Gå til sidens hovedinnhold

Ingen kommune-streik

Etter beinharde forhandligner var det like før midnatt klart at det ikke blir streik i kommunesektoren.

Meklingsmann Dag Nafstad informerte pressen like før midnatt om at det partene i kommuneoppgjøret var kommet til enighet. Da hadde man forhandlet 24 timer på overtid.

Totalrammen på oppgjøret ligger i underkant av fire prosent. Dette utgjør rundt fire milliarder kroner for i underkant av en halv million arbeidstakere.

Det er gitt et generelt tillegg til alle på 2,6 prosent, minimum 7 500 kroner fra 1. mai 2006. Minstelønnssatsene for de lavest lønte med ti års ansiennitet er nå hevet fra 240 000 til kroner 254 300, inklusive det generelle tillegget.

Dyrt
KS-direktør Olav Ulleren synes oppgjøret ble dyrt, men er godt fornøyd med at man endelig kom frem til en løsning.

- Det ble litt dyrt, men det var viktig å unngå streik og at hele pakka var ansvarlig økonomisk sett, sier han til NA24.

Det var lærerne som var den harde nøtten, men til slutt sa også utdanningsforbundet seg fornøyd med avtalen.

- Det var en usedvanlig hard og tung mekling, men vi har fått på plass det viktigste. Vi har fått god hjelp av regjeringen, sier forhandlingsleder for Unio Helga Hjetland.

90 millioner fra regjeringen
Hun sikter til 90 millioner kroner som regjeringen sa seg vilig til å bevilge som et engangsbidrag til høstsemesteret.

KS måtte gi seg på kravene om å bli kvitt lærernes arbeidstidsavtale og kompetanselønnssystemet. Lærerne fikk gjennomslag for viktige krav om blant annet undervisningsplikten og arbeidsårets lengde.

Partene er blitt enige om et nytt fireårig avtaleverk for skolen hvor det legges større vekt på lokal organisering og utvikling. Avtalen innebærer merkostnader til blant annet seniortiltak.

I den enkelte kommune og fylkeskommune skal det foretas lokale forhandlinger om lærernes arbeidstid. Hvis det ikke oppnås enighet lokalt, inntrer - de tre første årene - en sikring på det punktet hvor det er uenighet.

Stoltenberg fornøyd
Statsminister Jens Stoltenberg var kjapt ute med en pressemelding etter at oppgjøret var i havn:

- Dette ble løst på en god måte der partene ble enige om en løsning som er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, samtidig som det gir en god kjøpekraftsutvikling for vanlige lønnsmottagere, sier Stoltenberg.

- Oppgjøret legger et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling i norsk økonomi med en bedring i arbeidsmarkedet, sier han.

Med virkning fra 1. mai endres minstelønnen slik:
Ufaglærte får begynnerlønnen hevet med 7500, fra 199 000 til 206 500. Etter 10 års ansiennitet får de minimum 254 300, en økning på 14 300.

Faglærte får begynnerlønnen hevet med 7 500, fra 224 800 til 232 300. Etter 10 års ansiennitet oppnår de minimum 269 300, en økning på 14 300.

Stillinger med krav om høgskoleutdanning får begynnerlønnen hevet med 9 100, fra 260 900 til 270 000. Etter 10 års ansiennitet oppnår de minimum 308 200, en økning på 15 200.

Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialistutdanning får begynnerlønnen hevet med 7 500, fra 281 600 til 289 100. Etter 10 års ansiennitet oppnår de minimum 325 000, en økning på 9 000.

Det innføres en ny stillingsgruppe med krav om mastergrad. Begynnerlønnen er 310 000 og etter 10 års ansiennitet oppnår de 368 000.

Lærere får begynnerlønnen hevet med 7 500, fra 271 000 til 278 500. Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 349 400, en økning på 8 900.

Adjunkt får begynnerlønnen hevet med 7 500, fra 288 000 til 295 500. Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 365 800, en økning på 9 300.

Adjunkt med tilleggsutdanning får begynnerlønnen hevet med 7 700, fra 283 400 til 300 100. Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 375 600, en økning på 11 600.

Lektorer får begynnerlønnen hevet med 7 900, fra 301 000 til 308 900. Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 401 200, en økning på 10 200.

Lektorer med tilleggsutdanning får begynnerlønnen hevet med 8 100, fra 311 000 til 319 100. Etter 16 års ansiennitet oppnår de minimum 419 500, en økning på 13 500.

Forslaget skal nå til uravstemning.

Reklame

Salg: 10 bukser du kan bruke på løpetur eller hjemme

Kommentarer til denne saken