Ifølge Gjenopptakelseskommisjonens hjemmesider er det berammet et møte 3. – 5. mai. Blant sakene som ligger på bordet er om Baneheia-saken (se faktaboks under) til Jan Helge Andersen skal gjenåpnes.

Ny leder i Kommisjonen, Anne Kamilla Silseth, er svært tilbakeholden med opplysninger.

– Det vil ikke bli fattet noen avgjørelse i Baneheia-saken i dette møtet, skriver hun i en SMS til Nettavisen.

Kommisjonens neste berammede møte er planlagt 14. – 16. juni. Det har ikke lykkes for Nettavisen å få klarhet i når det kan forventes en avgjørelse i Baneheia-saken.

Les også: Viggo Kristiansen kaster seg inn i pengekrangelen til støttespillerne

Silseth taus om Kristiansen

Stjerneadvokaten Svein Holden, som representerer Andersen, ønsker ikke å kommentere saken.

I slutten av mars meldte Nettavisen nyheten om at Riksadvokaten vil gjenåpne saken til Andersen. Andersen og bistandsadvokatene til de etterlatte foreldrene i Baneheia-saken hadde frist til 26. april med å inngi kommentarer til Kommisjonen på Riksadvokatens begjæring om gjenåpning.

Silseth har nektet å svare på om Kristiansen får komme med merknader til Riksadvokatens begjæring om gjenåpning av saken mot Andersen. Kristiansen ble frifunnet i saken i desember i fjor og er formelt ikke lenger part.

Slik Nettavisen har forstått det har mai-møtet i Kommisjonen blant annet gått til å vurdere Riksadvokatens begjæring og innspillene som er kommet inn fra partene, før det besluttes om de trenger flere opplysninger til å fatte en endelig beslutning.

Les også: Full krangel: Arvid Sjødin trekker seg som advokat for Viggo Kristiansen

Det var 19. mai 2000 at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Viggo Kristiansen og Andersen ble begge dømt i saken. Kristiansen til 21 års forvaring og Andersen til 19 års fengsel.

Kristiansen ble antatt å være hovedmannen, men nektet hele tiden straffskyld. Han satt nærmere 21 år uskyldig i fengsel før han ble løslatt 1. juni 2021.

Andersen tilsto drap og overgrep på Sørstrønen da rettssakene gikk i 2001 og 2002, men ble frifunnet for drapet på Sløgedal Paulsen. Etter at Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken er dermed Sløgedal Paulsen nå et uoppklart drap.

SE VIDEO: Her kommer Viggo Kristiansen hjem som fri mann for første gang på 21 år

Dette skjer med Andersen

Andersen opprettholder at han mener Kristiansen deltok i drapene og overgrepene i Baneheia. I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er det funnet DNA på intime steder på begge jentene fra Andersen. Det er ikke gjort funn som med sikkerhet kan knytte Kristiansen til saken.

Da Oslo politidistrikt etterforsket saken siktet de Andersen for drapet på Andersen, noe Nettavisen meldte i fjor sommer. Politiet gjennomførte blant annet tre ransakinger i boligen hans. Andersen kan også bli anklaget for falsk anklage mot Kristiansen.

Dersom Kommisjonen beslutter at saken til Andersen skal gjenåpnes må Riksadvokaten formelt ta stilling til om det skal tas ut tiltale mot Andersen eller om saken skal henlegges fordi bevisene ikke holder til domfellelse. Det er trolig at han da blir tiltalt for drap, mens det er mer usikkert på om det blir aktuelt å tiltale ham for falsk anklage.

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet skrev et brev til retten der de tok opp at det kunne bli aktuelt å sikte Andersen for falsk anklage mot Kristiansen.

Les også: Arvid Sjødin med beskyldninger i e-post til støttespiller: «Jeg reagerer kraftig på at det er lekket e-poster fra en intern gruppe til TV 2»

Skulle Andersen bli dømt for drapet kan han maksimalt få to års fengsel. Dette kommer da i tillegg til de 19 årene han ble dømt i den opprinnelige Baneheia-saken. Øvre strafferamme på falsk anklage er ti års fengsel. Dette gjelder i de groveste tilfellene.

Dersom han skulle bli dømt for dette må det

Dersom Kommisjonen kommer til at Andersens sak ikke skal gjenåpnes blir drapet på Sløgedal Paulsen stående som uoppklart og Andersen er å anse som frikjent.

Bistandsadvokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus, som representerer de etterlatte foreldrene, har ikke besvart Nettavisens henvendelser.