Gå til sidens hovedinnhold

Ingen rentesjokk til jul

I forkant av årets siste rentemøte, er det ingen som venter noen økonomiske krumspring fra Norges Bank. Dermed er det én ting mindre å stresse over i julestria.

Også sentralbanksjefen gjorde det ganske klart da han så fremover på forrige rentemøte i oktober.

- Styringsrenten holdes lav fordi prisveksten er lav og fordi rentene internasjonalt er svært lave, sa Øystein Olsen den gangen, og det er like sant i dag. Olsen sa også at renten bør ligge i det intervallet den er fram til neste renterapport i mars 2013, «med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser».

Nordea: - Blir stående
Noen slike forstyrrelser ser ikke seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets. Han tror derfor Norges Bank lar styringsrenten bli stående på 1,5 prosent.

- Kronen er kanskje litt sterk, men det har ikke vært noen store endringer i forventningene. Det er ikke noe som tilsier dramatiske endringer eller justeringer, sier Bruce til NTB. Han viser blant annet til at norsk økonomi går bra og at inflasjonen er som ventet.

I tillegg er ikke utsiktene i verden for øvrig blitt verre, legger Bruce til.

Flatt hele året
Sentralbanksjefen har også sagt at det ligger an til at styringsrenten holdes på dagens nivå til over årsskiftet, og deretter gradvis øker mot et mer normalt nivå.

Likevel går Kyrre Aamdal i DNB Markets enda lenger enn Bruce i troen på fortsatt lav rente. Da banken sist torsdag la fram sine forventninger til norsk og internasjonal økonomi, var rentebanen de forestilte seg paddeflat gjennom hele 2013.

- Selv om det er sterk vekst i både boligprisene og boliggjelden, har Norges Bank lite spillerom når det kommer til å justere renten, og litt lavere fart i økonomien gir dem muligheten til å holde den så lav, forklarer seniorøkonom Aamdal.

Det er likevel ikke sikkert at boligrenten holder seg like lav gjennom året. Bankene har fått krav om å bygge opp en buffer i perioder når gjelden vokser raskt. Denne såkalte motsykliske kapitalbufferen vil isolert sett bidra til dyrere boliglån.

Venter på Europa
Heller ikke økonomiprofessor Karen Helen Ulltveit-Moe tror sentralbanksjefen kommer til å røre renten nå i desember.

- Og det er jo også fornuftig å la den bli stående, sier hun

- Samtidig sitter alle og venter på at den skal gå opp, fordi den er så lav, men når det vil skje, avhenger i stor grad av det som skjer rundt oss, spesielt i Europa, forklarer Ulltveit-Moe. Hun påpeker at Norges Bank er havnet i et kjent dilemma, hvor økonomien hjemme tilsier at renten bør opp, samtidig som det er vanskelig med tanke på verden rundt oss.

- Så lenge verden rundt oss ikke går fantastisk – og det gjør den jo ikke, selv om det går gradvis bedre – er det vanskelig å sette opp renten. Europa må komme seg på fote først, og det er delte meninger om hvor fort det vil skje.

(©NTB)

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot