Gå til sidens hovedinnhold

- Ingenting blir gjort

Padlere og roere har fått mange fagre løfter fra politikerne, men forholdene er verre enn noensinne mener Bestumkilens Venner.

Bestumkilen: - Friluftsetaten er pålagt av bystyret å sammenkalle til møte for å løse forholdene i Bestumkilen til beste for alle parter, men ingenting blir gjort. I stedet legger friluftsetaten ut en ny brygge midt i robanen innerst i Bestumkilen, uten å varsle eller orientere ro- og padleklubbene. Nå ser jeg også at det lages enda et nytt fundament for brygge. Selv om denne skal brukes til blant annet kajakkutleie for handikappete, er dette et svært uheldig sted. I småbåtutredningen, hvor ro- og padleklubbene ble holdt utenfor behandlingen, ble denne bryggen foreslått. I etterkant påpekte vi hvor uheldig en slik plassering ville være, men plutselig uten varsel er den blitt lagt ut. Nå lurer vi på: Hvem har tatt avgjørelsen og er dette nok en brygge som ikke er byggemeldt? Vi konstaterer bare at friluftsetaten fortsetter som tidligere, uten ønske om å kommunisere eller samarbeide, sier Alf Gervin, talsmann for Bestumkilens Venner.

Rådførte seg aldri

Bestumkilens venner er sammenslutning av ro- og padleklubbene i Bestumkilen, som ble dannet etter småbåtutredningen ble levert byrådet. Utredningen ble gjort av representanter fra småbåtutvalget, hvor bare båteierne var representert. I utredningen ble det blant annet lagt frem en rekke forslag for utvikling av nye bryggeplasser for båter, med store konsekvenser for de myke trafikantene. Friluftsetaten som ledet utvalget, rådførte seg aldri med ro- og padleklubbene før innstillingen ble overlevert byrådet.

Ulovlige bryggeutvidelser

- Vi har tidligere gjort oppmerksom på en rekke ulovlige forhold knyttet til bryggeanlegg i Bestumkilen. Ulovlige bryggeutvidelser har ført til at den tradisjonsrike robanen er blitt kortere og skjevere fra år til år. Som du ser her er robanen nå anlagt i en bue utover, noe som naturligvis er håpløst for roerne. Innerst i Bestumkilen gjør ulovlige bryggeanlegg banen kortere, mens båter på svai ved Killingen forkorter banen i andre enden. Her er det også friluftsetaten som er ansvarlig for bøyemerking og oppfølging av regelverket. Vi er redd for at vi kommer til å lide samme skjebne som roklubbene i Frognerkilen, som ble fortrengt av båtfolket, sier Gervin.

Aktivt ungdomsmiljø

- Politikerne har signalisert at de vil rydde opp i ulovlighetene og at 1000-meteren skal settes i stand igjen. Man må ikke glemme at ro- og padlefolket har vært her siden slutten av 20-tallet. Det er bittert å se at båtfolket fortrenger de myke trafikantene. Her er det klubber som har bygd opp et aktivt, rusfritt ungdomsmiljø. Vi har 400 på venteliste som vil inn i klubbene. Vi har ikke opplevd at Oslo kommune noen gang har interessert seg for vår virksomhet eller forhold i Bestumkilen. Med bakgrunn i de mange båtulykkene og mye uvettig kjøring på sjøen burde det være et tankekors for våre politikere, å kunne sikre blant annet barn og ungdom trygge forhold både for begynnere og aktive som trenger gode treningsforhold, sier Gervin.

OL- og VM-medaljer

Han er redd for at selv om ulovlighetsteamet i plan- og bygningsetaten nå gjennomgår alle bryggeanlegg i Bestumkilen, så vil disse få "tilgivelse" gjennom dispensasjoner.
- Vi håper at lederen av miljø- og samferdselskomiteen, Rune Gerhardsen, følger opp løftene om at ulovlige oppførte bryggeanlegg må ses i sammenheng med en rett ro- og padlebane. Nå er den så smal at det ved race må padles og ros utenfor oppmerket bane, noe vi er meget ukomfortable med og beklager sterkt. Vi trenger en permanent oppmerket bane, hvor vi som tidligere også kan benyttes til internasjonale race. Dette er Oslo bys eneste mulighet til å få en permanent ro- og padlebane på fjorden. Tenk også på alle OL- og VM-medaljer som har sitt grunnlag fra denne banen, sier Gervin.