Gå til sidens hovedinnhold

- Ingen lærer barna om overgrep

- Det er ingen opplæring av barnehagebarn om overgrep og incest, sier kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup. Det samme gjelder også i stor grad skolebarn.

Det finnes flere sentrale fellestrekk i intervjuene Nettavisen har gjennomført med tre incestutsatte. Ett av dem er at ingen, verken andre voksne eller helsevesen, fanget opp hva de ble utsatt for. Et annet at de ikke hadde noen kunnskap om overgrep før de ble utsatt for det, noe som gjorde at de heller ikke visste om denne atferden var normal eller ikke.

- Bør undervises i grensesetting
En av de intervjuede, Bård Hexeberg, etterlyser i denne forbindelse mer kunnskap for barn:

- Det bør snakkes mer om seksualitet og grenser i skolene. Grensesetting; hva som er lov, hva som ikke er lov.

Her kan du se hva som gis av kunnskap og opplæring om overgrep i barnehager og skoler

Ingen opplæring av barnehagebarn
Hexeberg trekker også fram at kunnskapen bør formidles så tidlig som i barnehagealder, det samme gjør de to andre incestutsatte. Deres oppfatninger er i tråd med ny forskning, som viser at utsatte er mellom fire til seks år gammel ved første overgrep.

Likevel foreligger det ingen form for opplæring av så små barn:

- Nei, det er ingen opplæring av barna. Det er et veldig smalt område, men vi ønsker ikke at det skal være sånn. Det er derfor vi vil ha mer kunnskap hos førskolelærerne, og så kan de eventuelt ta det videre til barna, sier Jørn-Tommy Schjelderup, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Nettavisen.

- Vi må begynne med førskolelærerne
Schjelderup sier videre at forbundet har kommet med innspill til at det må mer kunnskap om familie inn i førskoleutdanningen. Med dette menes ikke bare overgrep og incest, men også alkoholmisbruk og andre situasjoner som kan oppstå i familien.

- Vi håper våre innspill blir tatt med i ny rammeplan for førskoleutdanningen, denne er under utarbeidelse nå. Våre forslag er ikke så smale at det går spesifikt på incest, men gjelder hele spekteret av hva barn kan oppleve i familien. Vi må begynne med førskolelærerne, kunnskapen må inn i rammeplanen og utdanningen. Deretter kan disse ta kunnskapen med seg videre til jobben i barnehagene, mener han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- De ansatte må vite hva de skal se etter
- Vi har naturligvis levert rapporter om overgrep blant annet ut til våre barnehager, men dette hjelper lite om de ansatte som mottar informasjonen ikke har kunnskapen som trengs fra før. De ansatte må vite hvilke tegn de skal se etter hos barna for eksempel. Derfor håper jeg vårt forslag kommer med i utdanningen, sier Schjelderup videre.

Den samme tendensen finnes også i skolene, der det hovedsakelig fokuseres på bedre kunnskap hos lærerne. Kunnskapsminister Tora Aasland utdyper overfor Nettavisen at:

- Det er veldig viktig for oss å ha kunnskap om blant annet overgrep i den nye lærerutdanningen. Det sto en del om dette i stortingsmeldingen, blant annet at læreren skal vite hvor man skal kunne henvende seg om det er elever som er utsatt. Ett krav i rammeplanen for grunnskoleutdanningen som kom i fjor er at læreren må ha grunnleggende kunnskaper om barn i vanskelige situasjoner, og skape dialog med foreldrene. Pedagogikk og elevkunnskap er nytt i faget, og det er en tanke bak nettopp det å ha kunnskap om elevene. Herunder skal lærerne ha kunnskap om blant annet sorg, kriser og overgrep mot barn.

- Ungene fortjener å vokse opp uten overgrep
Det er igjen de voksne som er i fokus når kunnskap om overgrep skal styrkes, opplæring av elevene kommer i andre rekke:

- Det er grunnleggende viktig at lærerne har kunnskap om emnet. Jeg har ikke detaljert kunnskap om hva som konkret står i læreplanene for elevene; mitt ansvarsområde er lærernes kunnskapsnivå. Da legges grunnlaget for å ta det videre til elevene, slik at disse også blir undervist i kunnskap om overgrep, sier Aasland og påpeker at hun er engasjert i saken.

Nylig åpnet hun fotoutstillingen «Ut med det», som ble arrangert for å synliggjøre incest.

- Jeg synes dette er en veldig viktig sak, og den engasjerer meg. Ungene fortjener å vokse opp uten overgrep, og det er vi voksne som må ta tak i dette og sørge for at det skjer, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Andre undervisningsopplegg mot incest
Støttesenteret mot incest tilbyr undervisning i overgrep, et tilbud skolene også kan benytte seg av i tillegg til ordinær undervisning:

- Jeg har selv besøkt Støttesenteret for Incest, og de har veldig fine undervisningsopplegg. Vi har informert lærerutdanningsinstitusjonene om at dette finnes, og at de gjerne må benytte seg av det om de ønsker å supplere egen undervisning, sier Tora Aasland.

Også Bård Hexeberg trekker fram dette undervisningstilbudet og ønsker at dette blir mer benyttet:

- Selv om lærerne skal ha kunnskap om dette, så forteller de at det kan bli for mye. Det er så mange interesseorganisasjoner som ønsker å formidle sine budskap gjennom lærerne og skolene for å nå fram til elevene, det er begrenset hvor mye de kan ta på seg. Et alternativ hadde vært at slike som senter for incest, som har egne undervisningsopplegg, kunne kommet mer inn i skolene og bidratt til å øke kunnskapen slik, sier han til Nettavisen.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?