Gå til sidens hovedinnhold

Ingen grunn til frykt - Onsdag 2. mars

På nyåret var det mye negativt fokus på Holmlia. Episoden på bussholdeplassen ble i mange media slått opp som om denne delen av Søndre Nordstrand er et sterkt voldsbelastet sted.

Når folk føler seg utrygge, skal vi være ydmyke for det, sa Tor Grande, leder av Holmlia politipost da han for en drøy uke siden besøkte bydelsutvalgets medlemmer. Men vi i det lokale politiet mener det ikke er noen grunn til frykt. Holmlia er ikke noe sted hvor gjenger eller bander råder. De eksisterer faktisk ikke.
Grande underbygget dette med å vise kriminalstatistikker. Og her kommer ikke Holmlia dårlig ut - snarere det motsatte. Noen av tallene kan se høye ut, må vi ta i betraktning så mye mennesker som bor her, sa han.

Mørketall

Nå er det imidlertid ikke bare velstand. Statistikkene viser at det var 39 registrerte voldssaker på Holmlia i 2004, fortalte Grande. 23% av disse var på offentlig sted. Det som imidlertid skremmer, er at hele 43% var knyttet til hjemmene, og vi må tro at det er mørketall, spesielt knyttet til etniske grupper.

Planer

Holmlia-politimannen var denne kvelden sammen med sin stasjonssjef, Gro Smedsrud. Vi har valgt å lage langsiktige strategi-planer, kunne hun fortelle. I disse ligger bl.a. at vi skal skolere patruljene våre som er de første som kommer på et åsted, og vi skal bli flinkere til å følge opp saker i etterkant. Heri ligger blandt annet hjemmebesøk.

Fokus

Bakgrunnen for at politiet var på besøk i bydelsutvalget, var at politikerne hadde uttrykt ønske om å få høre politiets erfaringer i forhold til det fokus som er satt på spesielle anledninger.
Vi skal ikke skjule at det har vært ekstreme forhold på Holmlia. Men nettopp det at det har skjedd på Holmlia, har blitt dratt opp av enkelte medier . Hadde tilsvarende skjedd på andre steder, hadde det kanskje bare blitt en notis, sa Grande. Dette negative fokus må vi få gjort noe med. Det bor mange ressurssterke her som må fremheve alt det positive med stedet.
Og dere må forsvare området deres, oppfordret stasjonssjefen med adresse til lokalpolitikerne.
Nordstrands Blad ble imidlertid trukket frem som et godt eksempel på hvordan fokus skal settes.

Vekststeder

Holmlia er et av mange vekststeder i Oslo. Mange har hatt sine vanskelige perioder. Vi har hatt sammenlikninger med andre bydeler - f.eks. Furuset , kunne Tore Rønning (A) fortelle. Han er en av drivkreftene i de lokale Natteravnene. Sammenlikner vi Søndre Nordstrand med Furuset, har det vært vesentlig færre anmeldelser hos oss enn i Groruddals-bydelen.

Hva kan vi gjøre?

Hva kan vi gjøre? spurte Vegard Nore (SV).
Det er mange måter dere kan engasjere dere på, svarte Tor Grande. Men det viktigste dere kan gjøre, er å ikke nedlegge ungdomsklubber og tiltak for unge. Videre må dere sørge for at hærverk blir bøtet på med en gang, og dere må sørge for at dårlig opplyste steder blir belyst. Det har de unge selv bedt om. Og det er det ungdommen påpeker vi først og fremst må lytte til.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin