*Nettavisen* Nyheter.

Ingen fergestreik og heller ingen apotekstreik

TARIFFOPPGJØRET 2014: Meklingen i apotekoppgjøret mellom Farmasiforbundet i Parat og arbeidsgiverforeningen Virke fortsetter på overtid. Foto: Erlend Aas (Scanpix)

Det blir ingen landsomfattende fergestreik torsdag etter at partene ble enige om en løsning på overtid i innenriksoppgjøret.

15.05.14 05:52

Forhandlingspartene NHO Sjøfart, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund ble enige om en løsning som samsvarer med meklingene i frontfagene i industrien tidligere i år.

– Oppgjøret følger frontfagenes rammer på 3,3 prosent, sier administrerende direktør Harald Thomassen i NHO Sjøfart til NTB.

Enighet med sjøoffiserene ble oppnådd rundt klokken 23 onsdag kveld, mens meklingen med maskinistene endte med en løsning rundt ti minutter over midnatt.

– Arbeidsgiversiden ga oss i løpet av kvelden tilstrekkelige garantier for at det ikke skal rokkes ved lønnshierarkiet blant toppoffiserene. Dermed kunne vi gå videre og diskutere generelt lønnstillegg og andre krav vi opprinnelig hadde med oss inn i forhandlingene, sier Asbjørn Furnes, Norsk Sjøoffisersforbunds forhandlingsleder.

Enigheten betyr i praksis et generelt tillegg på 75 øre per time. Maskinistforbundet ble også enig med NHO Sjøfart om å starte et utredningsarbeid for å vurdere lønnssystemet i overenskomsten.

En konflikt kunne ha rammet ferjetrafikk, hurtigbåter, taubåttrafikk, slepebåter og lostrafikk over hele landet.

Mekling i mål på overtid i apotekoppgjøret

Det blir ikke streik i apotek etter at partene natt til torsdag kom til enighet hos Riksmekleren.

Etter mekling over fem timer på overtid kom partene til enighet om ny tariffavtale for 2014-2016 i Apotek 1, Boots og ikke-kjedeeide apotek. Apotekstreiken er dermed avverget.

- Det har vært en tøff mekling, men vi er fornøyd med løsningen, sier Parats forhandlingsleder Renate Messel Hegre. - Vi har langt på vei fått gjennomslag for våre krav, blant annet når det gjelder kompetanseutvikling for de ansatte. Dette var svært viktig for oss. Vi har også fått et godt økonomisk oppgjør som sikrer våre medlemmer en lønnsutvikling på linje med resten av samfunnet, sier hun.

Alle medlemmer i Farmasiforbundet i Parat får et generelt tillegg på kr 5 pr time fra 1. april. Videre er det satt av midler til lokale forhandlinger. Det utgjør i gjennomsnitt kr 3 pr time med virkning fra 1. april.

Dersom partene ikke blir enige om bruken av de lokale lønnsmidlene, gis disse som et likt tillegg til alle. I så fall vil medlemmene i gjennomsnitt få et tillegg på kr 5 + 3 pr time (totalt kr 8 pr time/ca kr 15.000 pr år).

Partene ble videre enige om at ufaglærte apotekmedarbeidere skal sikres muligheten for videreutdanning til apotektekniker med autorisasjon. Arbeidsgiver dekker kursutgifter, læremateriell og eksamensavgifter.

Det er også slått fast at det, innenfor rammene av arbeidsgivers styringsrett, fortrinnsvis skal ansettes autorisert helsepersonell i apotek.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.