*Nettavisen* Nyheter.

Ingen skyer på resultathimmelen

Det er ingen skyer på resultathimmelen på Oslo Børs. Det var rekordfå negative resultatvarsler i første kvartal, viser en gjennomgang iMarkedet har gjort

19.05.08 00:53

Ved årsskiftet meldte iMarkedet om uvanlig få negative resultatvarsler i fjerde kvartal (

Få kalddusjer på resultatfronten

).I første kvartal har det vært enda færre! Faktisk har det ikke vært så få negative guidinger fra selskapene på Oslo Børs så lenge iMarkedet har samlet slike meldinger, tilbake til første kvartal 2001.Så har da også børsen gitt solid oppgang i kvartalet.Slike meldinger skal sendes når det selskapene selv ser avviker vesentlig fra oppfatningen i markedet. Dermed kan dette være et mål på hvordan det står til i børsselskapene, sett i forhold til markedets forventninger.I første kvartal var det fire negative varsler og ett positivt. Det er normalt at det ar langt flere negative enn positive. Rundt 90 prosent av varslene har tradisjonelt vært negative.Differansen mellom positive og negative varsler er altså tre i fjerde kvartal. Det er laveste vi har registrert. Snittet for perioden vi har undersøkt, fra første kvartal 2001, er en differanse på 8.Det var bare ett negativt varsel som virkelig rystet markedet i første kvartal, og det kom fra Tomra. Aksjen falt fra 44,00 til 36,30 kroner da selskapet 11. mars kom med sine utsikter for kvartalet.Contextvision, ProSafe og Kitron har også vært ute med mer moderat negative utsikter, mens Byggma har kommet med et positivt varsel.Topper

Samlet sett danner det seg et ganske klart bilde, som også fremgår av den øverste av graftene under. Det har vært to kvartaler hvor det har toppet seg med nedjusteringer av utsiktene.Det var i fjerde kvartal 2001 og i fjerde kvartal 2002. Man kunne mistenke at dette hadde sammenheng med at man ryddet i bøkene mot slutten av året, men vi ser ikke tilsvarende topper i fjerde kvartal tidligere år, og altså heller ikke i 2003.Det første toppkvartalet kom rett etter terrorangrepene på World Trade Center 11. september 2001. Det andre har nok mest sammenheng med at konjunkturene i 2002 ikke bedret seg slik mange hadde håpet på.I 2003 og 2004 har derimot verden i stor grad utviklet seg slik optimistene håpet på.Vi har i grafen satt opp antallet negative resultatvarsler fratrukket antallet positive. De siste er det imidlertid få av, og bildet blir det samme om man bare ser på antallet negative.Hva sier det?

Kan man av de positive resultatutsiktene slutte at børsen vil stige fremover? Det blir mer tvilsomt.Riktignok har Oslo Børs i høst gått sterkt, etter få negative resultatvarsler i både andre, tredje og fjerde kvartal.Men bildet er over tid ikke like klart, og det kan i mange tilfeller seg ut som om børsen er raskere ute med å fange opp hvordan utviklingen blir enn selskapene selv, som det fremgår av den nederste av grafene under, hvor netto negative resultatvarsler sammenlignes med kvartalsvis utvikling for Oslo Børs hovedindeks.Begge kvartalene med uvanlig mange resultatvarsler kom nemlig i etterkant av store fall på børsen. Selskapene måtte altså nedjustere, etter at investorene allerede hadde sendt kursene ned.I forkant av den første toppen med resultatvarsler, falt for eksempel Oslo Børs hovedindeks med 23 prosent i tredje kvartal 2001.I forkant av den andre toppen, falt børsen med 17 prosent i andre kvartal og 26 prosent i tredje kvartal.
Kilde: Oslo Børs. Vi har i fjerde kvartal 2002 regnet en lang rekke resultatvarsler fra sparebanker knyttet til Finance Credit som én melding.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.