Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står bak medarbeiderundersøkelsen, ifølge Dagens Næringsliv.

Innovasjon Norge er en av dem som benytter undersøkelsen fra Difi. Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand reagerer på at spørsmålene om trakassering er fjernet og sier Innovasjon Norge selv vil legge inn spørsmål om dette i undersøkelsen.

– Det er svært relevant for oss å fange opp våre ansattes tilbakemeldinger på dette da vi har nulltoleranse for trakassering, sier Welle-Strand.

Seksjonssjef Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh i Difi mener medarbeidersamtaler, vernerunder eller varslinger er bedre tiltak for å kartlegge trakassering.

– Man kan tenke seg at man hadde spørsmål om trakassering, og noen få sa at de var utsatt for det. Hvordan skal arbeidsgiver finne fram til denne personen? spør hun.

Spørreskjemaet inneholder 59 obligatoriske spørsmål og 20 valgfrie forhåndsspørsmål. I tillegg kan virksomheten inkludere inntil ti egendefinerte spørsmål

Tidligere inneholdt undersøkelsen også et spørsmål om varsling. Det ble fjernet ved forrige revidering i 2015.

– Vi har fjernet spørsmål om varslingssystemer, altså om det er systemer for varsling av kritikkverdige forhold. Årsaken til at spørsmålet er fjernet, er at sosiale- og psykososiale forhold ivaretas av andre systemer eller undersøkelser, sier Vahabzadeh.

(©NTB)