Ingen tror på rentehopp

Foto: (Scanpix)

Renten står stille, og Norges Bank vil dempe advarslene mot høyere rente fremover.

24.03.10 09:35

Knapt noen analytikere tror at Norges Bank vil sette opp rentene på dagens rentemøte.

Dermed har låntakerne et godt håp om å slippe minst ett av de fire rentehoppene som tidligere har vært varslet i 2010.

DnB Nor tror sentralbanken vil senke rentebanen (anslaget for hvordan renten vil utvikle seg), men bare med 0,2 prosentpoeng:

- Vi venter derfor at rentebanen kun blir justert ned 15-20 basispunkter, og dermed at Norges Bank signaliserer tre økninger a 25 bp. i år i sted for fire hevinger som sist, skriver analytiker Kyrre Aamdal i bankens morgenrapport.

DnB Nor spår altså tre rentehopp på 0,25 prosentpoeng hver. For vanlige låntakere betyr det at man kan ruste seg for 0,75 prosentpoeng høyere boliglånsrente mot slutten av året. Det har de aller fleste råd til.

Selv om lav rente er bra for låntakerne, så er det også et tegn på at ikke alt er vel i norsk og internasjonal økonomi. Norges Bank holder renten lav for å gi bedriftene en kick start, og ønsker etter hvert å sette rentene oppover for å dempe veksten hvis den blir for sterk.

Hvis man nå senker rentebanen, så betyr det at banken ser litt mindre optimistisk på utvikingen enn på forrige rentemøte. Men det er ikke snakk om noe dramatisk skifte dersom analytikerne får rett.

DnB Nor mener at Norges Bank nå får meldinger om lavere vekst rundt om i landet enn tidligere antatt, og at prisveksten i boligmarkedet har avtatt. Dessuten er kronen sterkere enn forventet, og høyere rente vil styrke kronen enda mer - noe som er svært uheldig for norske bedrifter som selger til utlandet.

Alt i alt er det fortsatt gode grunner for å gi gass innenlands, og det tilsier noe lavere renteøkning enn tidligere spådd. Og altså ett brev mindre fra bankene til lånekundene om 0,25 prosent rentehopp i år.

Til nå er det grunn til å rose sentralbanksjef Svein Gjedrem for håndteringen av lavkonjunkturen og finanskrisen. Før har han og banken blitt kritisert for å henge etter og overdosert med for høy eller for lav rente. Denne gang har politikken med «små og hyppige skritt» virket bra, og Gjedrem har fortsatt slingringsrom til å justere renten opp eller ned dersom utviklingen i økonomien blir sterkere eller svakere enn antatt.

En ny undersøkelse fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at lånekundene brukte 2009 til å bygge bufferer mot dårlige tider, og to av tre lånekunder oppgir at de godt tåler en forventet renteoppgang på to prosentpoeng.

Nær halvparten svarer også at de vil takle fire prosentpoengs rentehopp, og i så fall er de rustet til å tåle mer enn det Norges Bank anser som særlig sannsynlig.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Utviklingen i arbeidsmarkedet i 2009 ble mye bedre enn mange fryktet ved inngangen til året. Arbeidsledigheten har økt mindre enn fryktet, både fordi sysselsettingen har holdt seg oppe i privat sektor, og fordi offentlig sektor har ansatt flere. Dessuten har det sterke rentefallet og reallønnsvekst gitt husholdningene en markert forbedring i kjøpekraften. Aksjekursene har steget, og i boligmarkedet har prisene økt kraftig, sier direktør Anders Hyttnes i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.