Gå til sidens hovedinnhold

Ingen statstøtte - ingen kollektivtrafikk

Statlig støtte er nødvendig for å opprettholde et godt tilbud om kollektivtransport i distriktene.

Det viser en rapport som Urban Analyse og NIVI Analyse har laget for Samferdselsdepartementet.

Rapporten konkluderer med at det fortsatt vil være behov for statlige stimuleringsordninger for å opprettholde kollektivtilbud, men rapporten peker på at ordningene i framtiden bør være langsiktige og mer målrettede enn de er i dag, skriver Nationen.

Dette er nødvendig dersom regjeringens ambisjoner for kollektivtransport i distriktene skal oppfylles, slår rapporten fast.

Rapporten anbefaler at det blir klarere avgrensninger for hvilke områder som skal omfattes av distriktsbegrepet. Hittil har nesten halvparten av alle penger gått til småbyprosjekter, ifølge rapporten.

Rapporten peker også på at tverretatlige prosjekter må prioriteres, og at krav til evaluering og dokumentasjon må styrkes og defineres bedre.

- Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hvordan vi skal følge opp arbeidet videre, sier politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard (Sp) i Samferdselsdepartementet. (©NTB)

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre