Av Silje Hjemdal (Frp), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Det haster med å få på plass ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Kines historie rørte meg veldig. Ingen skal måtte oppleve dette. Ingen skal leve i et slikt voldshelvete. Derfor må vi fortsette kampen mot vold i nære relasjoner.

Denne volden har et betydelig omfang, og utgjør et alvorlig samfunnsproblem. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å sette dette temaet på dagsorden.

Les også: Mor anket dommen - fikk strengere straff for mishandling av mann og barn

Derfor er jeg svært utålmodig etter å få på plass en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

- Dette kan vi ikke somle med

Regjeringen har varslet at en slik handlingsplan er på trappene. Den skulle etter planen legges frem i løpet av første halvår 2020, som snart er omme. Dette kan vi ikke somle med.

De siste månedene har mange, både voksne og barn, måttet sitte isolert hjemme med overgriperen sin som følge av virusutbruddet. Det bør derfor være åpenbart for regjeringen at det haster å få på plass denne planen og iverksette tiltakene mot vold i nære relasjoner. Derfor har jeg i dag utfordret justisministeren nettopp på dette i et skriftlig spørsmål.

Når den du er glad i slår

Dessverre vet vi at mange som blir utsatt for vold og overgrep lider i stillhet. Vold i nære relasjoner kan være svært komplisert, blant annet fordi overgriperen ofte er noen man er glad i.

Derfor er det svært viktig at det er lett å få hjelp når man søker den. Jeg er derfor glad for at regjeringen, sammen med Frp, i fjor opprettet en nasjonal hjelpelinje for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Les også: Opplever du vold i familien? Her er tre ting du kan gjøre for å få hjelp

116006 er nummeret du kan ringe hvis du trenger hjelp, råd eller noen å snakke med. Hit kan også pårørende ringe. Et slikt lavterskeltilbud er et viktig verktøy i kampen mot vold og overgrep.

Men det er ikke nok. Derfor må regjeringen nå handle.

Vi har ingen tid å miste.