thorkildsens erstatter.

- Byråden for oppvekst og kunnskap har ansvaret for barnehager, barnevern, skoler og skolehelsetjenesten. Det er selve grunnlaget for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst med trygge voksne. Jeg er veldig glad for at Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), som er drivende dyktig og kjenner Oslo, skal ha akkurat denne jobben, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Og han legger til:

- Thorkildsen har vært en sentral del av det rødgrønne byrådet siden starten, og har lagt ned en enorm innsats for barn og unge i Oslo. Hun har forvaltet en offensiv satsing på skolen og de ansatte og kvalitet i barnehagene. Jeg vil særlig takke henne for viktig og godt lederskap gjennom koronapandemien.

I pressemeldingen blir det imidlertid ikke spesifisert hvorfor Thorkildsen trer av med umiddelbar virkning.

- Byrådsleder og avtroppende byråd er tilgjengelig for pressen etterpå, er den ordknappe kommentaren fra Oslo kommunens presseavdeling til Nettavisen.

Solid erfaring

Holmås Eidsvoll, som tar over, har 10 års erfaring som folkevalgt i Oslo. Siden 2015 har hun vært gruppeleder for SV i bystyre i Oslo. Holmås Eidsvoll har vært leder av Oslo SV siden 2017.

- Å kjempe for gode oppvekstvilkår og små forskjeller blant barn og unge i byen vår er kanskje det viktigste vi som politikere jobber med, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter meg som byråd, sier Eidsvoll, som takker Thorkildsen for hennes innsats i byrådet.

Les også: Intern video i Oslo-skolen avslører: – Går feil vei dette året

Eidsvoll skal fortsette å lede Oslo SV i tillegg til å være byråd, mens Ola Wolff Elvevold tar over rollen hennes som gruppeleder i SVs bystyregruppe.

- Riktig å gå av nå

FNBs (Foreningen Nei til Bompenger) Bjørn Revil, som sitter i bystyret i Oslo, forteller til Nettavisen at han har hatt mye med Thorkildsen å gjøre.

- Jeg har som utvalgsmedlem vært involvert i flere prosesser med Thorkildsen. Det har vært varslingssaker og personalsaker som jeg mener ikke har blitt tatt tak i stor nok grad. Jeg kjenner Thorkildsen som dyktig og engasjert, men jeg synes hun ikke fungerte godt nok som byråd. Derfor tenker jeg at det er riktig at hun går av nå, sier Revil.

Nå ser han frem til å samarbeide med den nye skolebyråden.

- Holmås har lang erfaring og fremstår som hyggelig og positiv. Hun har imidlertid store utfordringer å ta tak i fra dag én. Hun må blant innrømme at Osloskolen er problematisk, legger han til.

Les også: MDG-byråden lovet å plante 100.000 trær - har plantet 696: - Ikke bekymret

Venstres Hallstein Bjercke mener også at tidspunktet er riktig nå.

- Jeg tror det er et klokt valg. Jeg håper dette vil bidra til mer ro rundt Osloskolen, er det korte sitatet fra Venstres gruppeleder i bystyret Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.

Gruppeleder i Oslo KrFs bystyregruppe, Espen Andreas Hasle, sier følgende til Avisa Oslo.

- Jeg vil takke Inga Marte Thorkildsen for samarbeidet med bystyret, og jeg ser fram til samarbeid med ny byråd. Osloskolen står ovenfor mange utfordringer. Seneste i fjor hadde vi mange utfordringer med at tilliten Thorkildsen har ønsket å bygge opp, den har ikke slått inn helt ennå. Det blir viktig for en ny byråd at osloskolen skal være et sted hvor alle elever føler seg ivaretatt.